Zdalne zajęcia dydaktyczne – kompendium UO

Strona zawiera podstawy formalnoprawne, ogólne zasady i wskazówki do realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, obowiązujące na Uniwersytecie Opolskim w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, m. in. informacje o możliwościach wsparcia psychologicznego, dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych, udzielających wsparcia technicznego w realizacji procesu kształcenia. Szczegółowe wytyczne ustalają dziekani poszczególnych wydziałów i koordynatorzy kierunków.

Podstawy formalnoprawne

Akty prawne ogólnouczelniane

Na Uniwersytecie Opolskim pojawiły się od momentu wystąpienia pandemii następujące rozporządzenia związane z realizacją procesu umiędzynarodowienia i studentów zagranicznych:

Wytyczne i rekomendacje

Narzędzia zdalnego nauczania

INSTRUKCJE DLA STUDENTÓW

EMREX. Przekazywanie danych o zaliczeniach między uczelniami 
mLegitymacja Studenta 
Rejestracja elektroniczna na przedmioty
Wgrywanie i aktualizowanie zdjęć   
E-obiegówka przed obroną 
Instrukcje doyczące procesu dyplomowania w APD

INSTRUKCJE DLA PRACOWNIKÓW znajdują się w Bazie Wiedzy Portalu Pracowniczego

e-obiegówka – Promotor
Sprawdziany w USOSweb
OSA – analiza raportu antyplagiatowego
Elektroniczna Legitymacja Nauczyciela
USOSweb – wysyłanie maili do studentów
APD elektroniczny protokół egzaminu dyplomowego
APD dla promotora i recenzenta
USOSweb dla prowadzących zajęcia
Sylabus do przedmiotu

tymczasowo pod adresem https://cnt.uni.opole.pl/poradniki/


Aplikacje w chmurze

Centrum Nowoczesnych Technologii UO oferuje bezpłatny, zdalny dostęp do aplikacji i maszyn wirtualnych przez przeglądarkę! Źródło: https://cnt.uni.opole.pl/aplikacje-w-chmurze/

 • Maszyny wirtualne,
 • Aplikacje w chmurze,
 • Chmurowa baza danych,
 • Microsoft Office 365.

Źródło: https://cnt.uni.opole.pl/aplikacje-w-chmurze/


Załączniki dotyczące ZARZĄDZENIA nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. tj. z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Instrukcja pobierania listy obecności z MS Teams
 2. Instrukcja_dysk_uni_opole_pl

USOSweb dla prowadzących zajęcia –podstawowe funkcjonalności


Aplikacja Mobilny USOS UO na system Android już działa!

Plan zajęć, oceny, ankiety, dokumenty, najnowsze informacje, wyszukiwarka – te i inne funkcjonalności możesz nosić w kieszeni. Wystartował mobilny USOS. Zaloguj się i korzystaj! Aplikacja jest do pobrania tutaj: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.opole.uni.mobilny
Mobilny USOS to jedyna oficjalna aplikacja mobilna rozwijana przez zespół programistów USOS. Uniwersytecki System Obsługi Studiów używany na wielu uczelniach w Polsce. Każda uczelnia ma własną wersję mobilnego USOS, zależną od aktualnie wdrożonej na uczelni wersji USOS. Na Uniwersytecie Opolskim mobilny USOS obejmuje:

 • Plan zajęć – domyślnie pokazany jest plan zajęć w dniu dzisiejszym, ale są też dostępne opcje „Jutro”, „Cały tydzień”, „Przyszły tydzień” i „Dowolny tydzień”.
 • Grupy zajęciowe – dostępne są informacje o przedmiocie, prowadzących i uczestnikach zajęć; miejsce odbywania zajęć można obejrzeć na mapach Google, a terminy spotkań dodać do używanego na komórce kalendarza.
 • Oceny – w tym module student zobaczy wszystkie uzyskane oceny. System na bieżąco przesyła powiadomienia o nowych ocenach.
 • Ankiety – student może wypełnić ankietę, pracownik widzi na bieżąco liczbę wypełnionych ankiet.
 • USOSmail – można wysłać wiadomość do uczestników jednej lub wielu grup zajęciowych.
 • Moje legitymacje – student zobaczy awers i rewers swojej elektronicznej legitymacji studenckiej, doktorant – legitymacji doktoranta, a pracownik – legitymacji pracownika.
 • Moje eID – PESEL, numer albumu, numer ELS/ELD/ELN itp. są dostępne jako kod QR i kod paskowy.
 • Aktualności – na komórkę na bieżąco są przesyłane wiadomości przygotowane przez upoważnione do tego osoby (dziekana, pracownika sekcji studenckiej, samorząd studencki itp).
 • O uczelni – w tym module są widoczne informacje, które uczelnia uzna za szczególnie użyteczne, np. dane kontaktowe sekcji studenckiej dziekanatu, samorządu studenckiego.
 • Wyszukiwarka – można wyszukiwać studentów, pracowników przedmioty.

Aplikacja jest nadal rozwijana, sukcesywnie będą dodawane kolejne funkcjonalności. Zespół programistów USOS jest otwarty na uwagi użytkowników. Można je zgłaszać na adres musos@uni.opole.pl, tu także można nadsyłać wszelkie pytania. Zachęcamy! Do poprawnego korzystania z aplikacji wymagane jest konto w serwisach uczelnianych (tzw. konto CAS). Na razie aplikacja będzie dostępna jedynie w systemie Android. Trwają prace nad wersją na system iOS. Mobilny USOS będzie dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej.
Źródło: https://uni.opole.pl/page/3969/aplikacja-mobilny-usos-uo-na-system-android-juz-dziala


Szanowni Państwo,

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, możliwość prowadzenia nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych np. wideokonferencji, może być nad wyraz przydatne, jako alternatywne narzędzie zdalnego nauczania. W związku z powyższym, Centrum Informatyczne po konsultacji z Panią Prorektor ds. kształcenia i studentów, Prof. Izabellą Pisarek, uruchomiło dostęp do usług Microsoft Office 365 online dla wszystkich pracowników UO posiadających konta w domenie uni.opole.pl i będących czynnymi pracownikami Uczelni. Do tej usługi logować się można przy użyciu tych samych danych (login oraz hasło) co do poczty uniwersyteckiej oraz systemu USOSWeb.
Jedną z najważniejszych usług jakie oferuje nam Office 365-online jest Microsoft Teams. Narzędzie Microsoft Teams to zaawansowane narzędzie, które łączy typowe zadania pracy grupowej z możliwością prowadzenia wideokonferencji i połączeń głosowych, ustalania spotkań dla zespołów, wymianą i udostępnianiem plików, dostępem do innych aplikacji oraz repozytorium plików. Jest wiele sposobów realizacji spotkań, seminariów i zajęć poprzez MS Teams. Dostęp do tego narzędzia mogą Państwo uzyskać pod adresem https://teams.microsoft.com. Z narzędzia Teams można korzystać bezpośrednio poprzez przeglądarkę internetowej np. Edge, Chrome, Firefox lub można zainstalować aplikację (wymagany system operacyjny Windows 8.1 lub nowszy np. Win10, Linux lub Mac OS X). Oczywiście do prowadzenia wideokonferencji niezbędne jest posiadanie komputera osobistego PC lub laptopa, który wyposażony jest w kamerkę internetową i mikrofon.
Zespół Centrum Informatycznego przygotował Instrukcje wspierające działania realizowane w ramach MS Teams znajdujące się na stronie: https://centrum.uni.opole.pl/microsoft-teams/. Z wykorzystaniem MS Teams przeprowadzono z powodzeniem kilka spotkań służbowych i wykłady. Spotkania te przebiegały bez zakłóceń i z udziałem studentów.
UWAGA! Jest to dostęp do usług online Office 365, w ramach których nie ma możliwości pobierania i instalowania pełnego pakietu Office 365 (Word, Excel, itp.) na komputer.

Ponadto proponujemy skorzystać z:

Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tych usług, jako narzędzi alternatywnych do nauczania tradycyjnego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Centrum Informatycznego pod adresem https://centrum.uni.opole.pl/narzedzia-do-pracy-zdalnej-w-uo/ .

Centrum Informatyczne służy pomocą w razie problemów z wykorzystaniem tego narzędzia.
W razie pytań prosimy o kontakt: zgloszenia@uni.opole.pl, lub tel. 77 452 7090.

Z poważaniem,

Katarzyna Książek
Pełnomocnik ds. e-learningu na UO
(kasiak@uni.opole.pl)

Data publikacji w serwisie: 20-03-2020 16:20:26


Microsoft Teams

To rozbudowana platforma do prowadzenia pracy zdalnej. Umożliwia prowadzenie grupowych spotkań online oraz udostępnianie plików.

W celu skorzystania z platformy, pracownicy i studenci Uniwersytetu Opolskiego logują się do platformy swoim uniwersyteckim adresem mailowym. Nie ma potrzeby zakładania dodatkowych kont.

Poniżej instrukcje dla użytkowników:
Microsoft Teams – oficjalne materiały szkoleniowe wideo, dostępne na serwisie YouTube
FAQ
 1. Czy to nie jest jakaś wersja demo?
  Nie, to nie jest demo. Mamy pełną wersję Office 365 online, czyli wszystko co online-owe, natomiast nie mamy możliwości pobierania pakietu Office 365 do zainstalowania na komputerze (Word, Excel, Powerpoint itp.)
 2. Ile ludzi może jednocześnie konferować (audio/video)?
  Według informacji na stronie MS jedno spotkanie może odbywać się z 250-ma użytkownikami. Oczywiście w jednym czasie spotkań może być wiele.
 3. Czy to mamy zakupione, czy MS dał to chwilowo na czas pandemii?
  Tak, mamy to w ramach pakietu A1, który dla Edukacji jest darmowy (dla wszystkich szkół i uczelni).
 4. Funkcjonuje to w miarę płynnie, czy się przytyka?
  Tak, działa nawet przy słabym połączeniu internetowym – oczywiście jakość wideo jest wtedy automatycznie obniżana.
 5. Czy poprzez MS Teams mogę komunikować się z innymi użytkownikami MS Teams posiadających konto poza UO?
  Tak, jest możliwość komunikacji z zewnętrznymi osobami.

Platforma e-learningowa moodle

Uniwersytet Opolski poleca platformę Moodle do prowadzenia szybkiego i bezproblemowego kursu zdalnego! 

 • Zajęcia zdalne – Czy nie prostsze byłoby przeprowadzenie zajęć zdalnych dla Was, studenci? Tutaj możemy wspólnie tego dokonać. Polecamy!
 • Egzaminy zdalne – Czy egzamin musi być przeprowadzony na naszej Uczelni w formie tradycyjnej? Nie! Ta platforma pozwoli nam wykładowcom przeprowadzić egzamin zdalnie. Uwaga! Wcale nie będzie łatwiejszy niż w przypadku egzaminu tradycyjnego.

Chmura UO

W systemie USOSweb nie jest zalecane wysyłanie dużej liczby plików, a serwis dysk.uni.opole.pl nadaje się do tego doskonale.
Za pośrednictwem systemu USOSweb zalecamy rozsyłać studentom jedynie czysty tekst z linkiem, o którym napisane jest w instrukcji.

Źródło: https://centrum.uni.opole.pl/narzedzia-do-pracy-zdalnej-w-uo/


Narzędzia IT i zasoby internetowe wspomagające nauczanie zdalne

Grupa projektowa studentów III-go roku filologii germańskiej przygotowała pod kierunkiem dra Jarosława Bogackiego e-publikację poświęconą zasobom i narzędziom IT. Publikacja ta jest skierowana do studentów, którzy kształcą się na nauczycieli, oraz do czynnych zawodowo nauczycieli i wykładowców. Przedstawione w niej narzędzia IT oraz zasoby internetowe mogą być pomocne w przygotowaniu różnych zajęć z uczniami i studentami, które prowadzone są w trybie zdalnym.

Publikację można pobrać tutaj i można ją udostępniać.

 

 

 

 

 

Źródło: http://wfil.uni.opole.pl/narze%cc%a8dzia-it-i-zasoby-internetowe-wspomagaja%cc%a8ce-nauczanie-zdalne/

Ogólne zasady realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022
 
Lp. Formy organizacyjne
zajęć dydaktycznych
Metody i ogólne zasady realizacji zajęć dydaktycznych na UO

Aktualne: ZARZĄDZENIE nr 31/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022
Nieaktualne: ZARZĄDZENIE nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022

1. Wykłady, ćwiczenia, laboratoria
i inne formy zajęć na studiach: pierwszego stopnia; drugiego stopnia; jednolitych magisterskich; podyplomowych; doktoranckich; kształcenia w szkole doktorskiej,
w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) oraz § 13 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (t.j.: Uchwała nr 32/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 marca 2021 r.), Rektor Uniwersytetu Opolskiego zarządza:
§ 1
1. Niniejsze zarządzenie określa zasady prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022.
2. Zasady, o których mowa w ust. 1, stosuje się do prowadzenia kształcenia w roku akademickiego 2021/2022, w ramach:
1) studiów pierwszego stopnia;
2) studiów drugiego stopnia;
3) jednolitych studiów magisterskich;
4) studiów podyplomowych;
5) studiów doktoranckich;
6) kształcenia w szkole doktorskiej.
§ 2
1. Kształcenie w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 prowadzone będzie w trybie stacjonarnym, w siedzibie Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wykłady mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie, gdy liczba osób uprawnionych do uczestnictwa w wykładzie przekracza 40 osób.
3. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o którym mowa w ust. 2 prowadzone będzie według zasad określonych w odrębnym zarządzeniu.
§ 3
1. Praktyki studenckie realizowane są w trybie stacjonarnym – za zgodą podmiotu przyjmującego.
2. W uzasadnionych przypadkach praktyki mogą być realizowane w innych formach, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Decyzję w zakresie praktyk studenckich podejmuje prorektor właściwy ds. praktyk.
§ 4
1. Nadzór oraz wszelkie decyzje w zakresie prowadzenia oraz organizacji kształcenia w sposób, o którym mowa w § 2 sprawują:
1) dziekan we współpracy z koordynatorami kierunku, w ramach kształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3;
2) kierownik studiów podyplomowych, w ramach kształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;
3) kierownik studiów doktoranckich, w ramach kształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5;
4) dyrektor szkoły doktorskiej, w ramach kształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6.
2. Podmioty, o których mowa ust. 1 pkt 1-4, odpowiadają za organizację oraz realizację kształcenia.
§ 5
Nauczyciel akademicki zapewnia studentom oraz doktorantom możliwość konsultacji w siedzibie Uczelni oraz umieszcza terminy i miejsce konsultacji na swojej stronie w systemie USOSweb.
§ 6
1. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na brak możliwości technicznych, weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia, może odbywać się poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – zgodnie z zasadami, o których mowa w § 2 ust. 3 – przy czym:
1) egzamin lub zaliczenie przeprowadza się w sposób zapewniający kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się;
2) egzaminator lub prowadzący zajęcia organizuje egzamin lub zaliczenie w sposób zapewniający samodzielność pracy zdającego;
3) jeżeli połączenie w trakcie egzaminu lub zaliczenia zostanie przerwane, egzaminator lub przeprowadzający zaliczenie decyduje o ewentualnej konieczności powtórzenia egzaminu (zaliczenia) albo wystawia ocenę uwzględniając dotychczasowy przebieg egzaminu (zaliczenia).
2. Decyzję o sposobie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się podejmuje dziekan w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. kształcenia i studentów.
§ 7
1. Wszelkie czynności podejmuje się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.
2. Kanclerz wydaje bieżące wytyczne związane ze spełnieniem wymogów określonych w ust. 1.
3. Kanclerz zabezpiecza szczególności:
1) przystosowanie obiektów Uniwersytetu do udostępnienia sal dydaktycznych i innych pomieszczeń w związku z wykonaniem niniejszego zarządzenia;
2) czyszczenie i dezynfekcję budynków Uniwersytetu, ich elementów, sal dydaktycznych, urządzeń sanitarnych, wyposażenia;
3) umieszczenie w budynkach Uniwersytetu wirusobójczych środków dezynfekujących.
4. Kanclerz w uzgodnieniu z Rektorem ustala procedury postępowania w sytuacjach wystąpienia objawów chorobowych COVID-19 u studentów, doktorantów oraz pracowników.
§ 8
1. Dziekan organizuje zajęcia w budynkach kierowanej jednostki zgodnie z wytycznymi kanclerza.
2. W zajęciach odbywających się stacjonarnie mogą brać udział wyłącznie osoby, u których nie występują objawy choroby infekcyjnej górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel, ból mięśni).
§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się:
1) Regulamin Studiów Uniwersytetu Opolskiego;
2) Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim;
3) Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim;
4) Regulamin Szkoły Doktorskiej;
5) Zasady nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego;
6) Regulamin odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego.
§ 10
Z dniem 1 października 2021 r. traci moc:
1) zarządzenie nr 15/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. monitoringu studentów powracających z krajów zagrożonych koronawirusem 2019 – nCoV;
2) zarządzenie nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego;
3) zarządzenie nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
4) zarządzenie nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych;
5) zarządzenie nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych;
6) zarządzenie nr 141/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w związku z wystąpieniem podejrzenia zakażenia na COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów oraz słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego;
7) zarządzenie nr 142/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego w zakresie prowadzenia kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
§ 11
W uzasadnionych przypadkach spowodowanych zmianą sytuacji epidemicznej lub innych uzasadnionych okolicznościach ustalone niniejszym zarządzeniem zasady kształcenia mogą ulec zmianie.
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
prof. dr hab. Marek Masnyk

2. Języki obce Wszystkie lektoraty realizowane są stacjonarnie.
3. Wychowanie fizyczne Zajęcia odbywają się stacjonarnie. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UO: http://sport.uni.opole.pl/plan/
4. Konsultacje nauczycieli akademickich Konsultacje odbywają się stacjonarnie.
5. Komunikacja ze studentami, doktorantami, słuchaczami i innymi pracownikami  
6. Komunikacja z poszczególnymi jednostkami administracyjnymi uczelni Rekomendowana jest komunikacja zdalna: poczta e-mail, system EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) wyłącznie w domenie UO.

Ogólne zasady realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2020/2021
 
Lp. Formy organizacyjne
zajęć dydaktycznych
Metody i ogólne zasady realizacji zajęć dydaktycznych na UO
Nowe zasady wg Zarządzenia z 26.02.2021, 18.03.2021 i 16.04.2021 r.
1. Wykłady, ćwiczenia, laboratoria
i inne formy zajęć na studiach: pierwszego stopnia; drugiego stopnia; jednolitych magisterskich; podyplomowych; doktoranckich; kształcenia w szkole doktorskiej,
w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym.

Realizacja zajęć odbywa się w ramach bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich, studentów albo doktorantów z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz warunków bezpieczeństwa obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim. Zajęcia odbywają się wg planu.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość prowadzenia określonych zajęć dydaktycznych w mieszanej (hybrydowej) formie to jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w formie stacjonarnej.

W przypadku kierunków studiów, gdzie większość studentów stanowią cudzoziemcy, w sytuacji gdy prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej dla tych studentów będzie niemożliwe, np. z powodu braku wizy, stanu zagrożenia epidemicznego itp., nauczyciel akademicki zobowiązany jest do prowadzenia zajęć w formie hybrydowej.

Zajęcia dydaktyczne dla których zrealizowanie efektów uczenia się wymaga przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych, praktycznych, warsztatowych, terenowych oraz zajęć prowadzonych w formie pracowni artystycznych, z zastrzeżeniem, że zrealizowane zostaną wszystkie efekty uczenia się oraz jest to uzasadnione charakterem tych zajęć mogą odbyć się w ramach jednej grupy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminach innych niż wynika to z harmonogramu zajęć (planu zajęć).

Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do prowadzenia zajęć w ramach form kształcenia, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana w programie studiów albo programie kształcenia w szkole doktorskiej.

§ 2
5.
Jeśli w terminie do końca drugiego semestru roku akademickiego 2020/2021 r. nie będzie możliwości prowadzenia w Uniwersytecie Opolskim określonych zajęć dydaktycznych, w uzasadnionych przypadkach 1) za zgodą dziekana i w porozumieniu z prorektorem ds. kształcenia i studentów – w przypadku form kształcenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3;
2) za zgodą kierownika studiów podyplomowych i w porozumieniu z prorektorem ds. kształcenia i studentów – w przypadku formy kształcenia, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;
3) za zgodą kierownika studiów doktoranckich i w porozumieniu z prorektorem ds. kształcenia i studentów – w przypadku formy kształcenia, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 5;
4) za zgodą dyrektora szkoły doktorskiej i w porozumieniu z prorektorem ds. nauki – w przypadku formy kształcenia, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 6.;
dopuszcza się możliwość realizacji do 20% punktów ECTS z drugiego semestru roku akademickiego 2020/2021 w kolejnym semestrze roku akademickim
.

Zajęcia realizowane są zdalnie, wyłącznie przy zastosowaniu platformy Microsoft Teams. Platforma Moodle może być wykorzystywana przez nauczyciela akademickiego jako narzędzie pomocnicze. Zajęcia odbywają się wg planu.

Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do prowadzenia zajęć w ramach form kształcenia, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana w programie studiów albo programie kształcenia w szkole doktorskiej.

§ 2
8. W uzasadnionych przypadkach:

1) za zgodą dziekana i w porozumieniu z prorektorem ds. kształcenia i studentów dopuszcza się możliwość prowadzenia określonych zajęć dydaktycznych w mieszanej (hybrydowej) formie to jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w formie stacjonarnej. Prowadzenie zajęć w formie hybrydowej nie może prowadzić do powstania dodatkowych kosztów po stronie Uniwersytetu Opolskiego oraz dublowania grup zajęciowych.

§ 4
1. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1, zobowiązany jest niezwłocznie ustalić sposób oraz formę realizacji zajęć.
2. O ustalonym sposobie i formie realizacji zajęć oraz innych istotnych okolicznościach z tym związanych, nauczyciel akademicki zobowiązany jest niezwłocznie poinformować studentów albo doktorantów za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się.16
3. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1,
1, zobowiązany jest również do przygotowania i udostępnienia lub wskazania studentom albo doktorantom materiałów i źródeł niezbędnych do prawidłowego realizowania zajęć.
2. Nauczyciel akademicki odpowiada za jakość przygotowanych i udostępnionych materiałów dydaktycznych,
5. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest przesłać do dziekanatu link/linki do kanału odpowiedniego dla zajęć realizowanych za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, w celu usprawnienia realizacji uprawnienia,
6. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest umieszczać w katalogu na dysku UO <dysk.uni.opole.pl> listy obecności studentów na zajęciach przeprowadzanych za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz udostępniać ten katalog dziekanowi we współpracy z koordynatorami kierunków.

§ 5
1. Studenci i doktoranci mają prawo uzyskać od nauczyciela akademickiego wszelkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i realizacji zajęć przeprowadzanych w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1, w szczególności o sposobie i trybie realizacji zajęć.21
2. Studenci i doktoranci mają obowiązek zapoznania się z informacjami, o których mowa w ust. 1.22
3. Konsultacje dla studentów i doktorantów są realizowane przez nauczycieli akademickich w formie stacjonarnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego lub z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams w siedzibie Uczelni. Terminy konsultacji (dzień tygodnia oraz godziny) należy zamieścić w systemie USOSweb

§ 7
1. Nadzór nad prawidłową realizacją przeprowadzania zajęć dydaktycznych w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1, w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 2, sprawują:
1) w zakresie kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – dziekan we współpracy z koordynatorami kierunków;
2) w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych – kierownik studiów podyplomowych;
3) w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich – kierownik studiów doktoranckich;
4) w zakresie kształcenia w szkole doktorskiej – dyrektor szkoły doktorskiej.
2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1:
1) podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4zobowiązane są monitorować proces przeprowadzania zajęć dydaktycznych, a w szczególności sposób organizacji zajęć, stopień obciążenia studentów albo doktorantów realizacją zleconych zadań, komunikację nauczyciela akademickiego ze studentami albo doktorantami oraz sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3;
2) podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 zobowiązane są weryfikować w odstępach semestralnych realizację zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich, w oparciu o dokumentację, o której mowa w ust. 3;
3) w celu weryfikacji ewidencji prowadzonych zajęć podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, wyznaczone przez te podmioty osoby lub właściwy prorektor ds. kształcenia i studentów mogą podłączyć się do zajęć dydaktycznych realizowanych w sposób określony w § 2 ust. 1;
4) w uzasadnionych przypadkach podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4) mogą żądać od nauczyciela akademickiego wglądu w informacje stanowiące podstawę ewidencji czasu realizacji zajęć dydaktycznych.
3. Dziekanaty oraz sekretariat szkoły doktorskiej prowadzą ewidencję czasu realizacji zajęć dydaktycznych realizowanych w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, zgodnie z harmonogramem zajęć. Terminy oraz sposób realizacji powyższego obowiązku ustala dziekan, kierownik studiów podyplomowych albo dyrektor
szkoły doktorskiej. Integralnym elementem zarządzenia jest załącznik nr 1. stanowiący formularz ewidencji czasu realizacji zajęć (sposób raportowania). W celu ułatwienia weryfikacji realizacji zajęć dydaktycznych Centrum Informatyczne archiwizuje po zakończeniu semestru informację o logowaniach się nauczycieli akademickich i studentów do platformy Microsoft Teams.
4. Na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 3 sporządzane jest rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych, w tym godzin ponadwymiarowych, które przekazywane jest do Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich.
5. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 4, weryfikuje formalnie i rachunkowo, m. in. w oparciu o plan godzin dydaktycznych Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich. Po weryfikacji formalnej Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich składa rozliczenia w Kwesturze, celem potwierdzenia zgodności wartości rozliczeń z planem rzeczowo-finansowym Uczelni.
6. Po potwierdzeniu przeprowadzenia weryfikacji formalnej i rachunkowej Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich oraz złożeniu kontrasygnaty finansowej Kwestora na rozliczeniach godzin zajęć dydaktycznych, w tym godzin ponadwymiarowych, rozliczenie przekazuje się do zatwierdzenia właściwemu prorektorowi ds. kształcenia i studentów.

