Aktualności


Realizacja Procedury SDJK-O-U16 - od 17 kwietnia do 14 maja 2023 r.

Biuro Jakości Kształcenia zaprasza studentów Uniwersytetu Opolskiego do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym oceny działalności wybranych jednostek administracji Uniwersytetu Opolskiego. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy, co oznacza, że po zapisaniu wypełnionej ankiety w bazie danych nie zostaje zachowana żadna informacja, dzięki której możliwe byłoby powiązanie udzielonych odpowiedzi z osobą wypełniającą kwestionariusz ankiety. Wypełniony kwestionariusz przesyłany jest automatycznie, jako informacja poufna, do pracownika odpowiedzialnego za ankietyzację w Biurze Jakości Kształcenia Uniwersytetu Opolskiego. Termin realizacji badań: od 17 kwietnia godz. 0:00 do 14 maja godz. 23.59 w br. Aktywny udział studentów UO w badaniach ankietowych, pozwoli na diagnozę działalności administracji naszej Uczelni oraz podjęcie działań zmierzających do podniesienia jakości administracyjnej obsługi studentów.

Szkolenia dla Dziekanów, Zastępców Dziekanów i Koordynatorów kierunków studiów - Projekt "Jakość przede wszystkim"

Szanowni Państwo Dziekani, Zastępcy Dziekanów, Koordynatorzy kierunków studiów,
w nawiązaniu do maila z dnia 03 marca 2023 r. dotyczącego zaproszenia do udziału w szkoleniach, które rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek tj. 03 kwietnia br., organizowanych  w ramach projektu „Jakość przede wszystkim – budowanie systemu zarządzania i kreowania kultury jakości kształcenia na Uniwersytecie Opolskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca przeprowadzania szkoleń. Szkolenia będą się odbywały w Klubie Studenckim „SKRZAT”, którego siedziba znajduje się na parterze w Domu Studenckim Mrowisko. Załącznik 1. Harmonogram, zakres tematyczny i miejsce szkoleń.

W dniach 13-14 oraz 20-21 marca 2023 r. odbył się cykl szkoleń dla kierowników oraz pracowników dziekanatów pn. Obsługa toku studiów

W dniach 13-14 marca oraz 20-21 marca 2023 r. odbył się cykl szkoleń dla kierowników oraz pracowników dziekanatów pn. Obsługa toku studiów. Cykl szkoleń został przeprowadzony w ramach projektu „Jakość przede wszystkim – budowanie systemu zarządzania i kreowania kultury jakości kształcenia na Uniwersytecie Opolskim” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowe informacje.

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Jakość przede wszystkim" - zaczynamy od 13 marca 2023 r.

Szanowni Państwo, Biuro Jakości Kształcenia UO serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Jakość przede wszystkim – budowanie systemu zarządzania i kreowania kultury jakości kształcenia na Uniwersytecie Opolskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem szkoleń jest wsparcie budowy docelowego modelu/systemu zarządzania jakością kształcenia na Uniwersytecie Opolskim, w tym prowadzenia badań ewaluacyjnych w zakresie jakości kształcenia na poziomie wydziałów oraz Uczelni. Szkolenia pozwolą uczestnikom na poszerzenie posiadanych już umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej w zakresie doskonalenia jakości kształcenia. Harmonogram szkoleń.
w

Spotkanie robocze uczelnianych komisji: ds. doskonalenia jakości kształcenia oraz ds. oceny jakości kształcenia - 8 lutego 2023

Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za obecność na dzisiejszym spotkaniu; zgodnie z naszymi ustaleniami zapraszamy na spotkanie robocze w sprawie wprowadzenia ewentualnych zmian w procedurach jakości kształcenia w środę 8.02.2023 od godziny 9.30 w Sali Plafonowej Collegium Maius. Bardzo prosimy o zgłaszanie punktów do dyskusji i procedur, w których chcieliby Państwo wprowadzić zmiany; pozwoli to na przygotowanie agendy spotkania i odpowiednich dokumentów, z których te procedury wynikają. Pod koniec semestru przypomnimy jeszcze o terminie spotkania. Zespół jakości kształcenia UO.
z