SZCZEGÓŁY w ZARZĄDZENIU nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. tj. z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Języki obce Wszystkie lektoraty realizowane są zdalnie, wyłącznie przy zastosowaniu platformy Microsoft Teams. Platforma Moodle może być wykorzystywana przez nauczyciela akademickiego jako narzędzie pomocnicze. Zajęcia odbywają się wg planu.
3. Wychowanie fizyczne Zajęcia odbywają się zdalnie zgodnie z zasadami opublikowanymi na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UO: http://sport.uni.opole.pl/plan/
4. Konsultacje nauczycieli akademickich

Rekomendowane są konsultacje realizowane zdalnie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

§ 5
1. Studenci i doktoranci mają prawo uzyskać od nauczyciela akademickiego wszelkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i realizacji zajęć przeprowadzanych w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1, w szczególności o sposobie i trybie realizacji zajęć.21
2. Studenci i doktoranci mają obowiązek zapoznania się z informacjami, o których mowa w ust. 1.22
3. Konsultacje dla studentów i doktorantów są realizowane przez nauczycieli akademickich w formie stacjonarnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego lub z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams w siedzibie Uczelni. Terminy konsultacji (dzień tygodnia oraz godziny) należy zamieścić w systemie USOSweb.

5. Komunikacja ze studentami, doktorantami, słuchaczami i innymi pracownikami Rekomendowana jest komunikacja zdalna: poczta e-mail,  telefonicznie, Ms Teams.
6. Komunikacja z poszczególnymi jednostkami administracyjnymi uczelni Rekomendowana jest komunikacja zdalna: poczta e-mail,  telefonicznie, Ms Teams lub system EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) wyłącznie w domenie UO.

 

Szczegółowe wytyczne znajdują się w kolejnych Zarządzeniach Rektora UO oraz w wytycznych ustalanych przez dziekanów poszczególnych wydziałów i koordynatorów kierunków studiów.

Ogólne zasady realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2019/2020
Lp. Formy organizacyjne
zajęć dydaktycznych
Metody i ogólne zasady realizacji zajęć dydaktycznych na UO
1. Zasady ogólne

Z dniem 11 marca 2020 r. Rektor UO do odwołania zawiesił zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Opolskim.

Wstrzymano do odwołania wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników Uczelni. Zawieszam wyjazdy zagraniczne i krajowe studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego, w tym związane z konferencjami, programami studenckimi/doktoranckimi. Wstrzymuję przyjazdy do Uczelni gości z zagranicy, w tym zarówno pracowników innych uczelni, ich studentów, doktorantów, jak i innych osób zaproszonych przez władze Uczelni, jej pracowników, Samorząd Studencki lub Samorząd Doktorantów.

Z uwagi na bezpieczeństwo studentów zawieszono do odwołania wszelkie wydarzenia kulturalne, sportowe, naukowe i dydaktyczne itp.

  Wykłady, ćwiczenia, laboratoria
i inne formy zajęć na studiach: pierwszego stopnia; drugiego stopnia; jednolitych magisterskich; podyplomowych; doktoranckich; kształcenia w szkole doktorskiej,
w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym.

Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do prowadzenia zajęć w ramach form kształcenia, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie e-learningowej lub zdalnie), niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana w programie studiów.

Obowiązku, o którym mowa powyżej, nie stosuje się do zajęć dydaktycznych w stosunku do których z oczywistych względów, a w szczególności z uwagi na formę zajęć lub ich specyfikę, w tym możliwości techniczne i organizacyjne nauczycieli akademickich i studentów, prowadzenie zajęć w sposób określony powyżej, nie jest możliwe. Dotyczy to w szczególności kierunków studiów o profilu praktycznym, zajęć laboratoryjnych, praktycznych, warsztatowych, terenowych oraz zajęć prowadzonych w formie pracowni artystycznych.

Do realizacji zajęć dydaktycznych w sposób, o którym mowa powyżej, nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określonych w programie kształcenia lub programie studiów, z zastrzeżeniem właściwych przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Jeśli w terminie do dnia 30 września 2020 r. nie będzie możliwości prowadzenia w Uniwersytecie Opolskim określonych zajęć dydaktycznych, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana i w porozumieniu z prorektorem ds. kształcenia i studentów, dopuszcza się możliwość realizacji do 20% punktów ECTS z bieżącego roku akademickiego w kolejnym roku akademickim.

Studenci kierunku farmacja oraz lekarskiego mogą uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie większej liczby punktów ECTS określonych dla tych zajęć w programach studiów, niż stanowi właściwe rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Zajęcia dydaktyczne przeprowadzane w sposób mogą być realizowane w czasie innym, niż wynika to z harmonogramu zajęć (planu zajęć). Rekomenduje się uzgodnienie i dostosowywanie terminu odbywania zajęć do możliwości nauczyciela akademickiego i studentów, z zastrzeżeniem, że jeżeli to możliwe, zajęcia powinny odbywać się w terminach przewidzianych w harmonogramie zajęć (planie zajęć).

Rekomenduje się prowadzenie zajęć przy zastosowaniu platformy Moodle lub Microsoft Teams. Dopuszcza się zastosowania innych narzędzi do kształcenia na odległość, po uprzednim zaakceptowaniu tego narzędzia przez koordynatora kierunku oraz pod warunkiem, że nie wymagają one ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Uniwersytetu Opolskiego oraz studentów.

2. Języki obce Rekomenduje się prowadzenie zajęć przy zastosowaniu platformy Moodle lub Microsoft Teams. Dopuszcza się zastosowania innych narzędzi do kształcenia na odległość, po uprzednim zaakceptowaniu tego narzędzia przez koordynatora kierunku oraz pod warunkiem, że nie wymagają one ponoszeniadodatkowych kosztów po stronie Uniwersytetu Opolskiego oraz studentów.
3. Wychowanie fizyczne Zajęcia odbywają się zdalnie zgodnie z zasadami opublikowanymi na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UO: http://sport.uni.opole.pl/plan/
4. Konsultacje nauczycieli akademickich W celu przeciwdziałania COVID-19 i jego rozpowszechniania poleca się pracownikom Uniwersytetu Opolskiego:
1) wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna),
2) do pozostawania w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w Uniwersytecie Opolskim lub w innym wyznaczonym miejscu ( dyżur ), i jej podejmowania w miejscu wskazanym w umowie o pracę na polecenie bezpośredniego przełożonego.Rekomendowane są konsultacje realizowane zdalnie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
5. Komunikacja ze studentami, doktorantami, słuchaczami i innymi pracownikami Rekomendowana jest komunikacja zdalna: poczta e-mail,  telefonicznie, Ms Teams.
6. Komunikacja z poszczególnymi jednostkami administracyjnymi uczelni Rekomendowana jest komunikacja zdalna: poczta e-mail,  telefonicznie lub Ms Teams.

Szczegółowe wytyczne znajdują się w:

Ogólne zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów na Uniwersytecie Opolskim

Poniżej zawarto ogólne zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni (w trybie zdalnym) z wykorzystaniem technologii informatycznych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego.

Zasady, o których mowa powyżej, stosuje się do przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w pierwszym semestrze roku akademickim 2020/2021, w ramach:
1) studiów pierwszego stopnia;
2) studiów drugiego stopnia;
3) jednolitych studiów magisterskich;
4) studiów podyplomowych;
5) studiów doktoranckich;
6) kształcenia w szkole doktorskiej.

W ramach przeprowadzenia egzaminów lub zaliczeń dopuszcza się weryfikację uzyskanych efektów uczenia się – określonych w programach studiów oraz programie kształcenia w szkole doktorskiej – poza siedzibą Uniwersytetu Opolskiego z wykorzystaniem technologii informatycznych. W celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się w sposób, o którym mowa, dopuszcza się dokonanie zmian w zakresie form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia przedmiotu określonych w sylabusie. Zmiany takie wymagają zgody dziekana albo dyrektora szkoły doktorskiej. W przypadku przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w ramach bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich, studentów albo doktorantów (forma
stacjonarna), przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz warunków bezpieczeństwa obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim. W ramach powyższego obowiązku stosuje się odpowiednio szczegółowe wytyczne dotyczące zasad organizacyjnych prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Opolskim wprowadzone jako
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Harmonogram egzaminów dziekan albo dyrektor szkoły doktorskiej zatwierdza nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej i niezwłocznie przekazuje do wiadomości studentom, doktorantom i pracownikom. Informacje o terminach oraz formie zaliczeń nauczyciel akademicki przekazuje studentom albo doktorantom nie później niż 7 dni przed ich planowanym
terminem.

Egzaminy i zaliczenia można przeprowadzić przy użyciu platformy Microsoft Teams lub platformy Moodle. W wyjątkowych przypadkach, dziekan albo dyrektor szkoły doktorskiej może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia przy użyciu innej technologii informatycznej, która będzie zapewniała kontrolę przebiegu i rejestrację. Do egzaminu lub zaliczenia przeprowadzanego w formie ustnej mogą przystąpić jedynie studenci albo doktoranci, z którymi możliwy jest przez czas trwania egzaminu lub zaliczenia jednoczesny dostęp z nauczycielem akademickim do technologii informatycznych, o których mowa powyżej.

Nadzór nad prawidłową realizacją przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sposób, o którym mowa powyżej sprawują:
1) w zakresie kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – koordynator kierunków;
2) w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych – kierownik studiów podyplomowych;
3) w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich – kierownik studiów doktoranckich;
4) w zakresie kształcenia w szkole doktorskiej – dyrektor szkoły doktorskiej.
W ramach nadzoru, ww. podmioty, zobowiązane są monitorować proces przeprowadzania egzaminów i zaliczeń, a w szczególności sposób ich organizacji.

Szczegółowe zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów:


Zasady, o których mowa, stosuje się do przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w roku akademickim 2019/2020, w ramach:
1) studiów pierwszego stopnia;
2) studiów drugiego stopnia;
3) jednolitych studiów magisterskich;
4) studiów podyplomowych;
5) studiów doktoranckich;
6) kształcenia w szkole doktorskiej.

W ramach przeprowadzenia egzaminów lub zaliczeń dopuszcza się weryfikację uzyskanych efektów uczenia się – określonych w programach studiów oraz programie kształcenia w szkole doktorskiej – poza siedzibą Uniwersytetu
Opolskiego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację. W celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się w sposób, o którym mowa, dopuszcza się dokonanie zmian w zakresie form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia przedmiotu określonych w sylabusie.

Harmonogram egzaminów dziekan albo dyrektor szkoły doktorskiej zatwierdza nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej i niezwłocznie przekazuje do wiadomości studentom, doktorantom i pracownikom.

Informacje o terminach oraz formie zaliczeń nauczyciel akademicki przekazuje studentom albo doktorantom nie później niż 7 dni przed ich planowanym terminem.

Egzaminy i zaliczenia można przeprowadzić przy użyciu platformy Microsoft Teams lub platformy Moodle.

Do egzaminu lub zaliczenia przeprowadzanego w formie ustnej mogą przystąpić jedynie studenci albo doktoranci, z którymi możliwy jest przez czas trwania egzaminu lub zaliczenia jednoczesny dostęp z nauczycielem akademickim do technologii informatycznych platformy Microsoft Teams lub platformy Moodle.

Student albo doktorant, który przystępuje do egzaminu lub zaliczenia przeprowadzanego w formie ustnej jest zobowiązany:
1) posiadać sprzęt wyposażony w kamerę oraz mikrofon umożliwiający dwukierunkowy przekaz audio-video oraz dostęp do sieci Internet;
2) zalogować się do aplikacji Microsoft Teams – identyfikacja poprzez numer albumu;
3) umożliwić nauczycielowi akademickiemu zweryfikowanie swojej tożsamości poprzez udostępnienie zdjęcia w platformie USOSweb lub okazanie legitymacji studenckiej albo legitymacji doktoranta przy wykorzystaniu technologii informatycznych;
4) złożyć oświadczenie o samodzielnej pracy podczas trwania egzaminu lub zaliczenia;
5) udostępnić na żądanie nauczyciela akademickiego obraz pomieszczenia, w którym się znajduje.

Za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia przy wykorzystaniu określonej technologii informatycznej odpowiedzialny jest nauczyciel akademicki. Wsparcia technicznego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminu lub zaliczenia udziela Centrum Informatyczne.

Nadzór nad prawidłową realizacją przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 sprawują:
1) w zakresie kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – koordynator kierunków;
2) w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych – kierownik studiów podyplomowych;
3) w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich – kierownik studiów doktoranckich;
4) w zakresie kształcenia w szkole doktorskiej – dyrektor szkoły doktorskiej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów:

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Uniwersytecie Opolskim

Aktualizacja 17 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych w Uniwersytecie Opolskim.

ZARZĄDZENIE nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. tj.: z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych.


ZARZĄDZENIE nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych w Uniwersytecie Opolskim.

Zasady, o których mowa, stosuje się do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni (w trybie zdalnym) z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2019/2020, w ramach:
1) studiów pierwszego stopnia;
2) studiów drugiego stopnia;
3) jednolitych studiów magisterskich.

W roku akademickim 2019/2020 dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jego przebiegu i rejestrację.

Egzamin dyplomowy z wykorzystaniem technologii informatycznych, może zostać przeprowadzony na wniosek studenta, promotora lub przewodniczącego komisji dyplomowej, za zgodą dziekana.

Egzamin dyplomowy przeprowadza się przy użyciu platformy Microsoft Teams.

Egzamin dyplomowy przeprowadza się pod warunkiem jednoczesnego dostępu do technologii informatycznych, przez komisję egzaminacyjną i studenta, pozwalających na rzeczywisty, dwukierunkowy przekaz audio-video.

Student, który przystępuje do egzaminu dyplomowego, przy użyciu platformy Microsoft Teams, jest zobowiązany:
1) posiadać sprzęt wyposażony w kamerę oraz mikrofon umożliwiający dwukierunkowy przekaz audio-video oraz dostęp do sieci Internet;
2) zalogować się do aplikacji Microsoft Teams przy wykorzystaniu konta poczty elektronicznej w domenie @uni.opole.pl lub @office365.com – identyfikacja po numerze albumu;
3) umożliwić komisji egzaminacyjnej zweryfikowanie swojej tożsamości poprzez udostępnienie zdjęcia w platformie USOSweb lub okazanie legitymacji studenckiej przy wykorzystaniu technologii informatycznych;
4) posiadać w trakcie trwania egzaminu dyplomowego stale uruchomioną i skierowaną na siebie kamerę umożliwiającą dwukierunkowy przekaz audiovideo;
5) udostępnić na żądanie komisji egzaminacyjnej obraz pomieszczenia, w którym się znajduje.

Informacje o terminie egzaminu dyplomowego dziekanat przekazuje studentowi, promotorowi i członkom komisji egzaminacyjnej co najmniej 7 dni przed jego planowanym terminem.

Nadzór nad prawidłową realizacją przeprowadzania egzaminów dyplomowych w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1, w zakresie egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach
magisterskich sprawuje dziekan.

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych:

Organizacja i realizacja praktyk studenckich na UO

Uwaga nowy akt prawny!

ZARZĄDZENIE nr 15/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim.


Nauczycielskie praktyki zawodowe w czasie epidemii – zmiana standardu kształcenia nauczycieli

KOMUNIKAT MNiSW z dnia 4 grudnia 2020 r.
Minister Edukacji i Nauki podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Wprowadzono zmiany w realizacji praktyk zawodowych.
Nauczycielskie praktyki zawodowe
Zgodnie ze standardem kształcenia nauczycieli praktyki zawodowe na studiach oraz na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty. Praktyki te nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ponieważ do kształcenia standaryzowanego nie mają zastosowania ogólne zasady odbywania praktyk zawodowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Uelastycznienie wymagań dot. praktyk
Obecnie ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce i czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, realizacja praktyk zawodowych jest utrudniona lub wręcz niemożliwa. Niezbędne stało się  uelastycznienie w roku akademickim 2020/2021 wymagań dotyczących praktyk. Umożliwi to płynność procesu kształcenia i ukończenie studiów/studiów podyplomowych w zakładanym terminie. Należy pamiętać, że zaliczenie praktyk jest jednym z warunków ukończenia tych studiów.
Zmiany w realizacji praktyk zawodowych
W nowelizacji dodano przepis epizodyczny umożliwiający realizację praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021:

 1. w podmiocie prowadzącym kształcenie – w takim przypadku praktyki będą przygotowywane i organizowane przez ten podmiot i mogą odbywać się w formie ćwiczeń praktycznych, symulacji lekcji lub zajęć, właściwych dla przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty, także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 2. przez udział studenta lub uczestnika studiów podyplomowych w prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w takim przypadku praktyki będą organizowane przez podmiot prowadzący kształcenie i mogą odbywać się przez umożliwienie studentom lub uczestnikom studiów podyplomowych udziału w przygotowaniu i prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub ich obserwacji.

Nowe przepisy wejdą w życie 5 grudnia 2020 r.
Pełny tekst w linku: Praktyki zawodowe w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w roku akademickim 2020/2021 20201204​_Zał​_do​_komunikatu​_-​_materiały.pdf 0.11MB

Rozporządzenie MNiSW z dnia 2.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela


Rekomendacje MNiSW dotyczące realizacji praktyk w okresie pandemii:

Rekomendacje dotyczące praktyk zawodowych na studiach

KOMUNIKAT MNiSW z dnia 17 czerwca 2020 r.
W marcu 2020 r. wprowadzono ograniczenia związane ze stanem pandemii w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego – to spowodowało, że realizacja praktyk zawodowych na studiach stała się utrudniona lub wręcz niemożliwa do realizacji. W związku z tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadza – możliwe na obecnym etapie – zmiany w przepisach. Jednocześnie rekomendujemy uczelniom wykorzystanie alternatywnych form realizacji obowiązków uczelni, umożliwiających uzyskanie przez studentów zakładanych efektów uczenia się.

Możliwość realizacji praktyk – alternatywne rozwiązania
Praktyki studenckie są częścią kształcenia, za którego organizację i realizację odpowiada uczelnia (znajduje to odzwierciedlenie w programach studiów i kryteriach oceny programowej prowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną). Konieczne jest więc zapewnienie studentom możliwości realizacji praktyk – w tym wskazanie miejsca ich odbycia.
Jeśli – z przyczyn niezależnych od uczelni i studentów – ich realizacja jest niemożliwa, konieczne jest wskazanie alternatywnego sposobu osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Apelujemy do uczelni, aby w tej szczególnej sytuacji, zaproponowała np. inny sposób realizacji efektów uczenia się lub możliwości realizacji tych praktyk po ustaniu ograniczeń związanych ze stanem epidemii.
Priorytet: sytuacja studentów
Wszelkie rozwiązania muszą być dostosowane do planowanego terminu zakończenia studiów, przede wszystkim chodzi o to, żeby nie przedłużać  okresu studiów. Wprowadzone ograniczenia dotyczące realizacji praktyk zawodowych nie mogą negatywnie wpływać na sytuację studentów. Za niedopuszczalne uznać należy wymaganie od studentów opłaty za powtarzania praktyk lub wprowadzanie innych konsekwencji np. warunkowego wpisu na kolejny rok akademicki.
Przykładowe rozwiązania możliwe do wprowadzenia przez uczelnie
Zajęcia symulowane realizowane przez kadrę akademicką lub projekty praktyczne realizowane przez studentów pod nadzorem nauczycieli akademickich – te rozwiązania umożliwią osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych w programie studiów do praktyk. To  szczególnie istotne w przypadku studentów na ostatnim roku studiów. Jeżeli w ramach zrealizowanej do tej pory praktyki opiekun oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, można ją uznać za zaliczoną. Przypominamy, że to rektor (lub osoba działająca z upoważnienia) podejmuje decyzję o uznaniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki.

W przypadku studentów, którzy nie kończą studiów w aktualnym semestrze, można wziąć pod uwagę:

 • przedłużenie realizacji obowiązku praktyk na kolejny rok akademicki np. poprzez zmianę regulaminu studiów i wprowadzenie przepisu umożliwiającego bez konsekwencji realizację praktyk w późniejszym terminie;
 • alternatywne osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, a gdy jest to niemożliwe – pełna rejestracja studentów na semestr zimowy 2020/2021 bez zrealizowanych praktyk, z obowiązkiem realizacji przedmiotu “praktyka” w kolejnym roku akademickim (również w oparciu o indywidualną organizację studiów), bez konieczności wnoszenia opłat oraz przy pozostawieniu pełni praw studenta w roku akademickim 2020/2021. To umożliwi studentowi np. wnioskowanie o stypendium rektora.

Odrębne rozwiązania przyjęte są w przepisach regulujących kształcenie na kierunkach, o których mowa w art. 68 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ponieważ w programach studiów należy uwzględnić standardy kształcenia określone na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku tych kierunków studiów dopuszczalne i rekomendowane jest przeniesienie obowiązku odbycia praktyk, niemożliwych do realizacji w bieżącym roku akademickim, na kolejny rok akademicki.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rekomendacje-dotyczace-praktyk-zawodowych-na-studiach


Rekomendacje dotyczące realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich

KOMUNIKAT MNiSW z dnia 01 kwietnia 2020 r.

Jeśli w okresie pandemii nie ma możliwości  kontynuowania rozpoczętych i trwających praktyk realizowanych na podstawie porozumienia pomiędzy uczelnią i pracodawcą należy wziąć pod uwagę przepis rozporządzenia w sprawie ograniczenia działalności uczelni, zgodnie z którym: „Uczelnia, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, może kontynuować prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tych metod i technik po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.”

Zaliczenie praktyk
Pod uwagę należy wziąć również następujące rekomendacje:

 • można skrócić czas trwania praktyk i w sposób alternatywny osiągnąć efekty uczenia się  np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny.
 • jeżeli w ramach zrealizowanej do tej pory praktyki, opiekun oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, można ją uznać za zaliczoną,

Jednocześnie przypominamy, że to rektor (lub osoba działająca z upoważnienia) podejmuje decyzję o uznaniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki. W opisanych powyżej przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia MNiSW z 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozwiązania dla studiów medycznych
2 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów medycznych. Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem studenci kształcący się na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach pomagali w wykonywaniu zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, będą mogli ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych).
Punkty ECTS a kształcenie zdalne
Rozporządzenie przewiduje również, że w roku akademickim 2019/2020 studenci tych kierunków medycznych będą mogli uzyskać do 20% punktów ECTS przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) – w ramach zajęć prowadzonych na odległość. Wprowadzone rozwiązanie ułatwi kształcenie na studiach medycznych w sytuacji, w której student nie może być fizycznie obecny na zajęciach w warunkach klinicznych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rekomendacje-dotyczace-realizacji-praktyk-na-studiach-pierwszego-i-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiach-magisterskich


Informacji na temat walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa należy szukać w oficjalnych źródłach. Zachęcamy do śledzenia strony www.gov.pl/koronawirus

Reżim sanitarny

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD ORGANIZACYJNYCH PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

1. Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad organizacyjnych prowadzenia zajęć dydaktycznych wprowadzają wytyczne w zakresie przygotowania budynków i pomieszczeń dydaktycznych, badawczych oraz administracyjnych Uniwersytetu Opolskiego w celu zapewnienia przestrzegania zaleceń sanitarnych oraz wymogów bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego.

2. Punkty do dezynfekcji rąk:
1) punkty do dezynfekcji rąk powinny znajdować się w miejscach ogólnodostępnych i użytecznych tj.:
a) w każdym obiekcie, przy wejściu i wyjściu z budynku,
b) na każdej kondygnacji obiektu,
c) przed dziekanatami oraz innymi pomieszczeniami związanymi z obsługą studentów i doktorantów,
2) miejsca do dezynfekcji rąk powinny być łatwo dostępne, oznaczone oraz opisane informacją w języku polskim i angielskim,
3) za dystrybucję płynów do dezynfekcji rąk w miejscach ogólnodostępnych i użytecznych (korytarze, hole, klatki schodowe) odpowiedzialny jest administrator obiektu.