Spotkanie uczelnianych komisji: ds. doskonalenia jakości kształcenia oraz ds. oceny jakości kształcenia - listopad 2022

Szanowni Państwo, zapraszam na spotkanie uczelnianych komisji: ds. doskonalenia jakości kształcenia oraz ds. oceny jakości kształcenia. Zebranie odbędzie się 17 listopada br. o godz. 9.30 w Sali Senatu UO. Na zebraniu zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące bieżącego i przyszłego funkcjonowania Systemu Doskonalenia Jakości w naszej Uczelni. W imieniu Przewodniczących Komisji, z poważaniem Maria Bucka Pełnomocnik Rektora UO ds. Jakości Kształcenia.
i

Poprawki w Procedurze tworzenia oraz modyfikowania kierunków studiów - SDJK-O-U02 - październik 2022

Szanowni Dziekani i Koordynatorzy kierunków, informujemy o wprowadzeniu poprawki w Procedurze SDJK-O-U02. Poprawka naniesiona została we wzorze Karty przedmiotu w punkcie: Nakład pracy studenta, A – godziny kontaktowe. Zmieniono zapis: Udział w konsultacjach na zapis: Udział w innych formach kontaktu bezpośredniego. Zmiana wynika ze stanowiska interpretacyjnego Prezydium PKA ws. ujmowania w karcie przedmiotu konsultacji jako formy bezpośredniego kontaktu studenta z wykładowcą. Kartę przedmiotu można pobrać TUTAJ.

T

Wzór sprawozdania rocznego z realizacji zadań systemu jakości kształcenia w roku akademickim 2021/2022 - maj 2022

Szanowni Państwo Dziekani, Koordynatorzy kierunków i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną, przesyłamy Państwu wzór sprawozdania rocznego z realizacji zadań systemu jakości kształcenia w roku akademickim 2021/2022. Więcej informacji tutaj.

I

Konkurs na stanowisko specjalisty w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich w obszarze Jakości Kształcenia - marzec 2022

Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w obszarze Jakości Kształcenia. Więcej informacji na stronie.

Gratulacje! Certyfikat „Studia z przyszłością 2022” dla kierunku Orientalistyka chrześcijańska na Wydziale Teologicznym

Dnia 10 lutego 2022 r. Komisja Konkursowa Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” zdecydowała o przyznaniu kierunkowi Orientalistyka chrześcijańska (studia I stopnia), prowadzonemu na Uniwersytecie Opolskim, Certyfikatu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” 2022. Więcej informacji na stronie.

I

Zmiany w procedurze SDJK-O-U2 - sierpień 2021

Szanowni Państwo, w związku z uchwaleniem przez Senat UO zmian w wytycznych do tworzenia oraz modyfikowania kierunków studiów na UO, wprowadzono również zmiany w procedurze SDJK-O-U2. Procedura wraz załącznikami znajduje się na stronie: Procedura SDJK-O-U2.

I

Zmiany w procedurze SDJK-O-U2 - lipiec 2021

Szanowni Państwo, w związku z uchwaleniem przez Senat UO zmian w wytycznych do tworzenia oraz modyfikowania kierunków studiów prowadzonych w UO,​ wprowadzono również zmiany w procedurze SDJK-O-U2. Procedura wraz załącznikami zostanie zamieszczona w Księdze Jakości UO po opublikowaniu tekstu Uchwały w Monitorze UO. Tymczasem, w związku z pracami jakie trwają na wielu wydziałach nad przygotowaniem wniosków o utworzenie nowych kierunków, przekazujemy Państwu tekst Procedury SDJK-O-U2 wraz z załącznikami. Link do Procedury SDJK-O-U2 wraz z załącznikami.

T

Wzór sprawozdania rocznego z realizacji zadań systemu jakości kształcenia w roku akademickim 2020/2021 - maj 2021

Szanowni Państwo Dziekani, Koordynatorzy kierunków i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną, przesyłamy Państwu wzór sprawozdania rocznego z realizacji zadań systemu jakości kształcenia w roku akademickim 2020/2021. Więcej informacji tutaj.

I

Realizacja Procedury SDJK-O-U9 oceny realizacji procesu doskonalenia jakości kształcenia na UO dokonywanej przez nauczycieli akademickich - kwiecień 2021 r.

Szanowni Państwo Dziekani i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną,
W dniach od 15 do 28 kwietnia 2021 r. br. będzie realizowana w Uniwersytecie Opolskim Procedura SDJK-O-U9 oceny realizacji procesu doskonalenia jakości kształcenia na UO dokonywanej przez nauczycieli akademickich. Procedura dotyczy nauczycieli pracujących w Uczelni na stanowiskach określonych w Statucie Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9.05.2019 r. §59 ust. 1-3. W bieżącym roku akademickim, ze względu na szczególną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, ocena za rok akademicki 2020/2021 będzie prowadzona poprzez serwis Ankieter. Więcej informacji tutaj.

Nowy regulamin organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim - styczeń 2021 r.

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że 28 stycznia 2021 r. wprowadzono zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego nowy Regulamin organizacji praktyk w UO. Oto link do Zarządzenia. 

Sukces! Kierunek Socjologia UO z Certyfikatem Doskonałości Kształcenia - grudzień 2020 r.

Z przyjemnością informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z wnioskami zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej kierunkowi Socjologia na Uniwersytecie Opolskim – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.Więcej informacji tutaj.

I

Aktualizacja Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych - SDJK-O-U12 - listopad 2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w zakładce Wykaz procedur znajduje się uaktualniona Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych – SDJK -O-U12 wraz z Regulaminem hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim.

I

Realizacja Procedury SDJK-O-U8 Oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów - listopad 2020 r.

W dniach od 9 do 23 listopada br. będzie realizowana na Uniwersytecie Opolskim Procedura SDJK-O-U8 Oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów. W bieżącym roku akademickim, ze względu na szczególną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, ocena za semestr letni roku akademickiego 2019/2020 będzie prowadzona poprzez system USOSweb. Ocenie podlegać będą wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy prowadzili zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2019/2020.
Komunikat dla Studentów UO.

T

Wzór sprawozdania rocznego z realizacji zadań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim

Przesyłamy Państwu wzór sprawozdania rocznego z realizacji zadań systemu jakości kształcenia w roku akademickim 2019/2020. Sprawozdania jednostkowe opracowują Koordynatorzy kierunków, a sprawozdania zbiorcze Dziekani oraz Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną. Sprawozdanie zbiorcze należy przesłać w formie elektronicznej do 15 listopada br. na adres mbucka@uni.opole.pl 
Jednocześnie przypominamy, że podpisane przez Dziekanów sprawozdania zbiorcze należy złożyć w wersji papierowej w Rektoracie Uczelni.
Wzór sprawozdania za rok 2019/2020

I

Komunikat o zawieszeniu procedur: SDJK-O-U8 i SDJK-O-U9

Informujemy o zawieszeniu w bieżącym roku akademickim w Uniwersytecie Opolskim stosowania Procedury oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów – SDJK-O-U8 oraz Procedury oceny jakości kształcenia dokonywanej przez nauczycieli akademickich – SDJK-O-U9. Pełna treść komunikatu TUTAJ

I

Uaktualnienie Procedury SDJK -O-U14

Szanowni Państwo, informujemy że w zakładce Wykaz procedur znajduje się uaktualniona Procedura określania i zaliczania różnic programowych – SDJK -O-U14.
I

Uaktualnienie Procedur: SDJK -O-U5 i SDJK -O-U15

Szanowni Państwo, informujemy że w zakładce Wykaz procedur znajdują się uaktualnione: Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się oraz oceniania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych – SDJK -O-U5 oraz Procedura potwierdzania w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną SDJK -O-U15.