3. Pomieszczenia sanitarne:
1) pomieszczenia sanitarne powinny być dostępne bez żadnych ograniczeń dla wszystkich pracowników, studentów i doktorantów, ponadto w pomieszczeniach sanitarnych należy zapewnić stały dostęp do środków higieny tj. bieżącej ciepłej wody, mydła i ręczników jednorazowych,
2) za dystrybucję środków higieny, o których mowa w pkt 1) odpowiedzialny jest administrator obiektu
3) należy ograniczyć liczbę osób przebywających w jednej łazience o połowę osób mniej, niż wynosi liczba toalet oraz opisać informację na temat maksymalnej liczby osób, które mogą znajdować się wewnątrz pomieszczenia sanitarnego w języku polskim i angielskim i umieścić na drzwiach wejściowych,
4) należy wprowadzić obowiązek sprzątania w toalecie co najmniej trzy na zmianę roboczą,
5) weryfikację czystości przeprowadza administrator obiektu poprzez wprowadzenie list kontrolnych, na których pracownik sprzątający toaletę wpisuje datę, godzinę oraz składa własnoręczny podpis w celu potwierdzenia wykonania czynności, o których mowa w pkt 1) i 4).

4. Sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe:
1) w salach dydaktycznych należy:
a) ograniczyć możliwość gromadzenia się podczas wchodzenia do sal wykładowych oraz innych pomieszczeń dydaktycznych (sale należy otwierać odpowiednio wcześniej)
b) umieścić przed wejściem do sali informację o maksymalnej, dopuszczalnej liczbie osób mogących przebywać w sali w języku polskim i angielskim,c) wyraźnie oznaczyć krzesła, których nie można zajmować,
d) zapewnić odległość między osobami siedzącymi minimum 1,5 metra,
e) wywietrzyć sale po wyjściu każdej grupy,
f) zapewnić przerwę pomiędzy zajęciami dla bezpiecznej wymiany osób.

5. Zajęcia stacjonarne:
1) liczbę osób uczestniczących w zajęciach stacjonarnych, których charakter nie pozwala na realizację z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy ograniczyć,
2) w zależności od możliwości technicznych i lokalowych należy:
a) dokonać podziału grup na mniejsze,
b) zapewnić 1,5 metra odległości między stanowiskami dydaktycznymi,
c) na zajęciach stacjonarnych w danym pomieszczeniu może przebywać
maksymalna liczba osób wskazana na informacji (w języku polskim i angielskim) na drzwiach. Prowadzący ma obowiązek przed rozpoczęciem zajęć policzyć osoby przebywające w sali,
3) zaleca się wprowadzenie zapisów online w celu uniknięcia gromadzenia się przed zajęciami zbyt dużej liczby osób, które nie będą mogły w nich uczestniczyć.

6. Laboratoria:
1) przy wznowieniu zajęć w laboratoriach badawczych należy:
a) ograniczyć możliwość gromadzenia się podczas wchodzenia do laboratorium,
b) umieścić przed wejściem do laboratorium informację o maksymalnej, dopuszczalnej liczbie osób przebywających w laboratorium w języku
polskim i angielskim,
c) wyraźnie oznaczyć stanowiska, na których nie można przeprowadzać
żadnych prac,
d) zapewnić odległość między osobami przebywającymi w laboratorium
minimum 1,5 metra,
e) wywietrzyć laboratorium po wyjściu każdej grupy,
f) zapewnić przerwę pomiędzy zajęciami dla bezpiecznej wymiany osób,
g) zapewnić środki ochrony osobistej,
h) zapewnić środki do dezynfekcji,
i) ustalić listę dostępnych laboratoriów/pomieszczeń, z których mogliby
skorzystać studenci i doktoranci wraz z opiekunami,
j) ustalić harmonogramy czasowe dla tych pomieszczeń w porozumieniu z opiekunami prac – organizację pracy danego laboratorium zatwierdza powinien dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej,
2) zatwierdzony program działalności laboratorium należy przekazać do administratorów budynków, którzy zapewnią jego ścisłe egzekwowanie i dozór, procedurę wydawania kluczy, pilnowanie oraz przestrzegania przepisów.

7. Biura administracji:
1) W biurach administracji uczelni należy:
a) zapewnić 1,5 m odległości między poszczególnymi stanowiskami pracy,
b) zapewnić pracownikom zabezpieczenia w przypadku konieczności kontaktu z interesariuszami zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi sanitarnymi,
c) pracownikom o zmniejszonej odporności ze względu na wiek i choroby współistniejące oraz kobiet ciężarnych, rekomendowane jest rozważenie przez kierowników jednostek pracy w trybie zdalnym.8. Organizacja pracy dziekanatów oraz innych działów związanych z obsługą studentów i doktorantów:
1) W dziekanatach oraz innych działach związanych z obsługą studentów i doktorantów należy zachować następujące zasady bezpieczeństwa:
a) wizyty interesantów powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum,
b) obsługę należy, jeśli to możliwe realizować w sposób zdalny,
c) obsługę administracyjną studentów, doktorantów i pracowników należy prowadzić za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
d) zachowanie 1,5 m odległości między osobami przebywającymi w jednym pomieszczeniu, na określonym metrażu, jak również przed dziekanatem lub pomieszczeniem innego działu związanego z obsługą studentów i doktorantów,
e) wprowadzenie rejestru osób odwiedzających (imię, nazwisko, numer telefonu),
f) wymagane jest zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przez studentów, doktorantów, pracowników i pozostałe osoby,
g) zaleca się przyjęcia interesantów po uprzednim umówieniu się dla uniknięcia kolejek i gromadzenia,
h) zaleca się częste wietrzenie pomieszczeń pracy.

9. Windy:
1) zaleca się, aby w czasie trwania pandemii nie korzystać z wind lub w znaczny sposób ograniczyć do nich dostęp poza oczywistymi wskazaniami typu ograniczenia ruchowe lub przewóz ciężkich materiałów,
2) jeśli jest to konieczne, do windy mogą wejść tylko 2 osoby w jednym czasie, które powinny stać w możliwie największej odległości od siebie i mieć założoną ochronę ust i nosa,
3) przyciski w windach i na poszczególnych piętrach powinny być regularnie dezynfekowane,
4) weryfikację dezynfekcji przeprowadza administrator obiektu poprzez wprowadzenie list kontrolnych, na których pracownik obsługi danego obiektu pisuje datę, godzinę oraz składa własnoręczny podpis w celu potwierdzenia wykonania zadania.

10. Komunikacja wewnętrzna.
1) W ramach wewnętrznej komunikacji między pracownikami oraz między pracownikami a studentami i doktorantami należy:
a) ograniczyć do niezbędnego minimum wewnętrzną komunikację osobistą,
b) w celu kontaktowania się pracowników ze sobą oraz ze studentami i doktorantami należy wykorzystać środki teleinformatyczne, a przypadku, gdy nie jest to możliwe zaleca się umawianie na konkretną
godzinę i prowadzenie kalendarza takich spotkań,
c) w trakcie spotkań uczestniczące w nim osoby muszą zachowywać bezpieczne 1,5 m odległości oraz zasłaniać usta i nos,
d) papierową komunikację wewnętrzną powinno się zastąpić elektronicznym obiegiem dokumentów,
e) w przypadku konieczności wykorzystania komunikacji papierowej powinno się ograniczyć kontakty poprzez zastosowanie skrzynki, w której interesanci będą mogli umieszczać dokumenty. Skrzynka powinna być odpowiednio zabezpieczona. W takim wypadku należy uruchomić system informacji zwrotnej nt. otrzymania dokumentów.

Pobierz:
ZARZĄDZENIE nr 132/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (PDF, 227 KB)

Wsparcie techniczne procesu dydaktycznego

Szkolenie. Kształcenie zdalne. Ważne i ciekawe kursy pracy na platformach MS Teams i Moodle

Na Uniwersytecie Opolskim przyjęto do prowadzenia zajęć i egzaminów platformy MS Teams i Moodle (podstawa: zarządzenie nr 59/2020; 65/2020; 73/2020).

MS Teams to platforma intensywnie rozwijająca się, dostosowana do komunikacji i kształcenia synchronicznego. Oferuje ona coraz to większe możliwości i różnorakie sposoby pracy. Umożliwia również przeprowadzenie testów, ankiety czy zadań.

Zalety: możliwość realizacji zajęć z  synchronicznym, bezpośrednim kontaktem ze studentem.

Wady: wszystko odbywa się na serwerach Microsoftu. Po określonym czasie materiały zamieszczone na serwerze ulegną usunięciu i nie ma powrotu do ustawionych kursów i materiałów ewaluacyjnych. Można temu zaradzić zapisując na własnym dysku wszystkie zasoby kursu i materiały weryfikujące osiągniecie efektów kształcenia. Pracując na MS Teams konieczna jest archiwizacja zasobów.
Moodle to platforma e-learningowa umożliwiająca stworzenie kursu dla studentów w ciekawy sposób oraz pracę w systemie synchronicznym i ansynchronicznym. Student może w każdej chwili dotrzeć do materiałów. Może się spotkać z prowadzącym jedynie w formie czatu czy forum.
Zalety: Materiały są przechowywane przez kilka lat, archiwizowane codziennie. Możliwość stworzenia kursu i powielania go nawet po dwóch latach. Wszystkie materiały zamieszczone są na serwerach Uniwersytetu Opolskiego. Możliwość tworzenia zróżnicowanych testów. Możliwość stworzenia bazy pytań i przenoszenia jej do wielu kursów. Utrzymanie weryfikacji efektów kształcenia przez ponad trzy lata.
Wady: Brak możliwości bezpośredniego kontaktu audiowizualnego ze studentami.
Nic nie stoi na przeszkodzie w wykorzystaniu obu platform do pracy, np. poprzez ustawienie kursu czy egzaminu na platformie Moodle i zamieszczenie tam linku do spotkań lub zespołów organizowanych na platformie MS Teams.
Platforma Moodle jest chroniona i modernizowana przez Centrum Informatyczne Uniwersytetu Opolskiego, jest więc bezpieczniejsza gdy chodzi o przeprowadzanie weryfikacji efektów kształcenia opartych na realizacji zadań, czy rozwiązywaniu testów.
Do przeprowadzenia egzaminów ustnych rekomendowana jest platforma MS Teams z koniecznością zgrania zaliczenia, czy egzaminu w MS Teams i zapisania na własny dysk.
Biorąc pod uwagę konieczność prowadzenia edukacji zdalnej z wykorzystaniem MS Teams  lub Moodle proponujemy szkolenie skierowane do pracowników Uniwersytetu Opolskiego (jedynie z kont uniwersyteckich znajdujących się na domenie uni.opole.pl)

11 stycznia 2021 r.  MS Teams

Aby wziąć udział w kursie należy zapisać się do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4f610cfb11e043cb95a5f2e699fc4bb5%40thread.tacv2/conversations?groupId=e8a33660-1cab-469d-8457-f132667cb402&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5

Godz. 10.00 – MS Teams podstawa – tworzenie zespołów, tworzenie i ustawianie  spotkań, przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem multimediów
Godz. 13.00 – MS Teams rozszerzenie – przygotowanie zadań, testów w MS Forms, ustawienie i sprawdzanie testów zadań, przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, nagrywanie, archiwizacja

12 stycznia 2021 r. Moodle

Aby wziąć udział w kursie należy zapisać się do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1f2b0e23c48944c2aa7eac17f380f371%40thread.tacv2/conversations?groupId=0ecf6061-a542-4641-9e07-917b87863dd7&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5

Godz. 10.00 – Moodle – podstawa – tworzenie zespołów, tworzenie kursu, wprowadzanie zasobów, sprawdzanie obecności
Godz. 13.00 – Moodle – rozszerzenie – tworzenie testów, zadań, sprawdzanie testów zadań, archiwizacja, raportowanie.

Na szkolenia zaprasza dr Katarzyna Książek, pełnomocnik rektora ds. e-learningu na Uniwersytecie Opolskim.


Centrum Informatyczne UO

Jeśli sprawa nie wymaga osobistego stawiennictwa, zgłoszenia prosimy przekazywać z użyciem platformy Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (https://ezd.uni.opole.pl), ewentualnie drogą mailową lub telefoniczną.

Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych i sprzętu komputerowego prosimy zgłaszać na adres: zgloszenia@uni.opole.pl  lub  telefonicznie (77) 4527090 (z sieci wewnętrznej – 7090).


Potrzebę przeprowadzenia szkoleń w zakresie realizacji zdalnych zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzia MS Teams prosimy zgłaszać na adres e-mail: szkolenia_msteams@uni.opole.pl


Wsparcie techniczne oferują także informatycy zatrudnieni na poszczególnych wydziałach UO.


Pracownicy administracji Uniwersytetu Opolskiego, którym w związku z koniecznością wykonywania pracy zdalnej, JM Rektor UO udzielił zgody na dostęp do systemów informatycznych UO poprzez szyfrowane połączenie VPN (Virtual Private Network), zobowiązani są dostarczyć do Centrum Informatycznego (CI) posiadane komputery służbowe w celu ich przygotowania i uruchomienia zdalnego dostępu.

Komputery te przyjmowane będą przez CI wyłącznie w ustalonych godzinach dyżurów (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 9:30 oraz od 14:00 do 15:00), w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu (szatni), zlokalizowanym w sąsiedztwie portierni w budynku UO przy ul. Oleskiej 48. Komputer musi być dostarczony we własnym zakresie przez użytkownika, któremu udzielono pozwolenia na wyniesienie go poza teren uczelni.

W trakcie tej wizyty pracownik zostanie poproszony o przekazanie danych kontaktowych i poinformowany o przewidywanym terminie, w którym będzie mógł odebrać skonfigurowany komputer. Przekazane zostaną także informacje dotyczące sposobu uzyskania zdalnego dostępu do usług i systemów Uniwersytetu Opolskiego.

Komputer przed jego dostarczeniem do CI winien być przygotowany samodzielnie lub (jeżeli zajdzie taka konieczność) przez lokalnego informatyka/administratora i musi spełniać następujące wymagania (zgodne z polityką bezpieczeństwa UO):

 1. Komputer musi posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta (np. Windows 8.1, Windows 10). W przypadku systemów operacyjnych firmy Microsoft musi to być wersja Pro, Education lub Enterprise, tj. pozwalająca na włączenie komputera do domeny Active Directory (AD) UO.
 2. Komputer musi posiadać zainstalowane oprogramowanie antywirusowe i użytkowe (np. pakiet biurowy MS Office, itp.) oraz wszelkie bieżące aktualizacje systemowe,
 3. Komputer musi być podłączony (lub umożliwiać włączenie) do domeny AD Uniwersytetu Opolskiego,
 4. Komputer musi mieć uruchomioną funkcję szyfrowania dysków, przynajmniej na partycji systemowej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich dokumentów i danych (np. kopiując dokumenty do chmury UO dostępnej dla każdego pracownika pod adresem http://dysk.uni.opole.pl) przed przekazaniem komputera do Centrum Informatycznego celem włączenia go do domeny i przygotowania do pracy zdalnej. Jeśli użytkownik nie zadba o zabezpieczenie swoich danych, to w przypadku konieczności wykonania formatowania dysku i reinstalacji systemu, wszystkie dane znajdujące się na dysku zostaną utracone.

Po przygotowaniu komputera do pracy zdalnej użytkownik zobowiązany będzie wykonać 1-sze logowanie do tak przygotowanego komputera z sieci LAN UO w obecności pracownika Centrum Informatycznego – związane jest to z koniecznością pobrania wszelkich niezbędnych uprawnień z serwera AD.

Pominięcie tego kroku spowoduje brak możliwości zalogowania się do systemu operacyjnego (komputera) spoza sieci UO (np. w domu).

W razie pytań lub wątpliwości, dodatkowych wyjaśnień udzielać będą dyżurujący pracownicy Centrum Informatycznego, tj.; panowie Adam Buhl, Jarosław Zimnal, Tomasz Szwedziak oraz Paweł Siedlaczek.

Dane kontaktowe do w/w pracowników, znajdują się na stronie WWW CI pod adresem: https://centrum.uni.opole.pl/pracownicy

Należy dołożyć wszelkich starań, aby cały proces przebiegał zgodnie z aktualnymi obostrzeniami sanitarnymi, związanymi z zaistniałą pandemią oraz zgodnie z zarządzeniami Władz Uczelni.

Źróło: Instrukcja nr 14/2020 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przygotowania komputerów służbowych do pracy zdalnej w systemach informatycznych Uczelni.


CAS- UO

Nowa strona Centralnego Punktu Logowania (CAS)

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 26.11.2019 r. została udostępniona nowa wersja Centralnego Punktu Logowania do usług informatycznych UO.

Strona została dostosowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych. Zmianie uległa również szata graficzna. Życzymy miłego korzystania z naszych usług.


Zarządzenie nr 43/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie:  Regulaminu Pracy Zespołu ds. Kształcenia na Odległość (e-learningu) w Uniwersytecie Opolskim

Zarządzenie Nr  4/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie: Regulamin platformy e-learningowej Uniwersytetu Opolskiego

Wsparcie psychologiczne dla społeczności akademickiej

Konsultacje psychologiczne dla studentów i studentek UO


ZOSTAŃ W DOMU – pomoc psychologiczna psychologów

Wspierając akcję „Zostań w domu”, Opolski Oddział PTP otworzył kanały teleinformatyczne, abyś mógł skorzystać z pomocy naszych specjalistów bez konieczności wychodzenia z domu.
Czekamy na Ciebie pod wskazanymi, w załączonym dokumencie, adresami kontaktowymi. Konsultacje mają charakter nieodpłatny.

Więcej o akcji na stronie Opolskiego Oddziału PTP

Data publikacji w serwisie: 03-04-2020 10:01:27


Wsparcie psychologiczne dla studentów UO

Każdy uczestnik projektu, który wyrazi chęć porozmawiać o swoich problemach, które spotkały go w nowej rzeczywistości może umówić się na indywidualne spotkanie z doświadczonym psychologiem.

Konsultant Punktu Informacyjnego Biura Wspierania Integracji pośredniczy w umawianiu zainteresowanym osobom spotkań, ale nie ma wglądu w przebieg wizyty, wszystkie informacje dotyczące wizyty są poufne i pozostają pomiędzy Państwem a Panią Psycholog.

Aby skorzystać z takiej wizyty, prosimy beneficjentów projektu o kontakt pod nr 77 452 70 54 lub
e-mail: dkononenko@uni.opole.pl.

Przekażemy Państwa zainteresowanie spotkaniem a Pani Psycholog indywidualnie ustali pasujący termin.

Opublikowano na stronach http://hello.uni.opole.pl/wsparcie-psychologiczne/


Świadczenia dla studentów UO

Zarządzenie nr 32/2020Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 02 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego.


Wsparcie poprzez media społecznościowe

Poprzez posty w mediach społecznościowych Uniwersytet Opolski udziela bieżących informacji. Oprócz oficjalnych komunikatów utrzymywany jest kontakt ze społecznością poprzez posty.


Wsparcie dla studentów na poziomie ogólnopolskim

W ramach rozszerzenia tzw. tarczy antykryzysowej przyjęto 18 kwietnia 2020 r. ustawę mającą na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zakładała ona m.in. przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego lub wiz Schengen, wydłużenie okresu ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) uruchomiła specjalną infolinię, a Parlament Studentów RP utworzył punkt informacyjny dla studentów zagranicznych – udzielane są tam informacje w 10 językach

[1]. W ramach kampanii Ready, Study, Go! Poland NAWA zorganizowała dla studentów cykl bezpłatnych webinariów w języku angielskim.  Pierwsze webinarium – Student alone at home – odbyło się 30 marca 2020 r. i było poświęcone m.in. takim zagadnieniom jak radzić sobie ze stresem czy z koniecznością pozostawania w izolacji społecznej

[2]. Kolejne spotkanie online odbyło się 3 kwietnia i miało tytuł: Student alone at home – emotions under control.

[1] List do studentów zagranicznych od Prof. dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższegohttp://hello.uni.opole.pl/blog/2020/04/08/list-do-studentow-zagranicznych/ (13.11.2020).

[2] Zapraszamy na webinarium: Student alone at home , http://hello.uni.opole.pl/blog/2020/03/27/zapraszamy-na-webinarium-student-alone-at-home/ (13.11.2020).

 

„Strefa komfortu PSRP” – wsparcie psychologiczne online dla studentów

Opublikowano: 21.04.2020

Pomoc psychologiczna online dla studentów z całej Polski – to nowa inicjatywa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który przygotował akcję „Strefa komfortu PSRP”. Każdy student może skorzystać z terapii online i wziąć udział w webinariach prowadzonych przez specjalistów. Projekt dofinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Terapia online

Istnieje wiele form pomocy psychologicznej – udział w warsztatach, coaching, a także terapia online – najwłaściwsza w czasie epidemii koronawirusa. Miejsce odbywania terapii nie ma takiego znaczenia jak jakość, a w terapii najważniejsza jest relacja pacjent-terapeuta, zaufanie i praca własna pomiędzy sesjami – przekonuje Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzięki projektowi „Strefa komfortu PSRP” student może poznać odpowiedzi na nurtujące pytania, m.in. w jaki sposób radzić sobie z lękiem, jak produktywnie wykorzystać czas oraz jakie sygnały mogą świadczyć o złym stanie zdrowia psychicznego.

Źródło wiedzy na temat zdrowia psychologicznego

Temat wsparcia psychologicznego podejmujemy od początku kadencji – zwraca uwagę przewodniczący PSRP Dominik Leżański – Kampania “Strefa Komfortu PSRP”, realizowany przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to nie tylko webinary, realizowane przy wsparciu merytorycznym Uniwersytetu SWPS, ale też porady online psychoterapeuty, artykuły tematyczne, a w przyszłości infografiki, filmy i baza miejsc wsparcia, w których studenci mogą uzyskać pomoc.

Strona internetowa akcji wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl będzie źródłem wiedzy na temat zdrowia psychologicznego. Przez stronę internetową studenci będą mogli zapisać się na e-wizytę u psychoterapeuty i skonsultować się online. Jest to rozwiązanie w pełni bezpieczne i zapewniające anonimowość. Dodatkowo na stronie zostanie opublikowana mapa, która wskaże miejsca wsparcia, w których studenci będą mogli szukać pomocy.

Kontakt: wsparciepsychologiczne@psrp.org.pl.

Materiały

Strona akcji na Facebooku
Serwis akcji „Strefa komfortu PSRP”

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/strefa-komfortu-psrp–wsparcie-psychologiczne-online-dla-studentow

Podręcznik: Organizacja i funkcjonowanie punktu wsparcia na uczelni, Warszawa 2020 r.

Podręczni: Student’s Guide in Poland

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UO

Godziny przyjęć studentów:

Pon – Wt:       10.00-13.00
Czw – Pt:       10.00-13.00

Uwaga! Ze względu na pandemię prosimy aby osoby przychodzące do biura nosiły maseczki ochronne. Wszelkie spotkania osobiste prosimy uzgadniać telefonicznie, bądź drogą mailową.

Kontakt

Biuro Osób Niepełnosprawnych
Biuro – tel. 77 452 7028 (wewnętrzny: 7028)

mgr Aleksandra Zagórska
Samodzielny Referent Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
e-mail: azagorska@uni.opole.pl

Monika Twardawski
Samodzielny Referent Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
e-mail: monika.twardawski@uni.opole.pl


Zajęcia z WF

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w roku akademickim 2021/2022 realizuje zajęcia wychowania fizycznego dla studentów z niepełnosprawnością.

Zajęcia odbywać się będą na siłowni pod fachowym nadzorem pracownika studium – dr. Jacka Taborskiego. W zajęciach mogą wziąć udział studenci wszystkich lat, zaś studenci pierwszego i drugiego roku, mogą uzyskać w ten sposób zaliczenie z przedmiotu z „Wychowania fizycznego”. Zajęcia są dostosowane do stopnia i zakresu niepełnosprawności uczestników zajęć. Osoby chętne do udziału w zajęciach prosimy o kontakt: jacek.taborski@uni.opole.pl

Termin zajęć: piątek 12.30-14.00


Aktualności BON

Spotkanie dla osób, które chciałyby mieć psa przewodnika
Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego
Asystent Osobisty

Link: http://bon.uni.opole.pl/info/


Problem w studiowaniu online i organizacją zajęć

W przypadku wystąpienia wszelkich problemów, pojawiających się podczas zdalnego studiowania można zgłaszać się do pracowników naszego biura – razem postaramy się je rozwiązać. Chętnie udzielimy wszelakich informacji, czy skontaktujemy się z wykładowcami i koordynatorami kierunków.