Uaktualnienie Procedury oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studenta

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczynającym się nowym semestrem roku akademickiego 2019/2020 przypominamy o konieczności przeprowadzenia badań ankietowych wśród studentów UO, którzy ocenią nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w zakończonym semestrze zimowym. Pragniemy jednocześnie poinformować, że w zakładce WYKAZ PROCEDUR ukazała się uaktualniona wersja Procedury oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów – SDJK-0-U8 i Regulaminu organizacji i przeprowadzania badań ankietowych dotyczących oceny nauczycieli akademickich przez studentów Uniwersytetu Opolskiego. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tych dokumentów.

Jakość kształcenia - rok akademicki 2019/2020 - komunikat

Szanowni Państwo Dziekani, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną

W związku z pojawiającymi się pytania dotyczącymi funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia informuję, że struktura Systemu nie uległa zmianie. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem treści procedur projakościowych do aktualnych wymogów wynikających z Ustawy o szkolnictwie wyższym oraz wewnętrznych aktów prawnych UO. W strukturze USDJK nadal funkcjonują dwie komisje, w skład których należy powołać osoby z Państwa jednostek.Więcej informacji.

l

Wzór sprawozdania zbiorczego z doskonalenia i oceny jakości kształcenia w roku akademickim 2018/2019

Szanowni Państwo,
ze względu na zakończenie prac Uczelnianego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia w obecnym składzie z dniem 30.09.2019 oraz intensywną współpracę wszystkich wydziałów z PKA, w obecnym roku akademickim postanowiliśmy zmienić (uprościć) wzór sprawozdania rocznego z doskonalenia i oceny jakości kształcenia. Więcej informacji.

h

„Edukacja dla przyszłości - jakość kształcenia”- Fundacja Rektorów Polskich

Szanowni Państwo, polecamy publikację zatytułowaną Edukacja dla przyszłości-jakość kształcenia (praca zbiorowa pod red. Ewy Chmieleckiej i Natalii Kraśniewski), Warszawa 2019, będącą zbiorem opracowań dotyczących nowego rozumienia jakości kształcenia w kontekście rewolucji technologicznej oraz towarzyszącym jej zmianom społecznym.Publikacja dostępna jest na stronie Fundacji Rektorów Polskich https://www.frp.org.pl/pl/lista-publikacji.html

 

Biuro jakości kształcenia

Adres: ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, pokój 110, tel. 77 442 35 25

mgr inż. Katarzyna Potyrała – pełnomocnik Rektora UO ds. ECTS
e-mail: kkochanowska@uni.opole.pl
mgr Elwira Wiśniewska – Analiza ankiet ewaluacyjnych
e-mail:elwis@uni.opole.pl
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, pok. 110, tel. 77 442 35 25

Pełnomocnik Rektora UO ds. Jakości kształcenia

dr Maria Bucka, e-mail: mbucka@uni.opole.pl

Kurs online “Academic Research: Tools, Techniques, Strategies” z ekspertem z USA – 2-3 czerwca 2023 r.

Szanowni Państwo,
W imieniu Fundacji Center for American Studies udostępniamy Państwu informację o weekendowym kursie z prowadzenia badań naukowych w języku angielskim w nowym formacie: “Academic Research: Tools, Techniques, Strategies”. Kurs kierowany jest do studentów, doktorantów i pracowników naukowych.
Kurs poprowadzi ekspert z zakresu badań naukowych ze Stanów Zjednoczonych: absolwent prestiżowego George Mason University, John Patrick Higgins. Ponieważ Center For American Studies działa na zasadzie non-profit (nie dla zysku), opłaty za kurs służą wyłącznie na pokrycie kosztów organizacji kursów i wynagrodzenie dla amerykańskich ekspertów. Więcej informacji TUTAJ.

Webinar: Komercjalizacja i działalność gospodarcza - jak skutecznie budować współpracę uczelni i instytutów badawczych z otoczeniem gospodarczym?

Szanowni Państwo,
w połowie marca odbył się bezpłatny webinar zorganizowany przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Tematem przewodnim wydarzenia była komercjalizacja technologii w szkolnictwie wyższym: Komercjalizacja i działalność gospodarcza – jak skutecznie budować współpracę uczelni i instytutów badawczych z otoczeniem gospodarczym? Już dziś udostępniamy Państwu nagranie i prezentacja z webinaru Grzegorza Kiernera.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami! Z wyrazami szacunku. Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji.

Poniedziałki na Politechnice Gdańskiej - ONLINE

Polecamy Państwu Program realizowany na Politechnice Gdańskiej „Poniedziałki na Politechnice”. Jest to oferta bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawców, edukatorów, wykładowców akademickich.  Szkolenia odbywają się raz w miesiącu, w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 na platformie MS Teams. Tematyka spotkań dotyczy roli i sposobów budowania relacji w edukacji, uczenia (się) opartego na zaufania, pełnego przygody i pasji, emocji, a także poszukiwania źródeł motywacji innych niż oceny, nauczania opartego na grach, gamifikacji wspierającej budowanie motywacji do samodoskonalenia i współpracy. Organizatorem szkoleń jest: Centrum Nowoczesnych Technologii Politechniki Gdańskiej. Źródło/strona: https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/poniedzialki-na-politechnice
Polecamy także “Dydaktyczne Piątki” PG https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki 

Prognoza rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2030 - 29.03.2023 r. - w murach APS i w MS Teams

Zapraszamy na inauguracyjne spotkanie Forum Myśli Społecznej – platforma interdyscyplinarnej dyskusji ekspertów, które odbędzie się 29.03 (środa), w godz. 11.00-12.30 w murach APS i w MS Teams. Zapraszamy Państwa do udziału w inauguracyjnym spotkaniu FORUM MYŚLI SPOŁECZNEJplatformy interdyscyplinarnej dyskusji ekspertów (hybrydowa forma spotkania)
Temat dyskusji: Prognoza rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2030
Termin: 29 marca 2023 r., godz. 11.00- 12.30
Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Szczęśliwicka 40, sala 3213 (budynek C, II piętro) oraz MS Teams. Więcej informacji.

r

Zaproszenie na konferencę LUMEN - 23-24 listopada 2022 r. - ONLINE

PCG Academia, Times Higher Education i Fundacja Rektorów Polskich zapraszają na ósmą edycję międzynarodowej konferencji dla liderów zarządzania uczelniami – LUMEN 2022. Konferencja odbędzie się w dniach 22 i 23 listopada w formule online i będzie połączona z galą wręczenia nagród dla polskich uczelni, sklasyfikowanych w najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych na świecie – THE World University Rankings 2022. LUMEN 2022 to dwa dni, wypełnione wysokiej jakości, merytorycznymi wystąpieniami w obszarze profesjonalnego zarządzania szkolnictwem wyższym.

Pełny program konferencji: https://lumen.edu.pl/program/
Źródło: https://pcgacademia.pl/wydarzenia/konferencje/lumen-2022/

r

Zaproszenie na WEBINAR PCG Akademia - 22 września 2022 r. - ONLINE

Szanowni Państwo, uuż w czwartek o godz. 12:00 odbędzie się webinar „Zarządzanie nauką i wyniki ewaluacji uczelni”, którego moderatorem będzie Prof. Łukasz Sułkowski. Celem webinaru jest przyjrzenie się, jakie rezultaty uzyskały uczelnie w ewaluacji i dlaczego. W jakim stopniu te osiągnięcia odzwierciedlają rozwój naukowy w różnych dyscyplinach. Co można poprawić w zasadach ewaluacji i parametryzacji naukowej. W debacie wezmą udział liderzy – rektorzy, prorektorzy i prezydenci – uczelni publicznych i niepublicznych, które osiągnęły najlepsze rezultaty w ewaluacji.
Wspólnie zidentyfikujemy:
✔️ najskuteczniejsze strategie zarządzania nauką
✔️ efektywne metody motywowania pracowników naukowych
✔️ dobre praktyki rozwoju działalności naukowej uczelni
✔️ silne i słabe punkty systemu ewaluacji oraz możliwości jego zmian