Studenci z niepełnosprawnością,  mogą się również ubiegać o dostosowanie procesu dydaktycznego, które pomoże zapobiec bądź rozwiązać pojawiające się problemy w zdalnym nauczaniu. Może ono polegać na:
– dostosowaniu formy egzaminów (np. z formy pisemnej na ustną, bądź odwrotnie);
– wydłużeniu czasu pisania egzaminów i kolokwiów;
– innego rodzaju dostosowań podczas roku akademickiego, jak też podczas sesji egzaminacyjnej.


Program asystent

Studenci Uniwersytetu Opolskiego mają możliwość otrzymania asystenta osoby z niepełnosprawnością.

 • Kto to Asystent? Asystentem może zostać każdy student UO, który w różnoraki sposób, zależnie od potrzeb ułatwi studiowanie.
 • Kto może starać się o przypisanie asystenta? Studenci Uniwersytetu Opolskiego, którzy posiadają orzeczenie właściwego organu o niepełnosprawności.
 • Co trzeba zrobić? Wystarczy złożyć wniosek do naszego biura oraz dostarczyć niezbędne dokumenty, a resztą, zajmiemy się my.

Program asystencki działa również podczas nauczania zdalnego, dlatego każdy student z niepełnosprawnością, który ma problem aby odnaleźć się w takim trybie studiowania może się do nas zgłosić. Asystent chętnie pomoże w kwestiach organizacyjnych, bądź innych czynnościach.


Zajęcia z języków obcych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Opolskiego ruszyło z kolejnym projektem, w ramach którego studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą brać udział w dodatkowych zajęciach z języków obcych. Zajęcia te są całkowicie darmowe, a także dostosowane do godzin odpowiadających studentom. Aktualnie odbywają się one w formie zdalnej. Osoby chętne znajdą więcej informacji pod linkiem: http://bon.uni.opole.pl/zjo/ bądź przy bezpośrednim skontaktowaniu się z naszym biurem.

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o organizację indywidualnych zajęć z lektorami  
2. Kwestionariusz rejestracyjny w BON


Stypendium specjalne UO

Studenci z niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o stypendium specjalne. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak złożyć wniosek o stypendium przejdź na stronę BDiSS W przypadku dodatkowych pytań należy skontaktować się z osobami poniżej:

mgr Magdalena Wajda – specjalista
Kontakt: mwajda@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 34

mgr Dominika Kuzior – pracownik administracyjny
Kontakt: dominika.kuzior@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 34

inż Małgorzata Misz – starszy specjalista
Kontakt: malgorzata.misz@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 26

mgr inż. Aneta Bociąga – samodzielny referent
Kontakt: aneta.bociaga@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 26


Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami z niepełnosprawnością – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Pełny tekst dokumentu [PDF]


Wsparcie dla studentów na poziomie ogólnopolskim

W ramach rozszerzenia tzw. tarczy antykryzysowej przyjęto 18 kwietnia 2020 r. ustawę mającą na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zakładała ona m.in. przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego lub wiz Schengen, wydłużenie okresu ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) uruchomiła specjalną infolinię, a Parlament Studentów RP utworzył punkt informacyjny dla studentów zagranicznych – udzielane są tam informacje w 10 językach[1]. W ramach kampanii Ready, Study, Go! Poland NAWA zorganizowała dla studentów cykl bezpłatnych webinariów w języku angielskim.  Pierwsze webinarium – Student alone at home – odbyło się 30 marca 2020 r. i było poświęcone m.in. takim zagadnieniom jak radzić sobie ze stresem czy z koniecznością pozostawania w izolacji społecznej[2]. Kolejne spotkanie online odbyło się 3 kwietnia i miało tytuł: Student alone at home – emotions under control.

[1] List do studentów zagranicznych od Prof. dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższegohttp://hello.uni.opole.pl/blog/2020/04/08/list-do-studentow-zagranicznych/ (13.11.2020).

[2] Zapraszamy na webinarium: Student alone at home , http://hello.uni.opole.pl/blog/2020/03/27/zapraszamy-na-webinarium-student-alone-at-home/ (13.11.2020).

„Strefa komfortu PSRP” – wsparcie psychologiczne online dla studentów

Opublikowano: 21.04.2020

Pomoc psychologiczna online dla studentów z całej Polski – to nowa inicjatywa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który przygotował akcję „Strefa komfortu PSRP”. Każdy student może skorzystać z terapii online i wziąć udział w webinariach prowadzonych przez specjalistów. Projekt dofinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Terapia online

Istnieje wiele form pomocy psychologicznej – udział w warsztatach, coaching, a także terapia online – najwłaściwsza w czasie epidemii koronawirusa. Miejsce odbywania terapii nie ma takiego znaczenia jak jakość, a w terapii najważniejsza jest relacja pacjent-terapeuta, zaufanie i praca własna pomiędzy sesjami – przekonuje Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzięki projektowi „Strefa komfortu PSRP” student może poznać odpowiedzi na nurtujące pytania, m.in. w jaki sposób radzić sobie z lękiem, jak produktywnie wykorzystać czas oraz jakie sygnały mogą świadczyć o złym stanie zdrowia psychicznego.

Źródło wiedzy na temat zdrowia psychologicznego

Temat wsparcia psychologicznego podejmujemy od początku kadencji – zwraca uwagę przewodniczący PSRP Dominik Leżański – Kampania “Strefa Komfortu PSRP”, realizowany przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to nie tylko webinary, realizowane przy wsparciu merytorycznym Uniwersytetu SWPS, ale też porady online psychoterapeuty, artykuły tematyczne, a w przyszłości infografiki, filmy i baza miejsc wsparcia, w których studenci mogą uzyskać pomoc.

Strona internetowa akcji wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl będzie źródłem wiedzy na temat zdrowia psychologicznego. Przez stronę internetową studenci będą mogli zapisać się na e-wizytę u psychoterapeuty i skonsultować się online. Jest to rozwiązanie w pełni bezpieczne i zapewniające anonimowość. Dodatkowo na stronie zostanie opublikowana mapa, która wskaże miejsca wsparcia, w których studenci będą mogli szukać pomocy.

Kontakt:wsparciepsychologiczne@psrp.org.pl.

Materiały

Strona akcji na Facebooku
Serwis akcji „Strefa komfortu PSRP”

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/strefa-komfortu-psrp–wsparcie-psychologiczne-online-dla-studentow

Odpowiedzi na Wasze najczęstsze pytania

AKTUALIZACJA – 24 marca 2020 r., godz. 15.00

Opublikowano w serwisie: 2020-04-14 10:54:27

W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem i związanymi z tym zmianami w funkcjonowaniu uczelni macie wiele wątpliwości. Postaramy się wszystkie wyjaśnić. Pytania można zadawać na Facebooku, odpowiedzi na te najczęściej zadawane będą pojawić się tutaj. Zachęcamy również do kontaktu (w indywidualnych sprawach) z dziekanatami lub odpowiednimi jednostkami UO.

Czy konsultacje z pracownikami dydaktycznymi będą odbywać się zgodnie z planem? 

Wszystkie konsultacje będą odbywać się zdalnie. Prosimy o kontakt z prowadzącymi.

Czy Biblioteka UO będzie czynna?

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego informuje, iż w związku z działaniami prewencyjnymi związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-Co V-2 nastąpi zamknięcie wszystkich bibliotek na terenie Uniwersytetu Opolskiego.

Wszystkie biblioteki UO od dnia 14 marca do 14 kwietnia będą nieczynne dla użytkowników.

Terminy zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych przypadające na okres zamknięcia bibliotek zostaną przesunięte na
14 kwietnia 2020 r.

W przypadku zbiorów już przetrzymanych oraz kont bibliotecznych prosimy o kontakt  telefoniczny w godz. od 8.00 -15.00 lub mailowy:

Wypożyczalnia tel. 77 401 6143, e-mail: wypozyczalnia@uni.opole.pl

Czytelnia tel. 77 401 6137 

Biblioteka Uniwersytecka w czasie braku dostępu do pomieszczeń bibliotecznych świadczy zdalnie pomoc i usługi w zakresie:

·  wyszukiwania w zasobach dostępnych online,

·  wykonania kopii cyfrowej fragmentów wskazanych utworów pochodzących ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej,

·  rejestrowania publikacji w Bazie Wiedzy UO,

·  analiz bibliometrycznych.

Ponadto w zaistniałej sytuacji Biblioteka UO proponuje swoim użytkownikom korzystanie ze źródeł elektronicznych, w tym:

Książek elektronicznych –  około 270 000 tytułów polskich i zagranicznych podręczników i monografii naukowych – http://bg.uni.opole.pl/category/ebook/

Czasopism elektronicznych –  10 450 tytułów czasopism naukowych – http://sfx-48uop.hosted.exlibrisgroup.com/48uop/journalsearch?lang=pol

Baz danych – 56 specjalistycznych baz czasopism elektronicznych –  http://bg.uni.opole.pl/bazy-danych-2/

Baz udostępnionych przez wydawców na czas zamknięcia uczelni http://bg.uni.opole.pl/bazy-udostepnione-przez-wydawcow-na-czas-zamkniecia-uczelni/

W każdej sprawie dotyczącej zbiorów elektronicznych, jak też w przypadku problemów z dotarciem do literatury związanej z realizacją programu kształcenia proszę kontaktować się z Działem Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy UO w godz. od 8.00 – 15.00, tel. 774016145 lub na adres e-mail: oin@uni.opole.pl

Czy sekretariaty pracują normalnie?

Sekretariaty pracują zdalnie. Zapraszamy do kontaktu e-mail oraz telefonicznie.

Czy istnieje zagrożenie całkowitego zamknięcia akademika (kwarantanna)? 

 

Na chwilę obecną nie ma takich obaw. Nie przewidujemy zamykania akademików, nie przewidujemy decyzji o przymusowym ich opuszczaniu. Nie ma też potrzeby przyjeżdżania po pozostawione w domach studenckich rzeczy.

Czy studenci powinni zostać w akademikach, czy pojechać do domów? 

Jeśli jest to możliwe zalecamy pozostanie w pokojach domów studenckich oraz unikanie wszelkich miejsc o dużej liczbie ludzi lub gęstości zaludnienia.

Czy w akademikach będą wprowadzone jakieś dodatkowe środki ostrożności? 

Zawieszona jest możliwość odwiedzin, zalecamy niekorzystanie z przestrzeni wspólnych oraz zwiększenie higieny osobistej.

Jak wygląda sprawa z pracowniami na wydziale sztuki? Czy będzie do nich dostęp? Jest to ważne zwłaszcza dla osób, które tworzą dyplom, a ich praca artystyczna, np. z rzeźby nie jest do zrealizowania bez potrzebnych sprzętów, które znajdowały się w pracowniach, zwłaszcza, że wielu z nas przechowuje tam swoje materiały do artystycznej części pracy dyplomowej.

Studenci przygotowujący prace dyplomowe po otrzymaniu zgody promotora i dziekana wydziału (drogą e-mailową) mogą korzystać z sal dydaktycznych. Zaleca się szczególną ostrożność i zachowanie wysokich standardów higieny osobistej.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące trybu działania Wydziału Sztuki znajdziecie tutaj:  Decyzje – Wydział Sztuki i tutaj: Informacja dla studentów – Wydział Sztuki oraz na stronie internetowej Wydziału Sztuki UO.
Co zrobić w przypadku, gdy dostałam zgodę na IOS, nie zdążyłam zdobyć zgody i podpisów od wszystkich prowadzących, a termin oddania ich mam na 21 marca ?
Zalecamy kontakt z pracownikami drogą elektroniczną. Skrzynki e-mail na domenie @uni.opole.pl posiadają indywidualną autoryzację, więc otrzymana zgoda wysłana z poczty uniwersyteckiej będzie traktowana jako oficjalne poświadczenie.

Czy zajęcia będą odrabiane?

UO dostosuje rozwiązania do wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czy UO poinformuje wcześniej o wznowieniu zajęć, czy też odbędzie się to z dnia na dzień? 

Ministerstwo zawiesiło zajęcia do 25 marca 2020 r.  Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie głównej www.uni.opole.pl oraz na Facebooku UO.

Czy będą wprowadzone jakieś elementy e-lerningu?

W miarę możliwości część zajęć będzie prowadzonych zdalnie. Obecnie dziekani oraz koordynatorzy kierunków diagnozują, w jakim zakresie.

Czy zawieszenie zajęć oznacza automatyczne przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej?

Obrony prac dyplomowych będą się odbywać zgodnie z planem.

Czy zajęcia poza tokiem studiów (aerobik, siłownia, zajęcia taneczne w SCK) będą się odbywać? 

Wszelkie zajęcia (również poza tokiem studiów) są zawieszone co najmniej do 25 marca br.

Czy będą naliczane kary za nieterminowy zwrot książek do biblioteki? 

Po kontakcie telefonicznym jest możliwość przedłużenia terminu zwrotu książki bez obciążenia karą.

Co z naklejkami na legitymacje studenckie? W jaki sposób można je uzyskać?

Parlament Studentów RP ogłosił, że wystąpił z wnioskiem o automatyczne przedłużenie ważności legitymacji do 31 maja 2020 r. Spotkał się on z akceptacją.  Rozporządzenie w tej sprawie powinno się niebawem pojawić.

Czy dziekanaty będą otwarte w weekendy dla studentów zaocznych?

Dziekanaty nie będą otwarte w weekendy.

Czy zawieszenie zajęć oznacza także zawieszenie powtórek maturalnych?

Tak, zawieszone są wszystkie formy zajęć na UO.

Co z płatnościami za studia, czy będą księgowane normalnie?

Opłata dotyczy całości toku studiów, więc na chwilę obecną będą księgowane normalnie. Wszystko jest uzależnione od rozwoju sytuacji.

Czy będzie czynna przychodnia studencka?

Należy na bieżąco kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z przychodnią studencką nr tel.: 77 402 03 00

Czy możemy wyjechać z akademika? Czy trzeba kogoś o wyjeździe powiadomić? 

Akademiki dla mieszkańców funkcjonują normalnie. Nie trzeba zgłaszać opuszczania akademika lub wyjazdu.

Czy jest znany orientacyjny okres zawieszenia zajęć? Tydzień, miesiąc?

MNiSW zawiesiło zajęcia do 25 marca br, jeśli ten termin się przedłuży będziemy informować.

Czy administracja uczelniana pracuje normalnie (do kiedy)?

Cała administracja pracuje normalnie.

Czy opłaty za akademik w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych będą anulowane? 

Akademiki są cały czas dostępne dla studentów, którzy mogą w nich mieszkać, przechowywać swoje rzeczy itp. Opłaty będą naliczane normalnie.

***

Wszelkie pytania można zadawać na FB. Odpowiedzi na te najczęściej zadawane będą pojawić się tutaj. Zachęcamy również do kontaktu (w indywidualnych sprawach) z dziekanatami lub odpowiednimi jednostkami UO.

Materialy dla nauczycieli akademickich

Zaproszenie na webinarium MEiN – Modele tutoringu a strategie rozwoju kompetencji dydaktyki akademickiej

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 września 2021 r. w godzinach 9:00 – 12:30.

Webinarium będzie poświęcone efektom projektu Mistrzowie dydaktyki dla rozwoju dydaktyki w polskich uczelniach, w tym zwłaszcza dobrym praktykom wypracowanym przez uczestników projektu.

Zespół polskich Ekspertów reprezentujących różne obszary kształcenia przedstawi „Model tutoringu” czyli publikację będącą efektem 2-letniej pracy Ekspertów oraz Partnerów ponadnarodowych projektu, który stanowi zbiór refleksji na temat dydaktyki, a także rekomendacji dla polskich uczelni i rozwiązań stosowanych w uczelniach partnerskich. Przedstawiciele MEiN opowiedzą również o dalszych planach związanych ze wsparciem rozwoju dydaktyki w polskich uczelniach wykraczających poza ramy projektu Mistrzowie dydaktyki. W drugiej części spotkania odbędzie się dyskusja, podczas której wszyscy uczestnicy będą mogli zadawać na czacie pytania do panelistów.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Seminarium będzie nagrywane. Dostęp do wydarzenia będzie możliwy poprzez udostępniony link do ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/88217339797 . Więcej szczegółów zamieścimy po otrzymaniu wskazówek od organizatora webinarium.Ewentualne pytania dotyczące seminarium proszę kierować na adres: mistrzowiedydaktyki@mein.gov.pl

Zapraszamy do pobrania Harmonogramu  webinarium.

Źródło: https://cwm.p.lodz.pl/pl/news/zaproszenie-na-webinarium-mein-modele-tutoringu-strategie-rozwoju-kompetencji-dydaktyki


Sztuka Dydaktyki Akademickiej

Już w przyszłą środę (tj. 03.11.2021 r.) o godzinie 18:00 organizujemy webinar ściśle związany z zagadnieniami poruszanymi podczas Sztuki Dydaktyki Akademickiej, który poprowadzi Piotr Czekierda – trener, mentor i prezes Collegium Wratislaviense. Tematem przewodnim wydarzenia będą rozważania prowadzące do odpowiedzi na pytanie: Czy rozwiązania prawne mogą stanowić fundament skutecznej dydaktyki? Jesteśmy instytucją, która za swój cel obrała wdrażanie efektywnych i inspirujących metod nauczania w środowisku edukacyjnym. Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z uczelniami wyższymi, szkołami ponadpodstawowymi i podstawowymi. Podczas webinaru wspólnie zastanowimy się nad tym, czy rozwiązania administracyjno-prawne są wystarczające do prowadzenia skutecznej, wartościowej dydaktyki wśród uczniów i studentów.
Link do zapisów na wydarzenie: https://forms.gle/36uVqWZ2bN4zkkhy9
Rejestracja trwa do 2 listopada 2021 r. do godziny 23:59.
Mail z linkiem do wydarzenia wyślemy 3 listopada 2021 r. do godziny 16:00.
Gdyby pojawiły się jakiekolwiek problemy podczas procesu rejestracji, prosimy o kontakt:
👉 Agata Skikiewicz, mail: agata.skikiewicz@cw.edu.pl, tel. 795 946 427
👉 Jakub Kordek, mail: jakub.kordek@cw.edu.pl, tel. 533 269 288
👉 Sandra Hauke, mail: sandra.hauke@cw.edu.pl, tel. 534 578 610
👉 Patryk Szczegielniak, mail: patryk.szczegielniak@cw.edu.pl, tel. 531 731 643

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o nieodkładanie decyzji na tzw. „ostatnią chwilę” i zapisanie się na wydarzenie już teraz!


Sztuka Dydaktyki Akademickiej

Już w przyszły czwartek (tj. 14.10.2021 r.) o godzinie 18:00 organizujemy webinar ściśle związany z zagadnieniami poruszanymi podczas Szkoły Tutorów i Szkoły Tutorów Akademickich, który poprowadzi Barbara Habrych – trener, mentor i konsultant Collegium Wratislaviense. Tematem przewodnim wydarzenia będą rozważania prowadzące do odpowiedzi na pytanie: Czy nastawienie na rozwój to fundamentalna kompetencja w tutoringu? Niezależnie od tego, czy specjalizujesz się w tutoringu naukowym czy rozwojowym, czy bliżej Ci do  nastawienia na rozwój czy trwałość podopiecznego – dzięki webinarowi z łatwością sprawdzisz, do którego nastawienia jest Ci najbliżej.
Link do zapisów na wydarzenie: https://forms.gle/jd1g94NuLmU97cpe8
Rejestracja trwa do 12 października 2021 r. do godziny 23:59.
Mail z linkiem do wydarzenia wyślemy 14 października 2021 r. do godziny 16:00.

Gdyby pojawiły się jakiekolwiek problemy podczas procesu rejestracji, prosimy o kontakt:
👉  Agata Skikiewicz, mail: agata.skikiewicz@cw.edu.pl, tel. 795 946 427
👉  Jakub Kordek, mail: jakub.kordek@cw.edu.pl, tel. 533 269 288
👉 Sandra Hauke, mail: sandra.hauke@cw.edu.pl, tel. 534 578 610
👉 Patryk Szczegielniak, mail: patryk.szczegielniak@cw.edu.pl, tel. 531 731 643

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o niezostawianie decyzji na tzw. „ostatnią chwilę” i zapisanie się na wydarzenie już teraz!
Do zobaczenia na webinarze!


Sztuka Dydaktyki Akademickiej

Wracamy do Państwa z naszym cyklem webinarów poświęconych Ustawie 2.0. Kolejnym tematem, który chcielibyśmy poruszyć jest: „Jak budować współpracę otoczenia zewnętrznego i biznesu z uczelniami wyższymi?” Podstawowym aspektem w kwestiach budowania współpracy jest pokazanie korzyści, jakie ona niesie dla obu stron. Kolejnym kluczowym elementem tego zagadnienia jest zdefiniowanie narzędzi, jakie służą do poprawy kooperacji, wyposażenia w wiedzę i umiejętności, które mogą zostać wykorzystane na wielu płaszczyznach wspólnych działań i tworzyć efekt synergii. Zdając sobie sprawę jak szczególny jest to temat wychodzimy do Państwa z propozycją spotkania, które poprowadzi Prezes Zarządu i trener Collegium Wratislaviense, a także absolwent IESE Business School w Barcelonie i Certyfikowanej Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys (we współpracy z PARP) – Piotr Czekierda. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji zoom, w czwartek 24.06.2021 o godzinie 18:00.
https://eventmanago.com/event/bd6c7ff60a52a4ac92f4a6788b36bfea/jak-budowac-wspolprace-otoczenia-zewnetrznego-i-biznesu-z-uczelniami-wyzszymiLink do zapisów:
Misją Collegium Wratislaviense jest inspirowanie do wielkości. To zdolność do stawiania sobie porywających, ambitnych celów i ich skutecznego realizowania. Z sukcesami współpracujemy miedzy innymi z:

 • Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie;
 • Uniwersytetem Śląskim w Katowicach;
 • Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie;
 • Uniwersytetem im. Adama Mickiewicz w Poznaniu;
 • Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie;
 • Politechniką Wrocławska.

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z naszymi programami rozwojowymi. https://cw.edu.pl/programy/


Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami z niepełnosprawnością – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Pełny tekst dokumentu [PDF]


Raport z badania „Problemy studentów Uniwersytetu Warszawskiego ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się podczas nauczania zdalnego związanego z epidemią COVID-19”, Joanna Zawadka, Joanna Plewko, Iwona Nowakowska, Magdalena Kochańska, Aneta Miękisz, Ewa Haman. Źródło: https://bon.uw.edu.pl/raport-problemow-studentow-uw-nauka-zdalna-covid-19/ Pełny tekst dokumentu

Materiały pochodzą z witryny internetowej: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Link do strony

Podręcznik: Kształcenie zdalne. Historia prawdziwa oczami studentów, Warszawa 2020 r.
Pełny tekst dokumentu [PDF]

Podręcznik: Komentarz do wybranych przepisów tzw. “Tarczy antykryzysowej 2.0” dotyczących szkół wyższych, Warszawa 2020 r.
Pełny tekst dokumentu [PDF]

Analiza prawna możliwości kształcenia zdalnego z podziałem na profile oraz formy studiów, z uwzględnieniem ogólnych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz regulacji wykonawczych. Stan prawny na dzień 15 lipca 2020 r.
Pełny tekst dokumentu [PDF]


Narzędzia IT i zasoby internetowe wspomagające nauczanie zdalne

Grupa projektowa studentów III-go roku filologii germańskiej przygotowała pod kierunkiem dra Jarosława Bogackiego e-publikację poświęconą zasobom i narzędziom IT. Publikacja ta jest skierowana do studentów, którzy kształcą się na nauczycieli, oraz do czynnych zawodowo nauczycieli i wykładowców. Przedstawione w niej narzędzia IT oraz zasoby internetowe mogą być pomocne w przygotowaniu różnych zajęć z uczniami i studentami, które prowadzone są w trybie zdalnym.

Publikację można pobrać tutaj i można ją udostępniać.

 

 

 

 

 

Źródło: http://wfil.uni.opole.pl/narze%cc%a8dzia-it-i-zasoby-internetowe-wspomagaja%cc%a8ce-nauczanie-zdalne/

Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności podczaspandemii COVID‐19

Szanowni Studenci/ Pracownicy,

zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi działań podejmowanych w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności podczas pandemii COVID‐19 – Plik [PDF]

Zasady komunikacji na Uniwersytecie Opolskim

Otwarte konsultacje z EZD dla Nauczycieli Akademickich

Szanowni Państwo,
w najbliższy wtorek (30.11.2021 r.) w godzinach popołudniowych (16.30-18.00) poprowadzę w aplikacji MS Teams kolejne już, otwarte konsultacje z EZD dla Nauczycieli Akademickich. Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród zainteresowanych osób. Na konsultacje można dołączyć w każdym momencie. Formuła jest uzależniona od potrzeb uczestników.
Serdecznie zapraszam.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODk5MjFhOTEtODAwMS00OWNmLTk1OWMtOGVlMjdmNjY0NmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5%22%2c%22Oid%22%3a%220b34b8f2-5595-4d77-b2a1-a5b4f64cd623%22%7d

z poważaniem. Anna Latawiec
Koordynator EZD Uniwersytet Opolski – Collegium Minus
tel. +48 77 541 6020 w sieci (220)
e:mail anna.latawiec@uni.opole.pl | ezd.uni.opole.pl 
http://dokumentacja.uni.opole.pl/


Rok akademicki 2019/2020

W związku z wprowadzaniem działań, mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 zaleca się zdalną komunikację z pracownikami Uniwersytetu Opolskiego. Rekomendowana jest komunikacja zdalna: poczta e-mail, telefonicznie, Ms Teams.