Źródło: https://pcgacademia.pl/wydarzenia/webinaria/zarzadzanie-nauka-i-wyniki-ewaluacji-uczelni/

Jak znaleźć złoty środek? Czyli wspólne cele wykładowcy i studenta - webinar

Webinar odbędzie się już w ten czwartek – 17 lutego 2022 r. o godzinie 18:00 na platformie Zoom. Zostały ostatnie wolne miejsca na webinar. Link do zapisów na wydarzenie: https://forms.gle/qBa4MA7wG3thKAyR8. Rejestracja trwa do 17 lutego 2022 r. do godziny 12:00. Więcej informacji tutaj.

Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów – wzór proponowany przez PKA krok po kroku

Nagranie z webinaru „Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów – wzór proponowany przez PKA krok po kroku” z dnia 17 czerwca 2021 r.

Podczas webinaru ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego Grzegorz Laskowski wskazuje najważniejsze informacje, które należy zamieścić we wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów. Dokonuje przekrojowego połączenia zagadnień wynikających wprost z wzoru proponowanego przez PKA oraz zawartych w innych dokumentach wykorzystywanych przez recenzentów. Link do nagrania.

r

Podsumowanie VII Konferencji LUMEN 2021 ONLINE

Konferencja LUMEN 2021 ONLINE dobiegła końca. W trakcie dwóch dni, nasze wydarzenie na żywo, w Internecie, śledziło przeszło 1200 osób z ponad 170 uczelni z całego kraju. Tym samym LUMEN, był najchętniej uczęszczaną konferencją, dotyczącą zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce w 2021 roku. W imieniu Organizatorów – PCG Academia, Times Higher Education i Fundacji Rektorów Polskich dziękujemy Państwu, że byliście z nami.Na blogu PCG Academia, zamieściliśmy pełną wideorelację ze wszystkich paneli i prezentacji jakie miały miejsce podczas konferencji LUMEN 2021.

Link do wszystkich prezentacji: https://pcgacademia.pl/blog/ 
Pełny program konferencji: https://lumen.edu.pl/program/
Link do strony: https://pcgacademia.pl/aktualnosci/podsumowanie-siodmej-miedzynarodowej-konferencji-lumen-2021-online/

r

Zaproszenie na konferencę LUMEN - 23-24 listopada 2021 r.

Konferencja LUMEN to największe forum debaty na temat zarządzania szkolnictwem wyższym w Europie Centralno-Wschodniej. Zainicjowany przez PCG Academia w 2015 roku LUMEN, zrzesza setki osób zaangażowanych w profesjonalne zarządzanie uczelniami – rektorów, kanclerzy i menedżerów.
VII edycja konferencji LUMEN odbędzie się 23 i 24 listopada 2021 r. w formule online.
LUMEN 2021 poprowadzimy w trybie online, z udziałem prelegentów i moderatorów zgromadzonych w profesjonalnym studiu nagraniowym w Warszawie. Pierwszy dzień konferencji będzie poświęcony zagadnieniom o charakterze strategicznym, tj. wsparcie finansowe uczelni w ramach Krajowego Planu Odbudowy, ewaluacja działalności naukowej, internacjonalizacja oraz zrównoważony rozwój uczelni. Drugiego dnia, skoncentrujemy się na zarządzaniu operacyjnym i przedstawieniu konkretnych rozwiązań zarządczych oraz informatycznych mających na celu poprawę efektywności działania polskich szkół wyższych.
Zapraszamy Państwa do rejestracji i do aktywnego udziału w siódmej, międzynarodowej konferencji LUMEN 2021.