Instytucje ogólnouczelniane, dziekanaty wydziałów i sekretariaty instytutów pełnią rotacyjne dyżury w budynkach poszczególnych jednostek.


Od roku akademickiego 2020/2021 w związku z obowiązującą w Uniwersytecie Opolskim – Instrukcją Kancelaryjną Uniwersytetu Opolskiego, zwaną poniżej Instrukcją – stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia nr 96/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej w Uniwersytecie Opolskim:

1) wszelkie czynności związane z wykonywaniem czynności kancelaryjnych, dokumentowaniem przebiegu spraw, gromadzeniem i tworzeniem dokumentacji w postaci elektronicznej wykonywane są z wykorzystaniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD);

2) zasady przyjmowania, otwierania i sprawdzania przesyłek – określone w pkt 3 Instrukcji – uprawniają Kancelarię Główną do otwierania wszystkich przesyłek przychodzących do Uniwersytetu Opolskiego, za wyjątkiem tych, o których mowa w pkt 3.13 ppkt 3.13.1-4 Instrukcji (przesyłek niejawnych, ofert składanych na podstawie przepisów dotyczących zamówień publicznych, ofert kandydatów złożonych podczas naboru na stanowiska pracy na UO, przesyłek, które mogą zawierać dane wrażliwe z uwagi na ich nadawcę lub jego działalność);

3) zasady, o których mowa w pkt 2 dotyczą również wszelkiej korespondencji przychodzącej do Uniwersytetu Opolskiego, której adresatami są nauczyciele akademicy, osoby niebędące nauczycielami akademickimi, w tym osoby sprawujące określone funkcje w Uniwersytecie Opolskim.


Zgodnie z Zarządzeniem nr 96/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej na Uniwersytecie Opolskim podstawowym systemem dokumentującym przebieg spraw na uczelni jest system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

Do 31 grudnia 2020 r. system funkcjonuje w formie hybrydowej, dopuszczając obieg dokumentów równolegle w sposób elektroniczny i tradycyjny.

Od nowego okresu rejestrowego, tj. 1 stycznia 2021 roku tradycyjne dokumentowanie spraw będzie możliwe tylko dla określonego, zamkniętego katalogu spraw z JRWA, zgodnie z ww. instrukcją kancelaryjną. Dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw na uczelni w przypadku pozostałych spraw będzie się odbywało tylko elektronicznie.

Witryna internetowa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) UO.

Ważne adresy i telefonyna Uniwersytecie Opolskim
Sekretariat Uczelni

tel.: 54-16-070 wew. 270, tel.: 54-16-071 wew. 271, fax: 54-16-000e-mail: sekretariat@uni.opole.pl


Rektorat Uczelni

Collegium Maius, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

dr Małgorzata Mitrus, kierownik Biura Rektora
e-mail: rektorat@uni.opole.pl
tel. +48 77 541 5903, (5103 w sieci UO)


Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole

Dyrektor Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich – pok. 107,
mgr Małgorzata Bergandy-Heretyk

Kontakt: gbergandy@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 12

Z-ca Dyrektora Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich – pok. 107,
mgr Małgorzata Bolek-Hulacka    (pomoc materialna dla doktorantów)

Kontakt: m.bolek@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 20

Uczelniany Koordynator ds. ECTS – pok. 108
mgr inż. Katarzyna Potyrała

Kontakt: kkochanowska@uni.opole.pl


Statystyka i Rozliczanie Dydaktyki, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole

mgr Hanna Żołnierekkierownik
Kontakt: hzolnierek@uni.opole.pl
I piętro pok.105
tel.: 77 442 35 06

Pracownicy biura:
mgr Małgorzata Polewiak – specjalista
Kontakt: mpolewiak@uni.opole.pl
I piętro pok.106
tel.: 77 442 35 02

mgr Iwona Kubizna – specjalista
Kontakt: iwona.kubizna@uni.opole.pl
I piętro pok.106
tel.: 77 442 35 03

mgr Magdalena Małek – specjalista
Kontakt: mrychly@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 03
I piętro pok. 106

Korespondencję prosimy wysyłać na adres:
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
Kontakt: dz_nauczania@uni.opole.pl


Obszar Edukacji Ustawicznej i Praktyk Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole
tel.:+48 77 442 35 22
e-mail cedu@uni.opole.pl
http://www.cedu.uni.opole.pl

Praktyki Zawodowe – Wydział Filologiczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Sztuki, Wydział Teologiczny, Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny,
tel.:+48 77 442 35 22
e-mail praktykicedu@uni.opole.pl

Praktyki Pedagogiczne – Wydział Nauk Społecznych, Wydział Filologiczny, Wydział Teologiczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
tel.:77 442 35 07
e-mail praktykicedu@uni.opole.pl

Zajęcia Praktyczne i Praktyki Zawodowe – Kierunek Pielęgniarstwo

Zajęcia Praktyczne i Praktyki Zawodowe – Kierunek Położnictwo

Praktyki Zawodowe – Kierunek Dietetyka
mgr Dominika Skibińska
Kontakt: mgr Dominika Skibińska
tel.: 77 442 35 44
mgr inż. Agnieszka Komuszyńska
Kontakt: mgr inż. Agnieszka Komuszyńska
tel.: 77 442 35 44

Praktyki Zawodowe – Fizjoterapia
mgr Elżbieta Komuszyńska
Kontakt: mgr Elżbieta Komuszyńska
tel.: 77 442 35 44

Analizy Ankiet Ewaluacyjnych
tel.: +48 77 442 35 25

Administrator strony internetowej
tel.: +48 77 442 35 27


Obsługa Studentów z Niepełnosprawnościami UO, ul. Katowicka 87b, DS Niechcic, p.10, 45-061 Opole

mgr Aleksandra Zagórska
Kontakt: azagorska@uni.opole.pl
tel.: 77 452 70 28

Monika Twardawski
Kontakt: monika.twardawski@uni.opole.pl
tel.: 77 452 70 28

dr Grzegorz Haber – Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
Kontakt: grzegorz@haber.edu.pl

site: http://www.haber.edu.pl
https://www.facebook.com/Haber.Grzegorz
https://www.linkedin.com/in/Grzegorz-Haber/


Jakość kształcenia, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole

mgr inż. Katarzyna Potyrała – Uczelniany Koordynator ds. ECTS – pok. 108
Kontakt: kkochanowska@uni.opole.pl

dr Maria Bucka – Pełnomocnik Rektora UO ds. Jakości kształcenia
Kontakt: mbucka@uni.opole.pl


Studenci zagraniczni, DS “Kmicic”, ul. Grunwaldzka 31, p. 1,8,9, 45-061 Opole
Kontakt: cpw@uni.opole.pl
Kontakt: hello@uni.opole.pl
tel.: 77 452 74 96
tel.: 77 452 72 92

mgr Iryna Nowobilska – Kierownik ds.Studentów Zagranicznych
Kontakt: inowobilska@uni.opole.pl

tel.: 77 452 74 96
mgr Iryna Shvets – p.o. kierownika  ds. studentów zagranicznych
Kontakt: iryna.shvets@uni.opole.pl
tel.:  77 452 74 96

mgr Daria Feder – sam. referent ds. studentów zagranicznych
Kontakt: dfeder@uni.opole.pl
tel.: 77 452 72 92

Yelyzaveta Kovzalina – sam. referent ds. studentów zagranicznych
Kontakt: kovzalina@uni.opole.pl
tel.: 77 452 72 92


Wydziały UO – szczegółowe informacje

Biblioteki na Uniwersytecie Opolskim

Wypożyczalnie i czytelnie będą czynne wg podanego harmonogramu:

Uwaga! W sierpniu Biblioteka Główna i biblioteki specjalistyczne będą nieczynne.

Uprzejmie informujemy, że godziny otwarcia bibliotek mogą ulec zmianie w okresie występowania wysokich temperatur. Prosimy o bieżące sprawdzanie godzin otwarcia bibliotek w Aktualnościach oraz zakładce Godziny otwarcia.

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI

 • Podczas pobytu w bibliotece użytkowników i bibliotekarzy obowiązuje zakrywanie nosa i ust poprzez użycie maseczek, dezynfekowanie rąk oraz zachowanie odpowiedniego dystansu.
 • W wypożyczalniach i czytelniach obowiązkowe jest zapewnienie minimum 10 m2powierzchni na jedną osobę, z wyłączeniem bibliotekarzy.
 • W czytelniach z wolnym dostępem do zbiorów zostało przywrócone korzystanie z udostępnianych tam księgozbiorów.

Więcej informacji na stronie: https://bg.uni.opole.pl/organizacja-pracy-biblioteki-uniwersytetu-opolskiego/


 Szanowni Czytelnicy, od 6.04.2021 r. do odwołania.

 1. Wypożyczalnie będą czynne wg podanego harmonogramu otwarcia bibliotek.
 2.  Czytelnie będą dostępne tylko dla czytelników, którzy wcześniej dokonają telefonicznej rezerwacji miejsca na wybrany dzień i godzinę [Lista czytelń i numerów telefonów].
 3. Czytelnie będą dostępne w następujących godzinach [Czytelnie].

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Niektóre biblioteki specjalistyczne mogą być na jakiś czas zamknięte lub mieć ograniczone godziny otwarcia. Aktualne informacje o pracy bibliotek specjalistycznych znajdują się w zakładce [Biblioteki].
 2. W celu dostępu do podręczników akademickich i wybranych tytułów literatury naukowej zachęcamy naszych Czytelników do korzystania z Wirtualnej Czytelni Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego.
 3. Należności wobec Biblioteki można realizować poprzez system PayU (opcja jest dostępna po zalogowaniu się w zakładce “Konto użytkownika”, w sekcji “Opłaty – nierozliczone”).
 4. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Czytelników, którzy chcą aktywować konto w Bibliotece UO i korzystać z zasobów elektronicznych, oferujemy możliwość zdalnego założenia konta.
 5. W celu aktywowania konta bibliotecznego w systemie biblioteczno-informacyjnym UO wystarczy wysłać e-mail na adres dowolnie wybranej [Biblioteki]. W przesłanej wiadomości należy podać: imię i nazwisko, kierunek studiów, numer legitymacji studenckiej oraz dołączyć skan wypełnionej i podpisanej [Deklaracji]. Oryginał deklaracji należy dostarczyć do Biblioteki przy okazji pierwszej w niej wizyty.

Więcej informacji na stronie: http://bg.uni.opole.pl/organizacja-pracy-biblioteki-uniwersytetu-opolskiego/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego informuje, że od 24 kwietnia 2020 r. uruchomiła moduł zamawiania zbiorów bibliotecznych poprzez system Aleph w:

1.   Bibliotece Głównej,

2.   Bibliotece Wydziału Ekonomicznego,

3.   Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji,

4.   Bibliotece Wydziału Teologicznego,

5.   Bibliotece Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Medycznych.

Biblioteki jednak zostaną nadal zamknięte do odwołania.

Zamówione materiały biblioteczne w wymienionych bibliotekach i oznaczonych punktach będą możliwe do odbioru od 4 maja 2020 r.

Zamówione książki będą wydawane od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 12.00.

Do 24 maja 2020 r. Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego nie będą przyjmowały zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

Terminy zwrotów książek wypożyczonych przed 14 marca 2020 r. zostaną przesunięte do 30 maja 2020 r.

O terminie otwarcia kolejnych bibliotek i przyjmowania zwrotów poinformujemy w kolejnym komunikacie.

W przypadku zbiorów już przetrzymanych oraz kont bibliotecznych prosimy o kontakt  telefoniczny w godz. od 8.00 -15.00 lub mailowy:

Wypożyczalnia tel. 77 401 6143, e-mail: wypozyczalnia@uni.opole.pl

Czytelnia tel. 77 401 6137 

Biblioteka Uniwersytecka w czasie braku dostępu do pomieszczeń bibliotecznych świadczy zdalnie pomoc i usługi w zakresie:

·        wyszukiwania w zasobach dostępnych online,

·        wykonania kopii cyfrowej fragmentów wskazanych utworów pochodzących ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej,

·        rejestrowania publikacji w Bazie Wiedzy UO,

·         analiz bibliometrycznych.

Ponadto w zaistniałej sytuacji Biblioteka UO proponuje swoim użytkownikom korzystanie ze źródeł elektronicznych, w tym:

Książek elektronicznych –  około 270 000 tytułów polskich i zagranicznych podręczników i monografii naukowych – http://bg.uni.opole.pl/category/ebook/

Czasopism elektronicznych –  10 450 tytułów czasopism naukowych – http://sfx-48uop.hosted.exlibrisgroup.com/48uop/journalsearch?lang=pol

Baz danych – 56 specjalistycznych baz czasopism elektronicznych –  http://bg.uni.opole.pl/bazy-danych-2/

Baz udostępnionych przez wydawców na czas zamknięcia uczelni http://bg.uni.opole.pl/bazy-udostepnione-przez-wydawcow-na-czas-zamkniecia-uczelni/

W każdej sprawie dotyczącej zbiorów elektronicznych, procedury dostępu do baz danych z domowych komputerów, jak też w przypadku innych problemów z dotarciem do literatury związanej z realizacją programu kształcenia proszę kontaktować się z Działem Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy UO w godz. od 8.00 – 15.00, tel. 774016145 lub na adres e-mail: oin@uni.opole.pl

Źródło: https://uni.opole.pl/page/3491/komunikat-biblioteki-uniwersytetu-opolskiego


Usługa płatności elektronicznych w Bibliotece Uniwersytetu Opolskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Usługa płatności elektronicznych w Bibliotece Uniwersytetu Opolskiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników uruchamiamy w Bibliotece Głównej oraz we wszystkich bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego regulowanie płatności za przetrzymane zbiory poprzez bankowość elektroniczną.

Dzięki zintegrowaniu z systemem bibliotecznym PRIMO/Aleph, po dokonaniu wpłaty w systemie płatności PayU aplikacja Libsmart Payment automatycznie dokona zmian na koncie czytelnika.

Instrukcja korzystania z płatności elektronicznych w systemie bibliotecznym jest tutaj

Źródło: https://uni.opole.pl/page/3726/usluga-platnosci-elektronicznych-w-bibliotece-uniwersytetu-opolskiego


Wirtualna Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego już działa

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wirtualna Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego już działa

Chcąc zaspokoić potrzeby naszych studentów oraz pracowników naukowych na dostęp do podręczników akademickich oraz publikacji naukowych w czasie, kiedy biblioteki i inne instytucje kultury są zamknięte, uruchomiliśmy Wirtualną Czytelnię Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego.

Chcemy jak najszybciej zorganizować studentom dostęp do podstawowego kanonu podręczników, w związku z tym prosimy o przesyłanie na adres e-mail smentekb@uni.opole.pl propozycji tytułów, które wzbogaciłyby tę kolekcję. Ze względu na utrudniony dostęp do tradycyjnych zasobów prosimy o nadsyłanie w pierwszej kolejności sugestii dotyczących literatury niezbędnej do realizacji procesu dydaktycznego.

Publikacje udostępniane są na podstawie art. 28 p. 3 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2006 nr 90 poz. 631).

Wszystkie tytuły udostępnione na platformie zabezpieczone są przed kopiowaniem, drukowaniem oraz możliwością zapisywania na własnych nośnikach. Dostęp do publikacji będzie możliwy dla jednej osoby w jednym czasie po zalogowaniu się do wewnętrznej internetowej sieci bibliotecznej za pomocą loginu i hasła do konta bibliotecznego.

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą dostępów testowych do baz danych. Stale aktualizowana lista znajduje się na stronie WWW Biblioteki Głównej pod adresem http://bg.uni.opole.pl/bazy-testowe/.

Zachęcamy do korzystania!

Źródło: https://uni.opole.pl/page/3843/wirtualna-czytelnia-biblioteki-uniwersytetu-opolskiego-juz-dziala

Dobre praktyki UO, czyli praca, nauka, kultura, życie ... na odległość

Narzędzia IT i zasoby internetowe wspomagające nauczanie zdalne

Grupa projektowa studentów III-go roku filologii germańskiej przygotowała pod kierunkiem dra Jarosława Bogackiego e-publikację poświęconą zasobom i narzędziom IT. Publikacja ta jest skierowana do studentów, którzy kształcą się na nauczycieli, oraz do czynnych zawodowo nauczycieli i wykładowców. Przedstawione w niej narzędzia IT oraz zasoby internetowe mogą być pomocne w przygotowaniu różnych zajęć z uczniami i studentami, które prowadzone są w trybie zdalnym.

Publikację można pobrać tutaj i można ją udostępniać.

 

 

 

 

 

Źródło: http://wfil.uni.opole.pl/narze%cc%a8dzia-it-i-zasoby-internetowe-wspomagaja%cc%a8ce-nauczanie-zdalne/


 My w czasach pandemii, czyli poradnik studencki – część 1. i 2.

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,
Koło Naukowe Pracowników Socjalnych UO przygotowało poradnik “My w czasach pandemii, czyli poradnik studencki”. Znajdziecie w nim odpowiedzi na nurtujące Was pytania, dotyczące życia studenckiego oraz funkcjonowaniu Koła Naukowego Pracowników Socjalnych UO w czasie pandemii. Zapraszamy do lektury oraz śledzenia naszej aktywności.
PORADNIK – część 1. ; PORADNIK – część 2.

Źródło: http://pracasocjalna.uni.opole.pl/my-w-czasach-pandemii-czyli-poradnik-studencki/


Bajka o złym Królu Wirusie i dobrej Kwarantannie

Studenci kierunku Praca socjalna UO, w ramach zajęć z przedmiotu Praca grupowa i kierowanie zespołem, przygotowali dla dzieci Bajkę o złym Królu Wirusie i dobrej kwarantannie. Bajkę stworzono na podstawie tekstu Pani Doroty Bródki.Celem jest wsparcie dzieci w zrozumieniu obecnej sytuacji epidemicznej oraz w celu zachęcenia rodziców do podjęcia rozmów wyjaśniających, dlaczego tak ważne jest przestrzeganie zasad higieny osobistej i pozostanie w domu.

Bajka o złym Królu Wirusie i dobrej Kwarantannie

Źródło: http://pracasocjalna.uni.opole.pl/bajka-o-zlym-krolu-wirusie-i-dobrej-kwarantannie/


Ciekawy międzynarodowy webinar w Instytucie Psychologii UO

„Sense of safety and mental health in the educational environment: students, teachers, parents / Poczucie bezpieczeństwa i zdrowie psychiczne w środowisku edukacyjnym: uczniowie, nauczyciele, rodzice” – to temat międzynarodowego webinaru, jaki odbył się online 10 grudnia 2020 r. Webinar został zorganizowany przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego i Katedrę Psychologii Mikołajowskiego Uniwersytetu Narodowego (Ukraina). Wzięło w nim udział kilkunastu pracowników naukowych oraz kilkudziesięciu studentów z obydwóch instytucji. Tematyka webinaru dotyczyła psychologicznych zagadnień poczucia bezpieczeństwa w środowisku edukacyjnym z uwzględnieniem szerszego kontekstu kulturowego i społecznego. Wygłoszono cztery wykłady:

Prof. UO dr hab. Romuald Derbis ‒ „Poczucie bezpieczeństwa z perspektywy procesów globalizacji”
Prof. UO dr hab. Dariusz Krok ‒ „Poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego a dobrostan psychiczny u późnych adolescentów”
Prof. dr hab. Iryna Sawenkowa ‒ „Chronopsychologiczne przewidywanie poczucia bezpieczeństwa w środowisku i jakość życia osób o specjalnych potrzebach”
Dr Iryna Litwinenko ‒ „Bezpieczeństwo psychologiczne w środowisku edukacyjnym”.

Po wykładach odbyła się dyskusja, której uczestnicy zadawali wiele interesujących pytań dotyczących m.in. sposobów interwencji psychologicznych ukierunkowanych na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, relacji globalizacji i poczucia bezpieczeństwa czy poziomu poczucia bezpieczeństwa w kontekście epidemii COVID-19.

Źródło: https://uni.opole.pl/page/3895/ciekawy-miedzynarodowy-webinar-w-instytucie-psychologii-uo


Tytuł najlepszego medium akademickiego w Polsce znów w Opolu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Tytuł najlepszego medium akademickiego w Polsce znów w Opolu

Koło naukowe SETA TV zdobyło I nagrodę w konkursie ProJuvenes w kategorii najlepsze medium studenckie w Polsce, organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

W niedzielę 8 listopada 2020 r. dziennikarze, montażyści, operatorzy i wszyscy zaangażowani działacze studenckiej telewizji UO zostali obwołani mianem najlepszych. To już drugi tytuł dla tego koła naukowego Uniwersytetu Opolskiego; w konkursie ProJuvenes po raz pierwszy zostało ono wyróżnione w 2016 roku.

Podsumowująca gala konkursu odbyła się online.

„Setowiczom” serdecznie gratulujemy! Jesteśmy z was dumni!

Źródło: https://uni.opole.pl/page/3818/tytul-najlepszego-medium-akademickiego-w-polsce-znow-w-opolu


Międzynarodowa konferencja w Katedrze Języka Niemieckiego i Katedrze Literatury Niemieckojęzycznej

W dniach 15 – 16 października 2020 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca perspektyw badawczych w języku i literaturze. Łącznie program konferencji przewiduje ponad 40 wystąpień, referenci pochodzą z Polski, USA, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier i Rosji.

Z uwagi na warunki pandemiczne konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji i ewentualnego zdalnego uczestnictwa.

Część stacjonarna konferencji odbędzie się w budynku UO przy pl. Staszica 1.

Program konferencji znajdziesz tutaj

Źródło:  https://uni.opole.pl/page/3758/miedzynarodowa-konferencja-w-katedrze-jezyka-niemieckiego-i-katedrze-literatury-niemieckojezycznej


Społeczne skutki pandemii Covid 19 w szkole – projekt badawczy

Zapraszamy do zapoznania się z badaniami nad społecznymi konsekwencjami pandemii COVID 19 w społeczności szkolnej. Badania przeprowadzono w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Opolu, projekt badawczy wspierała i skomentowała socjolog dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż, prof. UO.

Oto pełne wyniki badań, a oto komentarz Pani Profesor Sołdry-Gwiżdż.

Źródło: http://socjologia.wns.uni.opole.pl/spoleczne-skutki-pandemii-covid-19-w-szkole-projekt-badawczy/ 


Prawa człowieka w czasach pandemii

Szanowni P.T. Państwo,

wspólnie ze Studentami zrzeszonymi wokół Koła Naukowego Ordo Iuris, serdecznie zapraszam na webinar zatytułowany „Prawa człowieka w czasach pandemii. Teoria i praktyka”, który odbędzie się za pomocą platformy MS Teams w piątek, 27.11.2020 r. o godz. 16.30. Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abbb25622c74d4a53a46d1a4eadcc8fa0%40thread.tacv2/conversations?groupId=8093201c-f9e6-4b69-832f-2a6a2f64d81d&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Podczas spotkania, wraz z zaproszonym gościem – adw. Zuzanną Wojaczek (UKSW), pochylimy się nad zagadnieniem istnienia i realizacji praw człowieka w „koronawirusowym czasie”. Zwłaszcza tych praw, które dotyczą relacji obywatela z organami administracji publicznej, wszelkiego rodzaju urzędami, czy sądami różnych szczebli. Ale również nad tymi, które obecnie intensywnie realizowane są w przestrzeni publicznej. Spotkanie ma na celu przybliżenie Studentom praktycznej strony pracy prawnika w szybko zmieniającym się, niczym rozprzestrzenianie się wirusa, niecodziennym stanie prawnym.


Życie w Czasie Pandemii

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej z udziałem dr hab. Dariusza Kroka prof. UO pt.: “O tym, jak jak żyć, uczestniczyć w kulturze czy utrzymywać dobre relacje z innymi w czasie pandemii” . Audycja radiowa została zrealizowana przez Radio Opole.

Link do audycji: https://radio.opole.pl/497,1033,ks-prof-dariusz-krok-o-tym-jak-jak-zyc-uczestnic

Źródło: http://www.psychologia.uni.opole.pl/blog/zycie-w-czasie-pandemii/


Tak minął rok 2019/2020

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: „Tak minął rok 2019/2020”

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy „Tak minął rok 2019/2020”,  dokumentującej najważniejsze wydarzenia z życia Uniwersytetu Opolskiego w minionym roku akademickim.

Wystawa eksponowana jest w budynku Collegium Maius przy rektoracie UO.

Wystawę przygotował Dział Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego. Projekt graficzny Patrycja Kostyra.

Ekspozycję można też obejrzeć w formie elektronicznej – tutaj

GALERIA ZDJĘĆ

Źródło: https://uni.opole.pl/page/3755/tak-minal-rok-2019-2020


Koncert finałowy XXX Zimowej Giełdy Piosenki

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Koncert finałowy XXX Zimowej Giełdy Piosenki

XX edycja Zimowej Giełdy Piosenki w końcu doczekała się koncertu finałowego. 6 października o godzinie 19 zapraszamy na koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy, który świętuje swoje trzydziestolecie. Grupa zagra wraz z Big Bandem Uniwersytetu Opolskiego na scenie Studenckiego Centrum Kultury.

Ze względu na panującą pandemię liczba wejściówek jest ograniczona, wydarzenie będzie jednak transmitowane online na profilu Uniwersytetu Opolskiego.

Każde z 50 zaproszeń można wygrać w konkursie na Facebook’u Zimowej Giełdy Piosenki. Zapraszamy do udziału! Szczegóły pojawią się wkrótce.

„30 lat jak jeden koncert…” 30 lat temu, na korytarzu akademika w Zielonej Górze trójka młodych ludzi zagrała pierwsze wspólne dźwięki i zaczęła się historia. Historia zespołu, który pozostał wierny sobie i swojej muzycznej drodze, konsekwentnie krocząc z boku głównego nurtu. Historia zespołu, który w tylko sobie znany sposób potrafił połączyć talent literacki Adama Nowaka z muzyczną finezją i  fantazją, wytwarzając swój własny, charakterystyczny i rozpoznawalny muzyczno – literacki język. Zespołu, który w niedościgniony  sposób zinterpretował piosenki Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego – z pełnym szacunkiem dla pierwowzorów. Nadto zespołu, który przez te wszystkie lata zbudował ogromną więź ze słuchaczami, grając tysiące koncertów – od małych klubów po wielkie sale koncertowe. To właśnie koncerty stały się znakiem rozpoznawczym „Raz, Dwa, Trzy”  – jego swoistym DNA. Koncertami również – bez wielkich fet, akademii i transmisji, grupa pragnie uczcić swoją przyjaźń z fanami i wyrazić wdzięczność za ich wierność. – Te 30 lat minęło nam jak jeden koncert! – podkreślają członkowie zespołu.

Źródło: https://uni.opole.pl/page/3737/koncert-finalowy-xxx-zimowej-gieldy-piosenki


Życie codzienne w czasach zarazy. Ciekawy wykład w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Życie codzienne w czasach zarazy. Ciekawy wykład w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO, Opolska Okręgowa Izba Aptekarska, Opolski Klub Krajoznawców oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na spotkanie z mgr farm. Marią Pająk, wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji, aptekarz praktyk, wieloletnią wykładowczynią, która wygłosi wykład na temat „Życie codzienne w czasach zarazy. „Obyś żył w ciekawych czasach”. Przekleństwo czy wyzwanie…”.

Spotkanie odbędzie się 5 października 2020 r. o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pl. Kopernika 11.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie środków ostrożności: tj. zachowanie bezpiecznej odległości, zakrywanie ust i nosa, korzystanie ze środków dezynfekujących.

Maria Pająk – aktywna członkini Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Współzałożycielka Sekcji Etyczno-Historycznej „Źródło”, działającej przy Opolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej, dzięki której pielęgnuje i upowszechnia pamięć o aptekarstwie na terenie województwa opolskiego. Od wielu lat reprezentuje Opolską Izbę Aptekarską na Sympozjach Historii Farmacji, przygotowując prelekcje związane z historią farmacji dotyczące Opolszczyzny. Maria Pająk znana jest również z obywatelskiej inicjatywy nadania skwerowi (róg ulic Ozimskiej i Reymonta) imienia magistra farmacji Sylwestra Świtały oraz upamiętnienia Apteki Miejskiej w Opolu tablicą. Otrzymała odznakę „Za Zasługi dla Miasta Opola”.


Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 – inna niż zwykle

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 – inna niż zwykle

Z należytym akademickim ceremoniałem, jednak bez udziału gości odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2020/2021. Zapraszamy online 6 października br. o godz. 11.

Niecodzienną formułę tej niezwykle ważnej dla społeczności akademickiej uroczystości wymusiła pandemia koronawirusa; ze względów bezpieczeństwa grono uczestników zostało – ku naszemu żalowi – znacząco zredukowane.

Gorąco zapraszamy jednak społeczność akademicką, nowo przyjętych studentów i ich rodziców, przyjaciół Uniwersytetu Opolskiego do celebrowania z nami tych wyjątkowych chwil za pośrednictwem internetu. Przygotowaliśmy dla Państwa transmisję – link do niej zamieścimy na naszej stronie internetowej na chwilę przed rozpoczęciem uroczystości.

Zapraszamy w imieniu Jego Magnificencji Rektora UO prof. dra hab. Marka Masnyka, który poprowadzi uroczystość i przedstawi sprawozdanie za rok akademicki 2019/2020.

Ceremonię zaplanowaliśmy w Studenckim Centrum Kultury. Obecni na niej będą jedynie senatorzy oaz dziekani Uniwersytetu Opolskiego, poczet sztandarowy UO oraz po jednym studencie lub studentce pierwszego roku każdego z dwunastu wydziałów UO, którzy złożą uroczyste ślubowanie w imieniu wszystkich nowo przyjętych na naszą uczelnię żaków.

Wykład inauguracyjny pt. „COVID-19: terapia wstrząsowa?” wygłosi prof. dr hab. Paweł Kafarski, doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.

5 października 2020 r. o godz. 18 w kościele seminaryjnym przy ul. Drzymały odbędzie się msza św. w intencji społeczności akademickiej.

Szanowni Członkowie społeczności uniwersyteckiej, drodzy Przyjaciele! Bądźcie z nami duchem i online!

Źródło: https://uni.opole.pl/page/3711/inauguracja-roku-akademickiego-2020-2021-inna-niz-zwykle

Koronawirus. Nasze pojedynki z czasem pandemii…

Właśnie minął trzeci tydzień czasu zarazy

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Koronawirus. Nasze pojedynki z czasem pandemii

 

Właśnie minął trzeci tydzień czasu zarazy.

Tydzień I: ciekawość

Na początku pojawiła się ciekawość. Kiedy ogłoszono pierwszy przypadek zachorowania na koronawirusa w Polsce chciałam sprawdzić, jak tego typu zjawiska kształtowały się na przestrzeni wieków. O „czarnej śmierci”, dżumie, która pustoszyła Europę w połowie XIV wieku co nieco wiedziałam, mówiłam nawet o niej moim studentom. O paradoksie, tę zarazę do Europy też przywlekli z Azji Genueńczycy (a więc mieszańcy Półwyspu Apenińskiego). Lektura książki Jana Kracika „Pokonać czarną śmierć” wprawiła mnie w zdumienie: jak wiele jest podobieństw pomiędzy dzisiejszą sytuacją a tą w dawnych wiekach, jak podobne są zachowania ludzkie wczoraj i dziś, ich obawy, gesty solidarności, a także hejt. Teraz żałuję, że zamiast książek o plagach, zarazach i innych katastrofach w historii nie zdążyłam pożyczyć większej liczby książek o dominikanach…

I pierwsze zdziwienie: można żyć bez kalendarza….

Tydzień II: złość

Zaczęły przychodzić maile z uczelni. Mamy wziąć się do roboty, mamy prowadzić zajęcia tak, jakby nic się nie działo, tylko w sposób zdalny. W domu mam służbowy laptop, kupiony w ramach przetargu w 2011 r., z równie aktualnym oprogramowaniem. Nigdy nie prowadziłam zajęć on-line. Nigdy mnie tego nikt nie nauczył, mimo iż wielokrotnie o to apelowałam. Większość moich wykładów mówię „z głowy”, co oznacza, że nie mam ich na piśmie. Tylko do niektórych mam przygotowane prezentacje. Nagle okazało się, że przez USOS-a nie da się wysłać załącznika liczącego kilka stron lub kilka slajdów. I wtedy przyszło oświecenie: filmy z wykładami na YouTube. Do tej pory nie miałam nawet na nim konta, a tu mam nagrać minimum dziesięć wykładów na tydzień. Podejmuję jednak wyzwanie, bo nie mam wyjścia: dzień w dzień, przez cztery godziny nagrywam kolejne wykłady, po 40 minut każdy – z głowy, no bo skąd? Trzeba znaleźć miejsce w domu (bez bałaganu), odświętnie się ubrać, umalować, uczesać, wyłączyć telefony, spacyfikować psa. Do tego dochodzą godziny spędzone na robieniu prezentacji. W sumie po kilka godzin dziennie, podczas gdy w realu chodziłabym do pracy jedynie w poniedziałek i w czwartek po południu. Maile z uczelni nadal przychodzą, tym razem chodzi o raporty, zawsze na już: co mam zamiar zrobić w nadchodzącym tygodniu, jakimi metodami, jak zamierzam sprawdzać efekty moich działań, a potem: co zrobiłam, jakie treści zawarłam, jaką literaturę wykorzystałam, jak sprawdziłam tę wiedzę itp. itd.  Raport z ostatniego tygodnia zajął mi 16 stron, a i tak nie odpowiedziałam na wszystkie pytania. Patrząc na wciąż rosnące statystyki zachorowań i zgonów nie mogę się oprzeć myśli, czy rzeczywiście komukolwiek kiedykolwiek te raporty się przydadzą? I kiedy wreszcie przestaną nas traktować jak potencjalnych oszustów? Nie mówiąc już o tym, że kiedyś przyjdzie nam zdać raport z zupełnie innych naszych cnót.

Tydzień III: strach

Dzień zaczynam i kończę oglądaniem statystyki zachorowań i zgonów. Im bardziej ich przybywa, tym bardziej zaczynam się bać: o 86-letnią mamę, którą zamknęliśmy w jej własnym mieszkaniu, o 90-letniego ojca, który po wylewie, częściowo sparaliżowany, przebywa w ośrodku rehabilitacyjnym, odcięty od świata, bo – jak na złość – popsuł mu się telefon, którego obecnie nie sposób kupić, o brata mieszkającego we Włoszech, o drugiego brata – lekarza pulmonologa, walczącego w Warszawie na pierwszym froncie, o męża, córki i zięcia, czasem też o siebie. Nagle zorientowałam się, że cukru mam w domu tyle, co w cukiernicy (bo nikt nie słodzi), mąki nie mam wcale (bo nie piekę), ryż jest tylko dla psa. Do sklepu nie pójdę, bo kolejki, a do tych mam uraz jeszcze z czasów PRL-u. Poza tym nie mam ani rękawiczek, ani maseczek, bo szyć też nie potrafię. Cóż, taki los naukowca. Dobrze, że chociaż świąt nie będzie…

Kiedy jest już bardzo źle, siadam do pisania zaległych artykułów i porządkowania materiałów do kolejnej książki. Cierpliwie czekam na recenzję tej już napisanej. Wróciłam też do „Jesieni średniowiecza” J. Huizingi, kultowej książki mojej młodości. Ale dziś podoba mi się już jakby mniej. Może dlatego, że za dużo w niej o śmierci?

Pytała: Barbara Stankiewicz

Trudne czasy...

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Koronawirus. Nasze pojedynki z czasem pandemii

 

Skoro rządzący światem nie byli przygotowani na koronawirusowy kataklizm, to trudno się dziwić, że zaskoczył on także każdego z nas. Na różne sposoby próbujemy nie dać się obezwładnić temu zaskoczeniu.

Dr hab. Elena Yazykova, prof. UO, kierownik Europejskiego Centrum Paleontologii UO, Instytut Biologii:  – Niemal cały dzień zajmuje mi teraz przygotowanie kolejnego wykładu, bo muszę go napisać – jest to o wiele trudniejsze, nie mówiąc już o tym, że o wiele bardziej czasochłonne. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ze studentami, tym bardziej, że podczas tradycyjnego wykładu mam sposobność korzystać z prezentacji i na bieżąco komentować kolejne zdjęcia czy informacje. Czasem nagrywam komentarze do niektórych slajdów, jednak dużych plików nie da się załadować na platformę Moodle. Jednak studenci niezbyt doceniają naszą pracę i rzadko zaglądają do wysłanych materiałów – na Moodle możemy śledzić ich aktywność; pozostawia ona, niestety, wiele do życzenia…

Moja codzienność to w tej chwili ekran komputera, z przerwą na posiłek czy kawę. I krótkie wypady do sklepu, kiedy jest to konieczne.

Mam wrażenie, że pracuję teraz więcej niż kiedykolwiek, a dokładniej – więcej sił muszę wkładać w tę pracę. I tak nie mam najgorzej, bo mogę na przykład podjechać na uniwersytet, wziąć potrzebną kolekcję i pracować nad nią w domu. Mój mąż John Jagt, znany paleontolog z Holandii, takiej możliwości nie ma – Muzeum Historii Naturalnej w Maastricht, w którym pracuje, zostało do końca maja zamknięte.

Dzień zaczynam od porannej kawy i telefonów do bliskich – ja jestem uziemiona w Opolu, na siódmym piętrze bloku na osiedlu Armii Krajowej, mąż w Holandii, a córka w Petersburgu. Wymieniamy informacje i dobre myśli, bo wzajemne straszenie się i panika naprawdę nikomu nie służy. Córka Alena jest nauczycielką języka angielskiego w prywatnej szkole języków obcych, prowadzi zajęcia zdalnie, więc opowiada, jak jej to idzie, a nie jest to łatwy sposób nauczania, nie tylko obcego języka… Opowiadamy sobie, co słychać u znajomych, przyjaciół, u rodziny, która jest rozproszona po całym świecie.

Najbardziej dokucza mi samotność. Córka ma chociaż kota, który ma na imię Radosław, czyli ten który przynosi radość… Kontaktuję się też z moimi znajomymi, m.in. z kolegą, młodym paleontologiem z Kaliningradu, ogromnym entuzjastą paleontologii. I widzę, jak ten zdolny człowiek, u progu kariery, powoli wpada w depresję, tym bardziej, że jego żona, z powodu epidemii, przebywa gdzieś w środkowej Rosji, dokąd pojechała odwiedzić rodziców i utknęła. Staram się go przekonać, że musi coś robić, napisać artykuł naukowy, sprawozdanie z grantu, odrobić zaległości, który każdy z nas ma czy też porozmawiać z przyjaciółmi. Może mamy ten czas właśnie po to, żeby przyhamować, zatrzymać się w miejscu i doprowadzić swoje myśli do porządku… Niepokoję się o moją 90-letnią ciocię, jest w grupie ryzyka, więc dla jej dobra rodzina ograniczyła z nią bezpośredni kontakt. Ale w Petersburgu odpowiednie służby dowożą seniorom żywność, więc myślę o niej optymistycznie. W ogóle odganiam złe myśli, staram się zachować spokój, żartować, nie wsłuchiwać się w kolejne komunikaty i nie ulegać panice.

W przerwach między przygotowywaniem kolejnych wykładów – czytam. Od długiego czasu nie miałam takiej możliwości! Właśnie skończyłam powieść „Sołowiow i Łarionow” Jewgienija Wodołazkina, poleciła mi ją moja córka. To opowieść o generale, białogwardziście, którą przekazuje nam młody naukowiec piszący swoją pracę doktorską w końcówce lat 90. XX wieku. Mamy więc i wątki sięgające lat 20., i te bardziej mi współczesne, bo dotyczące okresu rosyjskiej pierestrojki. Dla mnie jest to podwójnie interesujące, bo to były lata mojej młodości.

A skoro już o literaturze i o tym, że nie można się poddać, że trzeba coś robić… To właśnie w czasie epidemii, była to dżuma roku 1832, Aleksander Puszkin, przebywający na kwarantannie na wsi, napisał piękny wiersz „Z uczty podczas dżumy”…

A Wladimir Wysocki latem 1970 r., kiedy na południu ZSSR pojawiło się zagrożenie cholerą i została ogłoszona kwarantanna, napisał piosenkę „Nie kupują żadnego jedzenia”, znaną też pod tytułem „Cholera” (tutaj)

I jeszcze jedną piosenkę Wysockiego na ten czas polecam: „Gimnastyka poranna” (tutaj).

Życzę wszystkim dużo zdrowia i spokoju ducha.

Wszystko mija. TO też minie.

Dr Grzegorz Haber, zastępca dziekana Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej UO: – Okres lockdownu sprzyja refleksji nad codziennością, jest też jednak związany ze znacznym wysiłkiem, by wszystkie realizowane projekty toczyły się zgodnie z założeniami, ale już w nowej rzeczywistości. Z dnia na dzień musiałem przeorganizować swój kalendarz, w którym spotkania z innymi ludźmi były standardowym wypełniaczem roboczego dnia. Szokiem dla mnie było oczyszczenie kalendarza z wszelkich wyjazdów krajowych i zagranicznych w okresie najbliższych kilku miesięcy. Pozorne odłożenie „na później”, ale realne odwołanie tychże może mieć ogromny wpływ na poziom efektywności moich działań ze względu na uzyskiwane przy okazji wartości: pomysły na wspólne projekty, które rodziły się w bezpośrednim kontakcie; kształtowanie poziomu zaufania, wynikające z poznania na żywo partnera biznesowego, a także, z czego coraz więcej współpracowników zdaje sobie właśnie sprawę – pozytywne oderwanie od miejsca pracy, które obecnie jest swojskie i własne, ale powoli zaczyna denerwować i przeszkadzać w wykonywaniu obowiązków… Organizacja pracy w domu jest prawdziwym wyzwaniem, gdy w tym samym pokoju mamy również coworkera w postaci pracującej zdalnie żony oraz przedszkolaka, który przecież może się nudzić… Wszystkie te czynniki muszę wziąć pod uwagę współpracując z koleżankami i kolegami z pracy, naszymi studentami, ludźmi spoza naszej organizacji, a także instytucjonalnym otoczeniem zewnętrznym, zdając sobie sprawę, iż dla wielu osób sytuacja, w której się znaleźliśmy jest o wiele większym problemem i wyzwaniem.

„Jak mam uczestniczyć w zajęciach, jeżeli na głowie mam walkę o bieżące utrzymanie, gdyż moja umowa zlecenie na kwiecień nie została podpisana? Jak prowadzić zajęcia w formie wideokonferencji, jeżeli nigdy nie realizowałam projektów ze studentami w przestrzeni internetowej? Jak przeprowadzić zaplanowane badanie ilościowe bez możliwości zrealizowania go na ulicy”?” – to tylko jedne z wielu pytań, które usłyszałem od różnych osób w ciągu ostatnich dni. Zdecydowanie uświadamiają mi, iż sytuacja, którą przecież również, w niewielkim stopniu, staram się zarządzać, wymaga specjalnych środków i większego poświęcenia: czasu, środków finansowych, organizacji działań oraz dostępności i przede wszystkim wyższego poziomu empatii. Cieszę się, że w najbliższym otoczeniu, dzięki nadzwyczajnej pomocy współpracowników Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej oraz jednostek ogólnouczelnianych, udaje się nam stwarzać warunki do efektywnego i spokojnego działania. Zapewnienie komfortu pracy i studiowania dla ponad 500 osób w tak nadzwyczajnych okolicznościach nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do osiągnięcia w przyszłości jeszcze wyższego poziomu współpracy. Już teraz wyraźnie widzę, że z aktualnej wyjdziemy wzmocnieni a osiągnięte kompetencje będziemy chcieli i musieli odpowiednio spożytkować w przyszłości.

Mam nadzieję, że okres dystansu społecznego nie będzie okresem całkowitego zamknięcia. Dlatego też staram się utrzymywać codzienną rutynę: poranne biegi, godzina na samorozwój, godzina z książką oraz wyłączny czas dla rodziny, w ramach którego nie ma żadnych zewnętrznych rozpraszaczy… Jeżeli w ramach kolejnych przeglądów tygodnia wciąż będę mógł z dotychczasowym przekonaniem stwierdzać, iż „trzymam rękę na pulsie” uznam, że nadal działamy i jest OK.

Prof. dr hab. Krystyna Czaja, kierownik Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów Wydziału Chemii UO:

Jeśli o mnie chodzi nie nudzę się, a wręcz wydaje mi się, że mam więcej zajęć niż w „normalnych” czasach, pozostając w domu. Oprócz wypełniania codziennych obowiązków domowych i zakupów żywności co kilka dni (oprócz męża mam pod opieką moją mamę, wymagającą, ze względu na wiek, szczególnego dbania o odporność, a stąd odpowiednie odżywianie) zajmuję się pracą zdalną głównie przy komputerze.

W tym semestrze nie mam na szczęście bezpośrednich zajęć ze studentami, ale kilka dni temu opracowałam obszerną prezentację dla studentów ilustrującą tematykę badawczą realizowaną w podległej mi Katedrze Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów wraz z propozycjami tematów prac dyplomowych dla studentów, co – o ile wiem – przez prowadzących seminaria dyplomowe zostało rozesłane studentom. Niezależnie od tego w bieżącym kontakcie mailowym z obecnymi dyplomantami analizuję dotychczasowe wyniki ich badań i koryguję opracowane już fragmenty ich prac dyplomowych. Z kolei ze współpracownikiem zdalnie pracujemy nad publikacją. To najważniejsze ostatnio prace, niezależnie od bieżących spraw konsultacyjno-administracyjnych (wykonywanych także zdalnie). Ze względu na finalizowanie pracy badawczej, w której uczestniczy podległy mi zespół z naszego Instytutu, realizowanej w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez jedną z kędzierzyńskich firm, od pewnego czasu analizuję, opracowuję i aktualizuję wyniki wykonanych badań w formie raportu niezbędnego do rozliczenia tej pracy oraz całego projektu.

A w ramach działalności poza uczelnią, z początkiem bieżącego roku, jako przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Chemicznego, zostałam powołana w skład Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, która działa w ramach projektu finansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Rada skupia przedstawicieli instytucji rynku pracy i podmiotów edukacyjnych różnych szczebli tworząc szerokie, otwarte partnerstwo, którego celem jest tworzenie warunków organizacyjnych, legislacyjnych i edukacyjnych służących podnoszeniu kwalifikacji kadry sektora chemicznego i branż pokrewnych w Polsce. To taka najbardziej ogólna charakterystyka celu projektu i zadań Rady, jako swego rodzaju łącznika między biznesem a instytucjami edukacyjnymi różnych szczebli, jako „dostarczycielami” odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Dla terminowej realizacji zadań zaplanowanych w projekcie, członkowie Grupy Sterującej projektu i przedstawiciele kierownictwa wymienionej Rady Sektorowej, której z wyboru przychodzi mi przewodniczyć, opracowują i konsultują różnorakie dokumenty oraz wykonują zaplanowane zadania m.in. w ramach intensywnych kontaktów mailowych i cotygodniowych telekonferencji. W najbliższy wtorek, podczas kolejnego takiego spotkania, będziemy testować system komunikacji, który umożliwi nam prowadzenie zdalnych posiedzeń plenarnych wszystkich członków Rady oraz przeprowadzanie zdalnych głosowań.

A tak przy okazji, to przystosowując się do obecnej sytuacji, planujemy zbierać i propagować informacje dotyczące obecnej już gotowości sektora chemicznego oraz dostosowywania się firm tej branży, a także inwentaryzacji potrzeb w tym zakresie. I dosłownie kilka godzin temu od zaprzyjaźnionego właściciela jednej z kędzierzyńskich firm otrzymałam materiał dotyczący opracowania u nich środka do dezynfekcji powietrza i powierzchni oraz sposobu jego stosowania. Zajmę się zapewne rozpropagowaniem tego materiału.

Pytała: Barbara Stankiewicz

Dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO z Instytutu Biologii UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Koronawirus. Nasze pojedynki z czasem pandemii

 

Skoro rządzący światem nie byli przygotowani na koronawirusowy kataklizm, to trudno się dziwić, że zaskoczył on także każdego z nas. Na różne sposoby próbujemy nie dać się obezwładnić temu zaskoczeniu.

Dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO z Instytutu Biologii UO:

– Na trochę przed wybuchem epidemii (8 listopada) umarłem sobie po raz drugi w swoim życiu (nagłe zatrzymanie krążenia w ostrej fazie zawału serca STEMI; utrata krążenia krwi i oddechu, reanimacja, uśpienie na cztery dni pod respiratorem i całą kupą rurek, drucików i telewizorków, angioplastyka, wybudzanie, wszczepienie kardiowertera-defibrylatora). Po blisko trzech miesiącach w szpitalach (z przerwą na zarośnięcie się implantu, na przełomie grudnia i stycznia), od 4 lutego jestem w domu, na zwolnieniu lekarskim, będąc pod stałą kontrolą medyczną. Ostatnia seria konsultacji zakończyła się w pierwszym tygodniu marca, a następna czeka mnie od 18 maja. Z powodów fizjologicznych (niedotlenienie mózgu), farmakologicznych (cała fura prochów) i chyba też psychicznych, dopiero teraz zaczyna ustępować stan permanentnej pół-śpiączki i wywołanej nim niechęci do czegokolwiek. To chyba jest główny powód, dla którego epidemia przepływa obok mnie jak film, na którego kadry spoglądam tylko od czasu do czasu, bez zbytniego zainteresowania.