Pełny program konferencji: https://lumen.edu.pl/program/
Źródło: https://lumen.edu.pl/

}

Zaproszenie na VI Kongres Edukacji - 30 września 2021 r.

Przekazujemy zaproszenie od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce do udziału w VI Kongresie Edukacji. Kiedy: 30 września 2021 r., godz.12.00 w formie online. Hasło tegorocznego spotkania brzmi: Nowe perspektywy. Szersze horyzonty. Erasmus+ | EKS 2021-2027.Link do wydarzenia: https://www.frse.org.pl/aktualnosci/mamy-juz-ponad-2200-zarejestrowanych-uczestnikow-badz-z-nami-online.
Zachęcamy do odwiedzenia strony Kongresu.

}

Zaproszenie na konferencję BBWorld 2021

Przekazujemy zaproszenie dla kadry zarządzającej uczelniami, administratorów e-learningu oraz dydaktyków na wyjątkowe wydarzenie online jakim jest BbWorld 2021. Tegoroczna edycja BBWorld odbędzie się w formie cyklu kilkudziesięciu różnej długości sesji odbywających się na przestrzeni dwóch tygodni, od 13 do 22 lipca. Sesje będą dotyczyły m.in: wdrażania modelu kształcenia hybrydowego, zaangażowania studentów w naukę online oraz wykorzystania danych i analiz w celu poprawy efektów kształcenia. Poruszone zostaną także zagadnienia budowania edukacji włączającej oraz modernizacji i optymalnego wykorzystania rozwiązań IT w edukacji. Wszystkie sesje będą prowadzone w języku angielskim. Więcej na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=ZRuA6RDzYk

Zarządzanie internacjonalizacją uczelnią - Podcasty LUMEN 2021

LUMEN 1 na 1 – Podcast #7 – Zarządzanie dydaktyką Link
LUMEN 1 na 1 – Podcast #6 – Transformacja zarządzania uczelnią Link
LUMEN 1 na 1 – Podcast #5 – Zarządzanie uczelnią niepubliczną Link
LUMEN 1 na 1 – Podcast #4 – Zarządzanie uczelnią niepubliczną Link

Zapraszamy do oglądania podcastów “O szkolnictwie wyższym z liderami zarządzania”. Ich celem jest upowszechnianie problematyki profesjonalizacji zarządzania uczelniami poprzez dyskusje z najwybitniejszymi autorytetami środowiska akademickiego. Organizator: PCG Academia, www.pcgacademia.pl, www.lumen.edu.pl

Zarządzanie internacjonalizacją uczelnią - Podcasty LUMEN 2021

LUMEN 1 na 1 – Podcast #3 – Zarządzanie internacjonalizacją uczelnią Link
LUMEN 1 na 1 – Podcast #2 – Zarządzanie nauką Link
LUMEN 1 na 1 – Podcast #1 – Liderzy akademiccy Link

Zapraszamy do oglądania podcastów “O szkolnictwie wyższym z liderami zarządzania”. Ich celem jest upowszechnianie problematyki profesjonalizacji zarządzania uczelniami poprzez dyskusje z najwybitniejszymi autorytetami środowiska akademickiego. Organizator: PCG Academia, www.pcgacademia.pl, www.lumen.edu.pl

Konferencja LUMEN 2020 ONLINE 24-25 listopada 2020 r.

10 merytorycznych paneli z udziałem 45 praktyków zarządzania uczelniami. Debata o trendach, zmianach w przepisach prawa i innowacjach zarządczych. Całość w bezpiecznej i interaktywnej formule online. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji.

Jakość kształcenia w czasie i po epidemii - webinarium

PCG Academia jest organizatorem webinariów związanych z nowoczesną edukacją. Zapraszamy do obejrzenia webinarium na temat Jakość kształcenia w czasie i po epidemii. Link do wydarzenia.

Szkolenia dla nauczycieli akademickich