Drugim powodem zapewne jest fakt, że mieszkam dość daleko od ludzi i mam teraz (będąc zwolnionym z obowiązków służbowych) bezpośredni kontakt tylko z trzema osobami (raz na kilka dni), które pomagają mi w pracach remontowych i ogrodniczych (ponadstuletni dom i ponad pół hektara przydomowej działki – mam więc co robić, a z obecną sprawnością serca na poziomie 23–25 proc. nie wolno mi nawet rąbać drewna na opał). Tak więc, zdecydowaną większość czasu spędzam na krzątaniu się po swoim gospodarstwie, łatając to, na co mnie stać. Zakupy zawsze robiłem nie częściej niż raz w tygodniu i tak też jest teraz, co nie zaburza mi życia, podobnie jak przyrządzanie posiłków, bo i tak zawsze sobie kucharzyłem, z pieczeniem chleba włącznie.

Życie zaburzają mi głównie doniesienia telewizyjne, na oglądanie których przeznaczam około dwie wieczorne godziny dziennie. Zazwyczaj wprawiają mnie w przerażenie, ale nie z powodu przytaczanych statystyk epidemii, lecz z powodu żonglowania ludzkim życiem przez polityków – nie tylko w naszym kraju. Poza tym, co dwa–trzy dni przeglądam korespondencję elektroniczną i coś tam odpisuję, jak trzeba – obecnie jest to wszystko, co czytam i piszę.

Smutne to. Zawsze marzyłem, aby mieć dużo wolnego czasu na przeprowadzenie piętrzących się latami niedokończonych albo nawet i nierozpoczętych badań przybywających ton skamieniałości. Teraz ten czas mam, tylko że nic mi po nim. Dlatego bardziej myślę o przyszłości niż o teraz i w ramach remontu domu urządzam pracownię paleontologiczną – na razie 20 metrów kwadratowych – w której chcę zgromadzić swoje zbiory i, co najważniejsze, wreszcie je opracować, kiedy już dojdę do pełnej sprawności. Oczywiście, kontaktuję się z rodziną – wyłącznie zdalnie, ale to jest standard, spowodowany nie epidemią, tylko odległością (jedna siostra w Kielcach, druga w Lublinie, a dzieci w Poznaniu). Zatem, moje życie w czasie zarazy nie różni się zbytnio od tego, jakie byłoby bez niej. Przeszkadza mi tylko ograniczona dostępność do materiałów budowlanych i – od kilku dni – do lasu, który mam na wyciągnięcie ręki (50 metrów od okna w kuchni), i który jest jednym z moich żywiołów.

Prof. dr hab. Krystyna Modrzejewska z Instytutu Nauk o Literaturze UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Koronawirus. Nasze pojedynki z czasem pandemii

 

Skoro rządzący światem nie byli przygotowani na koronawirusowy kataklizm, to trudno się dziwić, że zaskoczył on także każdego z nas. Na różne sposoby próbujemy nie dać się obezwładnić temu zaskoczeniu.

Prof. dr hab. Krystyna Modrzejewska z Instytutu Nauk o Literaturze UO:

 – Gdyby można było zdyscyplinować myśli, by nie pozwalały obrazom grozy tak bezwzględnie dominować… Gdyby można było nie widzieć tych ponurych samochodów ciężarowych wywożących ciała pokonanych przez wirusa czy modlącego się papieża na placu św. Piotra w Rzymie, samotnego, w strugach deszczu… Gdyby można było nie słyszeć tych komunikatów wieszczących jeszcze trudniejszy czas…

A jednak dyscyplina jest jedynym sposobem, by poradzić sobie z tym okrutnym światem, coraz boleśniej doświadczanym. Zachowanie rytmu dnia, co nie jest trudne, bo charakter pracy zawsze mnie do tego zmuszał, narzuca mi lekturę. Niestety, akurat popadam w melancholię, bo taki charakter ma tekst, który przygotowuję na kolejną konferencję naukową – pewnie odbędzie się w terminie innym niż czerwcowy. Czytam Jana Starobińskiego Atrament melancholii i po raz kolejny nachodzi mnie refleksja, że wszystko już było… Mam szczęście, bo kolejna moja książka, tym razem na temat dzieciństwa, mocno mnie angażuje w dialogu z panią redaktor.

No i dydaktyka, w nowym wymiarze, stanowi duże wyzwanie. Wczoraj emocjonowałam się wykładem z wykorzystaniem nowych narzędzi Microsoft Teams, pełna obaw, czy łącza wytrzymają, a ja zdołam w tempie zgrać udostępnianie studentom materiału z internetu z płynną prezentacją. Inny niepokój: czy studenci wykonają zadania zlecone przeze mnie, czy przeczytają, skomentują utwory literackie, towarzyszy mi nieustannie, bo chciałabym, żeby ten trudny czas nie był czasem straconym. Na początku pojedyncze odpowiedzi, po tygodniu wysyp, a do tego mądre, dojrzałe komentarze, które mnie zachwycają. Te straszne doświadczenia pandemii nadają analizowanym utworom nowy wymiar, nowe znaczenie.

Ważne jest też dbanie o formę fizyczną, by za wszelką cenę sobą nie sprawiać kłopotu, nie zachorować, dbać o siebie. Te banały w czasie zagrożenia nabrały innej wartości, określają podstawowy obowiązek.

Los doświadcza, ale też wynagradza. Tym razem dostałam w prezencie obecność trzyletniej wnuczki z rodzicami, bo mój dom na wsi okazał się atrakcyjniejszy dla homeoffice’u od mieszkania na osiedlu w dużym mieście.

Dr hab. Daniel Pietrek, prof. UO, z Instytutu Nauk o Literaturze:

 – Okres izolacji to trudny moment dla każdego z nas i wynika to z wielu powodów. Każdy martwi się o zdrowie i bezpieczeństwo, przede wszystkim swoich najbliższych, własne, ale też przyjaciół, znajomych koleżanek i kolegów… Nie ma więc w obecnym czasie tej beztroski, która towarzyszy nam często, np. w okresie wakacji czy w trakcie innych przerw. To odczucie potęgowane jest przez brak możliwości (przynajmniej w większości wypadków) normalnej, zwykłej rozmowy, bo komunikatory, telefon czy mail, nie są w stanie jej zastąpić.

To swoiste „uziemienie” wywołuje oczywiście wiele perturbacji w organizacji codziennego życia, tak w ujęciu makro, jak i mikro. Praca w środowisku akademickim wymaga przecież zarówno – czasem wręcz kontemplacyjnej – pracy w zaciszu domowym (i to można teraz do woli realizować), ale również dużej mobilności. Kalendarz na rok 2020 był dosyć szczelnie wypełniony zaplanowanymi wydarzeniami i z dnia na dzień trzeba je było przesunąć, bądź po prostu odwołać – w analogicznej sytuacji jest z pewnością wielu pracowników naszej uczelni. W moim przypadku były to dwie konferencje (krajowa i zagraniczna), jak również wykłady gościnne w muzeach w RFN. Dyskutujemy właśnie z organizatorami, czy uda nam się te wykłady zrealizować w formie online czy też przełożymy je na następny rok. Nie wiem też, czy możliwe będą kwerendy źródłowe w archiwach, które trzeba planować i zgłaszać (w prowadzących je instytucjach) ze sporym wyprzedzeniem. No i jeszcze odwołane spotkania, które miały dopiero inicjować projekty…

Ale ponieważ niemożliwa jest mobilność, dlatego pracuję stacjonarnie, realizując (i często nadrabiając też pewne zaległości) wcześniej już rozpoczęte projekty. Wspólnie z kolegami anglistami i polonistami jesteśmy na finiszu prac związanych z wydaniem – w wydawnictwie Vandenhoeck & Ruprecht – monografii dotyczącej recepcji Roberta Walsera w Polsce. Myślę, że to ciekawy temat na osobną rozmowę, ale jako ciekawostkę dodam, że biografia Walsera ma też swój opolski akcent – autor Rodzeństwa Tanner spędził kilka miesięcy (1905–1906) w charakterze służącego na zamku w Dąbrowie Niemodlińskiej, niespodziewanie porzuciwszy wielkomiejski Berlin i wybierając, zamiast metropolii, zapomnianą, śląską prowincję.

Pracy przed komputerem i spędzonych przed nim godzin jest zdecydowanie więcej niż w „normalnym” czasie. Bo obok projektów naukowych (tych w trakcie realizacji i tych inicjowanych), artykułów i innych publikacji, są też sprawy zbliżającej się ewaluacji i związanych z tym (zaplanowanych wcześniej) czynności i działań, które teraz realizujemy. Do tego dochodzi również zdalne nauczanie studentów. Wydaje mi się, że udało nam się (wspólnie ze studentami), wypracować najlepszą możliwą formułę w tym trudnym dla nas wszystkich czasie by realizować wcześniej zaplanowany program.

Dla mnie kwestie związane ze zdalnym nauczaniem mają nie tylko „zawodowy”, ale też rodzinny wymiar: w pokoju obok żona – która jest nauczycielką – prowadzi swoje zajęcia, a za ścianą córka (szóstoklasistka) uczestniczy w swoich lekcjach. Powoduje to całkiem sporo zamieszania, czasem zabawnych sytuacji, a generalnie – bardzo specyficznego wspólnego („rodzinnego”) czasu z e-learningiem w tle… No i oczywiście problemów z przepustowością i wydajnością sieci…

Żeby przetrwać ten czas, oczywiście sporo do tej pory biegałem (mieszkam blisko lasu), choć nie wiem, czy to nadal będzie możliwe. Równocześnie bardzo brakuje mi towarzyskiego wymiaru aktywności sportowej, czyli wspólnych treningów (wspinaczkowych, czy biegowych) z kolegami i przyjaciółmi.

No i oczywiście dużo czytam… Ale to już temat na dłuższą rozmowę, w korzystniejszym czasie.

Dr Marzanna Pogorzelska z Instytutu Językoznawstwa, pełnomocniczka rektora ds. równego traktowania na Uniwersytecie Opolskim:

– Czas zwolnił, co nie oznacza jego nadmiaru – przygotowywanie zajęć, spotkania ze studentami on-line wypełniają moją codzienność, jednocześnie uświadamiając jak brakuje bezpośredniego, międzyludzkiego kontaktu, jaki mamy podczas spotkań na uczelni. Co do innych spraw zawodowych – dopiero co ukazała się książka, napisana wspólnie z Pawłem Rudnickim – cieszę się nią niezmiernie, sporo osób o nią pyta i przesyła mi życzliwe komentarze.

Poza tym, odkryłam ninatekę – portal, gdzie można obejrzeć spektakle teatralne – korzystam z niego regularnie, jest to namiastka prawdziwego bycia w teatrze.

Doświadczamy dziwnego czasu, którego znaczenie pewnie zrozumiemy dopiero kiedy minie. Póki co, żyjemy w stanie zawieszenia, czekając na to, co ma nadejść. Wieści, które nadchodzą z innych krajów pozbawiają złudzeń i każą przygotowywać się na pogorszenie sytuacji – nie bardzo wiemy, jak będzie ono wyglądało w naszych warunkach, nigdy czegoś takiego nie doświadczaliśmy. Ale przecież sytuacji kryzysowych, jako społeczeństwo, mamy za sobą wiele. I zapewne także w czasie epidemii ujawnią się skrajnie różne postawy. Z jednej strony będziemy świadkami lub sprawcami bezinteresownej pomocy, sytuacji, które pokażą, jak solidarni i empatyczni potrafimy być w potrzebie. Z drugiej strony  kryzysy, a już zwłaszcza te związane z zagrożeniem życia i zdrowia, budzą demony, których imiona dobrze znamy: Ignorancja, Nienawiść i Strach. Niestety, wszystkie one muszą mieć obiekt, przeciw któremu się zwracają. To mogą być osoby, państwa czy instytucje, które szybko obsadza się w rolach winnych katastrofy. Tu i teraz, w sytuacji w której się znaleźliśmy, społeczna frustracja i agresja skupia się na osobach pochodzących z Azji i  innych,  których wygląd wyróżnia ich z tłumu. Docierają do mnie już teraz takie niepokojące informacje, dlatego wydaje mi się, że bardzo ważne jest, abyśmy – kiedy tylko i jak tylko to możliwe – okazywali wsparcie tym, którzy są potencjalnym celem ataków. Wiem, jakie to trudne w sytuacji, kiedy nasze myśli są zaprzątnięte zdrowiem swoim i bliskich, ale są wśród nas, w naszej społeczności akademickiej osoby, których bliscy są daleko, którzy zostali tu sami, i których dotyka stygmatyzacja. O nich też pomyślmy.

Pytała: Barbara Stankiewicz

Prof. dr hab. Joanna Czaplińska z Instytutu Nauk o Literaturze

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Koronawirus. Nasze pojedynki z czasem pandemii

 

Skoro rządzący światem nie byli przygotowani na koronawirusowy kataklizm, to trudno się dziwić, że zaskoczył on także każdego z nas. Na różne sposoby próbujemy nie dać się obezwładnić temu zaskoczeniu.

Mówi prof. dr hab. Joanna Czaplińska z Instytutu Nauk o Literaturze:

A może muzyka barokowa?

Kiedyś przetłumaczyłam czeskie opowiadanie science fiction Jiřego Olšanskiego Mój przyczynek do badań nad muzyką barokową w Czechach. Jego akcja toczyła się na dwóch płaszczyznach czasowych – w okresie zarazy w XVII wieku i w przyszłości, gdy ludzie  z obawy przed zarażeniem się żyli w hermetycznie zamykanych mieszkaniach i kontaktowali się fizycznie jedynie w wyjątkowych przypadkach. W XVII wieku zaś zaobserwowano, że tam, gdzie słuchano muzyki, zachorowań było o wiele mniej. Cóż, nie raz pisarze SF okazywali się prorokami, a słuchanie muzyki,  jeśli nawet nie pomoże w uniknięciu infekcji, może być sposobem na chociaż chwilowe oderwanie się od rzeczywistości.

Mimo że ta nienaturalna sytuacja trwa już ponad miesiąc, nie przywykłam do niej, chociaż zastanawiam się, jak będzie wyglądał świat za kilka, kilkanaście miesięcy. Co się nie zmieni? Gdyż sądzę, że zmiany będą kolosalne, choć kwestią pozostaje, czy również w ludzkiej mentalności. Jako wytrwała miłośniczka SF mam sporo materiałów do wzięcia pod uwagę. Osobiście jednak staram się żyć codziennością, sprawdzać, czy zapas karmy dla moich czterech kotów jest wystarczający – to najważniejsi domownicy, na dodatek o wrażliwych kubkach smakowych.

Aczkolwiek na brak pracy nie narzekam. Zajęcia prowadzę na platformie MS Teams, która jest przynajmniej namiastką normalnego kontaktu ze studentami, chociaż przygotowania do zajęć są o wiele bardziej czasochłonne, tym bardziej, że muszę na przykład modyfikować listy lektur i wybierać te, które są dostępne on-line. Poza tym życie zawodowe toczy się starymi trybami: pracuję nad ewaluacją instytutów naukowych Akademii Nauk Republiki Czeskiej, redaguję czasopismo, gdy czas na to pozwala, piszę. Praska Biblioteka Miejska udostępniła niemal 1800 e-booków, więc nadrabiam zaległości czytelnicze, choć nie w takim stopniu, jak bym chciała, z prostego powodu: wszystkie te czynności wymagają przybierania pozycji siedzącej, która bardzo się nie podoba mojemu kręgosłupowi. Żeby go przekupić, ułożyłam dla niego wierszyk:

Kręgosłupie drogi,
daj jeszcze pracować,
tu książkę przeczytać,
tam e-learning spreparować.

 

Wklejam oczy w monitor*,
A ciało w tym czasie
przybiera pozycje
jak przy wygibasie.

 

Efekty oczywiste:
Szkielet z bólu kona
A lenia do ćwiczeń
I to nie przekona.

(Przykuta do fotela gamingowego, ponoć ergonomicznego, świeżo nabytego).

Prof. dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska, współpracownik Katedry Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Koronawirus. Nasze pojedynki z czasem pandemii

 

Skoro rządzący światem nie byli przygotowani na koronawirusowy kataklizm, to trudno się dziwić, że zaskoczył on także każdego z nas. Na różne sposoby próbujemy nie dać się obezwładnić temu zaskoczeniu.

Prof. dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska, współpracownik Katedry Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa UO:

– Studenci pierwszego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej powinni zaliczyć w trwającym semestrze przedmiot: gatunki dziennikarskie. W tej sytuacji zaproponowałam im, by przeanalizowali krytycznie funkcjonowanie newsów w czasie pandemii. Sytuacja, w jakiej się znaleźli, narzuciła im sposób interpretowania tego zjawiska: przede wszystkim, skoncentrowali się głównie, co zrozumiałe, na źródłach internetowych, dostrzegli fakt szybkiego przemieszczania się informacji pomiędzy poszczególnym mediami oraz znaczącą rolę odbiorców, którzy nieświadomie wspomagają ten proces. „Temat pandemii bezustannie nas bombarduje – pisze jedna ze studentek – a informacje często zaprzeczają jedna drugiej”. Podając wiele tego typu przykładów, kończy swą analizę następującą refleksją: „Trzeba być świadomym człowiekiem i mieć swój rozum, aby wiedzieć, że nie należy ślepo wierzyć w każde słowo, które zostanie wypowiedziane w TVP”.

Medialne spekulacje, dezinformacje z „jadowitymi podtekstami”, gorączkowe poszukiwanie prawdy i zmasowany napływ „nieoficjalnych” informacji oraz „odgrzewane” teorie spiskowe – te sformułowania dominują w wypowiedziach pisemnych studentów. Jak zauważają, czas koronawirusa okazał się być również pandemią fake newsów.

„Gdyby koronawirus był walutą, wyprzedziłby zarówno dolara, euro, jak i funta; gdyby koronawirus był piosenkarzem, wyprzedziłby wideo Despacito w liczbie wyświetleń na Youtube w ciągu kilku dni” – stwierdził jeden ze studentów, przystępując do analizy fake newsów funkcjonujących obecnie w obiegu: „Doszło do tego, że palenie tytoniu i krowi mocz zostały zarejestrowane jako środek zapobiegawczy, a teoria, że to wszystko jest skutkiem wykorzystania bomby biologicznej przez Stany Zjednoczone lub Chiny, zalała cały Internet i nie tylko. Coraz częściej słyszy się głosy, że władze ukrywają prawdziwe liczby zgonów i wkrótce wszyscy umrą”.

Inny student ostro ocenia dziennikarzy, którzy jego zdaniem prowadzą szaleńczy wyścig: „kto prędzej dowie się, kim jest zainfekowany pacjent, kto pierwszy przeprowadzi wywiad ze specjalistą – wirusologiem, kto dotrze do pacjenta zero i przeprowadzi z nim rozmowę. Można by powiedzieć, że media oszalały”.

Fala fake newsów z prędkością światła zalała Internet, przysłaniając rzetelne informacje. News zdominował media w czasie pandemii, jednak trudno jest zwykłym odbiorcom dokonać selekcji informacji, ustalić, jaka jest prawda. Gwałtownie wzrasta więc aktywność użytkowników Internetu, poszukujących sposobu wyjaśnienia wątpliwości. Jedna ze studentek uznała, że dezinformacja oraz wszelkie wątpliwości powodują narastanie strachu, a odbiorcy stają się podatni na manipulacje; stwierdziła zatem jednoznacznie: „strach jest idealnym narzędziem pozwalającym na podporządkowanie sobie świata. W trakcie chaosu informacyjnego umiejętność selekcji i weryfikacji prawdziwości wiadomości jest z punktu widzenia odbiorcy kluczowa”.

Nie sądziłam, kiedy zaproponowałam studentom ten temat pisemnej pracy, że może ona stać się dla nich także formą pozyskiwania świadomego dystansu wobec rozgrywających się na ich oczach wydarzeń. Po przeczytaniu ponad 40 prac uważam, że zdecydowana większość z nich potrafiła przepracować koszmar postępującej epidemii koronawirusa, dostrzegła nie tylko wymagania stawiane dziennikarzom, ale również odbiorcom współtworzącym wraz z nimi medialny świat pandemii.

Wszyscy tęsknimy za normalnością - rozmowa z Kanclerzem mgr Zbigniewem Budziszewskim

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wszyscy tęsknimy za normalnością

 

– Uczelnia w dużej mierze funkcjonuje dziś w sposób zdalny (kadra dydaktyczna) i dyżurowy. Ale są takie jednostki uniwersyteckie, które pracują, jak dotychczas, m.in. zespół kanclerski…

– Rzeczywiście, warto pamiętać o tym, że uczelnia to nie tylko studenci i kadra naukowo-dydaktyczna, to również administracja i obsługa, która liczy około 500 osób (w sumie Uniwersytet Opolski zatrudnia ponad 1200 osób). Jeżeli chodzi o pracę administracji kanclerskiej, to nic się nie zmieniło. Pracujemy pięć dni w tygodniu, w trybie ośmiogodzinnym, a niektórzy nawet po kilka godzin dłużej. Portierzy w akademikach i w Collegium Civitas pracują siedem dni w tygodniu, całodobowo.

Każdego dnia, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez kierowników działów, na miejscu pracuje określony zespół – tak, aby w razie przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem lub stwierdzonego przypadku tej choroby można było wymienić zespół i zastąpić go innym. Tak właśnie – w systemie dwóch zespołów – pracuje Centrum Informatyczne, pozostałe działy pracują codziennie według zatwierdzonego przeze mnie harmonogramu, to są również zespoły złożone z osób, które dotąd pracowały razem, a teraz są oddzielone od siebie ze względu na podjęte środki bezpieczeństwa. Pracują każdego dnia – albo fizycznie, w murach uczelni, lub zdalnie (często na skypie).

– Przybyło Wam nowych obowiązków związanych ze stanem pandemii. Choćby przygotowanie akademika „Kmicic” do pełnienia funkcji izolatorium – logistycznie musiało to być trudne zadanie, bo trzeba było wykwaterować studentów, usunąć ich rzeczy, przygotować pokoje…

– Tak, to było bardzo duże wyzwanie. Musieliśmy w szybkim tempie wykwaterować  studentów z Domu Studenta Kmicic – po przekazaniu nam ustnej decyzji wojewody opolskiego o przeznaczeniu tego akademika na obowiązkową kwarantannę osób przyjeżdżających z zagranicy, które nie chcą lub nie mogą poddać się kwarantannie w miejscu stałego pobytu. Gigantyczną wręcz pracę, w bardzo krótkim czasie, wykonali pracownicy domów studenta oraz Działu Technicznego UO, za co jestem im bardzo wdzięczny i dziękuję.

– Ale to izolatorium jeszcze nie działa…

– Akademik „Kmicic” wybrano nieprzypadkowo – znajduje się bowiem w bliskiej odległości od Szpitala Wojewódzkiego. Jednak naszym zdaniem izolatorium w „Kmicicu”  to pomysł trudny do zaakceptowania. Po pierwsze, jako izolatorium nie spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 roku – mam na myśli m.in. wymagane rozporządzeniem standardy organizacyjne opieki (według nich każda izolowana osoba powinna mieć własną łazienkę, a tego nasz akademik nie zapewnia). Po drugie – akademik jest swego rodzaju drugim domem rodzinnym dla naszych studentów. Jak ich później przekonać do ponownego w nim zamieszkania, skoro słyszą, jakie funkcje ich akademik będzie pełnił, a pogłoski są różne, także te najbardziej działające na wyobraźnię…

Trudno nam więc zaakceptować ten pomysł. Oczywiście cały czas prowadzę rozmowy z wojewodą i prezes Szpitala Wojewódzkiego. Na razie wygląda to tak, że pani prezes i ja zgadzamy się co do tego, że „Kmicic” nie nadaje się na izolatorium, ale ostateczną decyzję podejmie wojewoda, ma takie prawo.

– Czy epidemia nas zaskoczyła? Można było lepiej się przygotować, zrobić coś więcej?

– Już w styczniu rektor prof. Marek Masnyk natychmiast zareagował na wiadomości z Chin, powołując zespół złożony z członków ścisłego zarządu uczelni, który ma za zadanie przeciwdziałać skutkom epidemii koronawirusa na Uniwersytecie Opolskim. Przykład takiego działania: stworzyliśmy– podejrzewam, że jako pierwsi w Polsce – w naszym obiekcie Villa Academica kwarantannę w systemie dwutygodniowym dla studentów przyjeżdżających z regionów objętych epidemią. Przykład kolejny, z ostatnich dni: po wprowadzeniu rozporządzenia w sprawie noszenia maseczek (zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych) z inicjatywą szycia masek przez pracowników uczelni wystąpiła kierowniczka obiektów uniwersyteckich, oczywiście w ramach pracy. Rektor wyraził zgodę na zakup bawełny i akcesoriów do produkcji masek i już ruszyła produkcja maseczek dla pracowników naszego uniwersytetu.

– Czy wśród naszych pracowników jest ktoś zarażony koronawirusem?

– Nie. Do dzisiaj nie ma u nas przypadku zakażenia koronawirusem.

– Co dziś spędza Panu sen z powiek, jeśli chodzi o uczelnię, ale też i prywatnie?

– Przede wszystkim brak wiedzy, kiedy wrócimy do „normalności” i jak ta nowa „normalność” będzie wyglądała, czy uda nam się przejść przez ten trudny czas zagrożenia bez dramatów osobistych. Mam taką nadzieję, bo jestem urodzonym optymistą. Wiem od mojej mamy, że urodziłem się w czepku, w dodatku w niedzielę…

– Jak Pan myśli: sprawdzamy się, jako wspólnota, w tej trudnej sytuacji?

– Zdecydowanie tak. Zastanawiam się, czy chciałbym kogoś wyróżnić z imienia i nazwiska… To trudne zadanie, bo mógłbym kogoś pominąć i przez to skrzywdzić. Cieszy mnie, że jest wielu, którzy umieli znaleźć się w tej trudnej sytuacji, będąc oparciem dla nas wszystkich. Że jesteśmy razem, że czuję mocne wsparcie całej załogi. I za to bardzo, bardzo wszystkim dziękuję – całej podlegającej mi administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Rozmawiała: Barbara Stankiewicz

Prof. dr hab. Marian Molenda, kierownik Katedry Sztuk Pięknych, prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Koronawirus. Nasze pojedynki z czasem pandemii

 

Instalacja autorstwa prof. Mariana Molendy – przed jego pracownią rzeźbiarską w Nysie

Skoro rządzący światem nie byli przygotowani na koronawirusowy kataklizm, to trudno się dziwić, że zaskoczył on także każdego z nas. Na różne sposoby próbujemy nie dać się pokonać temu zaskoczeniu.

Prof. dr hab. Marian Molenda, kierownik Katedry Sztuk Pięknych, prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego:

– Wraz z epidemią koronawirusa świat się zatrzymał. I to zatrzymał nie tylko w ten widomy sposób, działający na nas obezwładniająco z panoramą wyludnionych ulic, pustymi pasażami handlowymi, widokiem pojedynczych osób w maseczkach na spacerze z psem, jezdniami bez korków… Świat się zatrzymał w nas. I w tym punkcie stopu, zatrzymania znalazły się właściwie tylko pytania dotyczące epidemii: kiedy punkt kulminacyjny, kiedy spadek zachorowań, czy zachoruję ja, czy złapią to moi bliscy, czy zachowam pracę, czy przetrwa moja uczelnia … Świat się zatrzymał na chwili oczekiwania, co będzie dalej z epidemią i z nami. Mnogość spraw, które przed pandemią tak mocno nas zaprzątały, gdzieś się ulotniła, a przynajmniej ograniczyła.

A kiedy to wahadło znowu ruszy, boję się, że już nie będzie tak jak kiedyś. Najbardziej smuci mnie przeczucie, że nie odzyskamy już tej bliskości, jaka łączyła ludzi przed pandemią – bliskości fizycznej i emocjonalnej. Myślę, że długo będziemy się trzymać na bezpieczny dystans, obserwować się, analizować, czy „jest bezpiecznie”, chłodno kalkulować, myśleć z lękiem, czy aby na pewno ludzie wokół mnie – na ulicy, w autobusie, w parku, w sklepie – są zdrowi. Ta bariera to będzie cena – oczywiście oprócz tej najwyższej, którą płacą ludzie na całym świecie – pandemii.

Obecna sytuacja jest na pewno swego rodzaju wyzwaniem dla artystów i wykładowców uczelni. Mam w głowie wiele obrazów, wiele wizji rzeczy, które mogę zrobić jako rzeźbiarz. Powiem też, że trochę dziwnie się czuję, bo nie tak dawno ukończyłem instalację, na którą składa się piętnaście symbolicznych czarnych postaci zwieńczonych… koroną… Przeczucie?

Jeśli chodzi o moje życie w czasie pandemii to dzielę je między dom i nyską pracownię, którą szczęśliwie mam blisko. Pracuję nad swoimi projektami, jednak bardzo brakuje mi bezpośredniego kontaktu z ludźmi: współpracownikami, studentami Wydziału Sztuki, z którymi spotykamy się jedynie przed komputerem, podczas zdalnego prowadzenia zajęć. Musimy być cierpliwi …

Notowała Beata Łabutin

Dr Marcin Pietrzak z Katedry Filozofii UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Koronawirus. Nasze pojedynki z czasem pandemii

 

Skoro rządzący światem nie byli przygotowani na koronawirusowy kataklizm, to trudno się dziwić, że zaskoczył on także każdego z nas. Na różne sposoby próbujemy nie dać się obezwładnić temu zaskoczeniu.

Dr Marcin Pietrzak z Katedry Filozofii UO:

Kwarantanna i dreszcze przechodzące przez pneumę

Dni nie mijały jeszcze nigdy tak szybko. Nigdy! 6.00 – pobudka. Dziewięciomiesięczna Tosia ląduje na moich rękach, a żona idzie odsypiać nieprzespaną noc. Trzeba dać butlę i zmienić pieluchę. Pomiędzy 6.00 a 7.00 pojawia się w pokoju siedmioletnia Jagoda. Trzeba wydrukować kolorowankę i przygotować śniadanie. Tosia właśnie opanowała raczkowanie i stawanie na nogi przy wersalce, trzeba zatem uważać, żeby nie wpełzła pod stół i nie spróbowała wstać pod stołem. W końcu owinąłem stół folią spożywczą, ale granice wytrzymałości tego ogrodzenia Tosia testuje z systematycznością godną tyranozaurów z Parku Jurajskiego. Kolorowanka pokolorowana w 15 procentach, więc czas na muzykę: Miraculous Ladybug, Miraculous Ladybug czy Miraculous Ladybug – do wyboru, do koloru. Jest 8.00. Tosia nudzi się samodzielnym przemieszczaniem i trzeba ją wziąć na ręce. Teraz kaszka z owocami, a więc do kuchni. Tosia je, ale w pewnym momencie zaczyna się krztusić. Nieprzypadkowo. Taki właśnie sposób wybrała na informowanie rodziców, że już nie chce się jej jeść. Godzina 9.30. Tosia i ja jesteśmy u kresu sił. Będzie spać. Tosia śpi – żona wstaje. Teraz ja i pies wyruszamy na teren skażony, więc rękawiczki. Krótkie przygnębiające kółeczko po postapokaliptycznym pustkowiu pod blokiem. Powrót. Śniadanie. 10.00 trzeba siąść do pracy, bo do tej pory to była przyjemność… Trudno mi się skupić o 10.00, zwłaszcza w rozwrzeszczanym mieszkaniu.Wkrótce południe, a ja jeszcze nic nie napisałem. Tosia śpi, ale długo to nie potrwa. Podaruję Wam resztę harmonogramu. O 17.00 zdziwimy się z żoną jak co dzień, że dzień już minął i wspomnimy z goryczą tych, którzy nudzą się na kwarantannie.

Kwarantannowy zawrót głowy nie jest jednak daremny. Okazało się, że wirus COV-SARS2 stał się dla mnie mistrzem duchowym. To prawda, nie jest zbyt mądry. W rzeczy samej, poza ciałem nosiciela nie wykazuje nawet oznak życia, a co tu mówić inteligencji. Jednak sama jego obecność wiele spraw rozjaśnia.

Wirus w swojej najeżonej wypustkami lipidowymi mądrości pouczył mnie o mojej własnej naturze duchowej i jej ograniczeniach. Wiem, że cokolwiek będę robił w życiu, muszę dbać o to, żeby mieć możliwość sensownego mówienia do ludzi. Brakuje mi moich studentów. Wiem, że często bywają irytujący, ale bez rozmowy z nimi jakoś mi nieswojo. Wykłady online zupełnie mnie nie satysfakcjonują, a są po stokroć bardziej męczące. Myślałem o tym już wcześniej, ale teraz jestem pewien, że duch unosi się nie poza czasem i przestrzenią, ale raczej tam, gdzie są ludzie z ich cielesną obecnością. Jest gorącym tchnieniem przenikającym ludzkie mrowisko i nadającym mu spójność. Wiem już, że moja filozofia jest głęboko osadzona w ciele i że słabo się przenosi po łączach światłowodowych. W plątaninie kabli i serwerów ginie poczucie obecności, a ono jest dla mnie najważniejsze. Żeby nie zwariować, robię lajfy na facebooku. To nie to samo, co zajęcia, ale zawsze jakieś przeczucie własnej i innych obecności może się pojawić. Duch jest tchnieniem, które łączy przede wszystkim tych, którzy są blisko siebie. W takich momentach, jak ten, wszyscy czujemy przenikający ducha dreszcz. Zapamiętamy to. Myślę, że wkrótce znowu się spotkamy w tak dotychczas lekceważonym realu. Tęsknię za Wami.

Dr hab. Sabina Brzozowska, prof. UO z Instytutu Nauk o Literaturze UO:

 – Hasło „zostań w domu” wpisuje się w kondycję badacza literatury, a zatem nie zrobiłoby na mnie wielkiego wrażenia, gdyby nie okoliczności, bo niepokój związany z pandemią pojawił się od razu. No i przeświadczenie, że rutynowe sprawy trzeba będzie zreorganizować. Te najzwyklejsze: zakupy. Na wyprawy łowieckie rusza mąż wyposażony w dosyć długą listę zakupową, uzbrojony w jednorazowe rękawiczki i płyn dezynfekujący. Jak na nieprzytomnych naukowców byliśmy zatem zadziwiająco przezorni. Problem większych zakupów dla nas – powiedzmy sobie szczerze – był jednak wtórny wobec potrzeb naszych współlokatorów. W pierwszej kolejności pojawiły się w domu zapasy chrupek, smakołyków, gryzaków, dietetycznych kocich saszetek, piasku – wszystko dla dużego psa w sile wieku i starszego pana kota. No i w tym momencie już wiadomo, że po pierwsze: nie musimy pożyczać psa, by wyjść z domu; po wtóre: są stworzenia, które ta sytuacja może… cieszyć. Pandemia uniemożliwiła nam również wyprawy do sklepów ogrodniczych, ale nie wyhamowała potrzeby sadzenia kolejnych drzew. Brzozy i kwitnące krzewy powinny dotrzeć do nas po świętach.

Zwykle, gdy izolacja dotknie naukowca, humanistę, pada pytanie o listę lektur. Odpowiem przewrotnie: trwa rok akademicki, do końca marca udało nam się uporać z raportami ewaluacyjnymi, zaległymi sylabusami etc. Wiedziałam już wcześniej, że w semestrze letnim będę miała bardzo mało zajęć, toteż zaplanowałam dokończenie pisanych z mozołem artykułów. I udało mi się skończyć ważny dla mnie tekst. Teraz czytam i naukowo eksperymentuję. Brakuje mi bezpośredniego kontaktu ze studentami, no i oczywiście z doktorantami, zajęcia na uniwersytecie powinny być dla nas poligonem doświadczalnym, na którym mówimy „sprawdzam” naszym autorskim teoriom. Równocześnie chętnie buszuję po bibliotekach cyfrowych i przeglądam prasę sprzed pierwszej wojny światowej.

W ostatnim czasie chyba bardzo wiele osób zauważyło, że politycy i celebryci zaczęli się pokazywać na tle domowych biblioteczek. Jestem raczej realistką i umiarkowaną optymistką. Trudno mi zatem uwierzyć, że nastanie moda na literaturę i utrwalą się dobre snobizmy, ale może ten i ów odkryje, że ani tekst disco polo, ani wenezuelska telenowela nie pomogą nam zrozumieć świata. A ucieczka w tandetę nie jest żadną ucieczką.

Reasumując: sama izolacja na razie nas nie męczy. Nieznośny jest lęk o zdrowie, lęk przed nieznanym; no i tęsknota za kawiarnianymi spotkaniami przy lodach amaretto.

Prof. dr hab. Wojciech Chlebda z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Koronawirus. Nasze pojedynki z czasem pandemii

 

Skoro rządzący światem nie byli przygotowani na koronawirusowy kataklizm, to trudno się dziwić, że zaskoczył on także każdego z nas. Na różne sposoby próbujemy nie dać się obezwładnić temu zaskoczeniu.

Prof. dr hab. Wojciech Chlebda z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego:

– Biblijne nam czasy nastały. „I podniósłszy laskę, uderzył w wodę rzeczną przed Faraonem i sługami jego, i obróciła się w krew. A ryby, które były w rzece, pozdychały, i zaśmierdziała się rzeka; i nie mogli Egipcjanie pić wody rzecznej”. Plaga suszy: Wisła zanika, ziemia przestaje rodzić. Plaga potopu: topnieją lodowce arktyczne, wypiętrzony ocean zalewa lądy. Plaga ognia: płonąca katedra Notre Dame, apokalipsa lasów Australii, tragedia Biebrzy. Plaga moru: nieubłaganie krocząca przez świat pandemia, której końca nie widać. Plaga recesji: ruina gospodarki, bankructwa, bezrobocie, zaglądający w oczy głód. Plaga totalizmu: doszczętnie zdemoralizowana i prostacka władza, zagubiona opozycja, co rusz potykająca się o własne nogi, zdurnowaciała część społeczeństwa, która wyłączyła racjonalne myślenie albo go i nigdy nie włączyła. Plaga wojny, wypędzająca z domów setki tysięcy ludzi i pędząca ich po bezdrożach spod deszczu bomb pod rynnę zarazy. Wszystko to naraz.

            Nie chcę się bawić w domorosłego filozofa, w proroka z bawełnianą maseczką na ustach, ale tak to widzę: kruchość istoty ludzkiej wobec natury, która nas wydała. Ale może wydała nas za wcześnie? Wydała na zatracenie jako nieudany twór ewolucji? Ewolucja się przecież na nas nie skończyła, trwa każdego dnia, tyle że natura ożywiona ewoluuje od 4 miliardów lat, a myśmy się z niej jako Homo habilis wyłonili ledwo 3 miliony lat temu. 99,997% swojego czasu Ziemia obywała się bez nas – a nam się wydaje, że „uczyniliśmy Ziemię sobie poddaną”? Nie pierwsza to pandemia w historii ludzkości i nie ostatnia. Nie pierwszy to zbiór plag, jak świadczy Księga Wyjścia. Czy to spiętrzenie plag, którego jesteśmy świadkami i uczestnikami, potraktujemy wreszcie jak memento?

            Nagromadzenie nieszczęść zmusza mnie do kalkulacji w trybie ostateczności. Wolność to uświadomiona konieczność; strywializowana przez marksistów myśl Hegla idzie w parze z odrzucanym przez Mickiewicza programem „mierz zamiar podług sił”. Żadna nowość, już to przerabiałem w stanie wojennym. Powrotu wolnej Polski tym razem już nie doczekam. Teraz kalkuluję sobie, ile mi – mniej więcej – w obliczu ostateczności sił zostało i co wobec tej granicy mogę jeszcze zrobić. W ogóle im się robię starszy, tym bardziej  „mierz zamiar podług sił” staje się moim programem działania, a już w czasie zarazy!.. Trzeba sobie spokojnie uświadomić, że nawet przy najdalej idących środkach ostrożności zarazić się koronawirusem można każdego dnia, każdej chwili, a jeśli organizm okaże się mało odporny, odejść z tego świata – w męczarniach – można w ciągu tygodnia, nawet szybciej. Nie mając sił ani możliwości wydania ostatnich dyspozycji.

            Więc całkiem spokojnie dopijam trzecią kawę i siadam do korespondencji ze studentami. Każdego ranka zapisuję też sobie, co mam dziś do zrobienia w miejscach mojej pracy: na uniwersytecie, w Akademii Nauk, w Akademii Umiejętności, w Radzie Języka Polskiego, w Centralnej Komisji. Kończę rewizję dużego słownika, który przygotowaliśmy z moim zespołem, i zabieram się za następny. Posłusznie odsyłam korekty moich tekstów, które właśnie mają wyjść. Ulegam i piszę recenzje tekstów przesyłanych mi przez redakcje (ale też coraz częściej nie ulegam i odmawiam). Szkicuję dwa referaty, które miałem wygłosić na kongresach przed wakacjami, ale je wygłoszę po wakacjach lub nigdy. Przeczytałem głęboko poruszający Dom z dwiema wieżami Marcina Zaremby Bielawskiego, kończę Strażników fatum Bożeny Keff. Ale przede wszystkim piszę własną książkę.

            Miałem ją pisać „na emeryturze”, w wyśnionym i wyczekiwanym czasie odjazdu na wyspy szczęśliwe, tymczasem z początkiem zimy zeszłego roku – jeszcześmy o pandemii wtedy nie słyszeli – poczułem, że ta książka wyrywa się ze mnie i domaga zapisania. Nie jest to książka językoznawcza: co miałem do powiedzenia jako lingwista, powiedziałem i chociaż mam jeszcze w zapasie parę zgrabnych pomysłów, tracić czasu na traktaty, które przeczyta piętnaście osób, już nie zamierzam. Jak zanotowałem w dzienniku (a prowadzę go od ponad 40 lat), 8 grudnia zeszłego roku otworzyłem w komputerze folder zatytułowany „Dom” i zacząłem pisać pierwsze zdania pierwszego rozdziału. Dzisiaj piszę rozdział piąty z siedmiu zaplanowanych – bo chociaż książka powstaje pozornie poza gatunkami (ani to dziennik, ani reportaż, ani esej, ani autobiografia, ani wykład historyczny, raczej taki osobisty poemat dygresyjny prozą), ma planową, bardzo ścisłą strukturę i świadomie kontrolowany dukt narracyjny. Zdałem sobie sprawę, że z rodziny, pojmowanej jako rodzice i dzieci, zostałem tylko ja – i jeśli właśnie ja pewnych rzeczy nie wypowiem, nie skomentuję, nie pokażę i nie przekażę, nie zrobi już tego nikt. Piszę więc książkę o domach naszych rodzinnych, o rodzicach i bracie, o przodkach po kądzieli i po mieczu, o ukochanym moim Jarnołtówku, o Niemcach, o ich winach i o naszych winach, o pamięci tych win i o pamięci w ogóle, o fotografiach, których się w naszej rodzinie zachowało wiele od roku 1912 poczynając, i o fotografii jako takiej w jej skomplikowanych relacjach ze światem realnym. Traktuję to pisanie jako osobisty rachunek sumienia, spłacanie długów, powinność.

I chociaż nie jest to narracja łatwa, sprawia mi jej tworzenie wielką frajdę i najchętniej zajmowałbym się tylko tym. Ale od czasu do czasu trzeba założyć maseczkę i zderzyć się ze światem realnym bez pośrednictwa fotografii: wychodzę, cierpliwie stoję w kolejce przed sklepem spożywczym, zachodzę do kiosku po „Wyborczą”, „Newsweek” i „Politykę”, wracam, myję i dezynfekuję ręce, robię przepierkę, włączam ekspres do kawy i staram się żyć życiem normalnego człowieka w czasach w dwójnasób i trójnasób nienormalnych.

Pytała: Barbara Stankiewicz

Dr hab. Anna Bokszczanin, prof. UO z Instytutu Psychologii

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Koronawirus. Nasze pojedynki z czasem pandemii

 

Skoro rządzący światem nie byli przygotowani na koronawirusowy kataklizm, to trudno się dziwić, że zaskoczył on także każdego z nas. Na różne sposoby próbujemy nie dać się obezwładnić temu zaskoczeniu.

Dr hab. Anna Bokszczanin, prof. UO z Instytutu Psychologii:

         – Od samego początku z uwagą śledziłam zbliżającą się do Polski pandemię COVID-19 – uwagą tym większą, że zajmuję się badaniem psychologicznych skutków katastrof. W jednej z publikacji, w której opisywałam wyniki badań po powodzi 1997 roku na terenie Opolszczyzny, kilka stron poświęciłam na porównanie skutków katastrof naturalnych (natural disasters), tj. wywołanych siłami przyrody oraz katastrof, za których wystąpienie w głównej mierze odpowiada człowiek (man-made disasters). Pisałam m.in., że „w przeciwieństwie do katastrof naturalnych, kataklizmy technologiczne grożą nam stale, każdego dnia (np. ataki terrorystyczne czy błędy popełniane przez osoby odpowiedzialne za sprawność urządzeń na lotniskach), co oznacza, że w każdej chwili możemy stać się ofiarami katastrofy o nieprzewidywalnych skutkach”. (Bokszczanin, 2003, s. 19).

         W rzeczywistości nie wyobrażałam sobie rozmiarów katastrofy, która aktualnie ma miejsce: skutki zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz towarzyszące pandemii konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Jak wszyscy martwię się, oglądając w mediach strach, rozpacz i ludzkie tragedie na tak ogromną, niespotykaną dotąd skalę. Niepokoję się o zdrowie i życie pracowników służby zdrowia i innych osób, które stoją na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Martwią mnie również losy ludzi najbardziej zagrożonych zakażeniem, osób starszych, bezdomnych, pacjentów w DPS-ach, ludzi zdezorientowanych, bezradnych i często bez środków do życia. Także wieści z Włoch i Hiszpanii o katastrofalnej sytuacji i liczbie zgonów przyprawiały mnie o silne emocje i obawy. Zaczęłam się też niepokoić o bliskie mi osoby, rodziców, rodzinę w Anglii i przyjaciół. Oprócz współczucia i zatroskania, odczuwam także lęk o przyszłość. Jak wszyscy, zadaję sobie pytania, co będzie dalej i kiedy wróci normalność.

         Pomimo tego niepokoju systematycznie pracuję ze studentami, rozpoczęłam też planowanie nowego projektu naukowego. Podobnie jak w poprzednich badaniach prowadzonych po powodziach, chcę się skupić na psychologicznych skutkach katastrofy pandemii dla młodzieży. Nastolatkowie są grupą wymagającą szczególnej uwagi, ponieważ bardziej niż dorośli są zagrożeni wystąpieniem poważnych problemów psychologicznych – m.in. ze względu na typową dla tej fazy rozwoju psycho-biologicznego niedojrzałość w zakresie osobowości i społecznych zachowań.

Na temat skutków pandemii COVID-19 rozmawiam ze swoimi studentami psychologii, których angażuję do swoich prac badawczych. Dzięki platformom audio/video i e-mailom mam z nimi stały kontakt. Szczególną uwagę poświęcam moim tegorocznym magistrantkom – chcę , żeby napisały dobre prace i przystąpiły do obron w terminie. Rozpoczęłam również kursy wykładowe dla studentów psychologii w trybie weekendowym i tu muszę przyznać: nie jest mi łatwo i mam sporo problemów z opanowaniem e-learningu, szczególnie na platformie Moodle. Jest to rozbudowane i stwarzające szerokie możliwości narzędzie, ale bez wcześniejszego, solidnego szkolenia posługiwanie się nim nie jest łatwe. Pomimo trudności postanowiłam zainwestować swój czas w opanowanie uczenia na odległość, bo jak sądzę jest to nasza, nauczycieli akademickich, przyszłość. Nową inicjatywą, pomocną w nauczaniu, było stworzenie w ramach Katedry Społecznej Psychologii Klinicznej, którą mam zaszczyt kierować, grupy samopomocy, w której wymieniamy się doświadczeniami i wiedzą w zakresie e-learningu.

Po 10 marca, tj. po ogłoszeniu przez rektora decyzji o zawieszeniu zajęć oraz decyzjach rządu o izolacji domowej, wraz z rodziną szybko się zorganizowaliśmy w celu kontynuowania pracy zawodowej i jednocześnie prowadzenia normalnego, na ile to możliwe, życia. Postanowiliśmy przetrwać, w naszym naiwnym założeniu „ten krótki okres izolacji” pogodnie i cieszyć się swoją obecnością. Po tygodniu przyszła refleksja, że nie wiadomo, kiedy ta domowa izolacja się skończy, i że sytuacja pełzającej pandemii jest wciąż poważna. Na tym etapie prowadziłam dużo rozmów przez telefon i media społecznościowe. Kontaktowałam się także z osobami, od których dawno już nie miałam wieści. Cieszyły mnie zapewnienia, że wszystko jest u nich w porządku. Zauważyłam wokół wiele życzliwości, wyrazów sympatii i otwartości. W literaturze katastrof jest to tak zwany „miesiąc miodowy”, okres wzajemnej życzliwości i dobroci, który zazwyczaj trwa krótko i chyba akurat się kończy, bo zewsząd docierają już sygnały np. o agresji i stygmatyzowaniu pracowników służby zdrowia, jako potencjalnego źródła zarażenia. Z drugiej strony jest dla mnie zrozumiałe, że ludzie boją się samej choroby i jej konsekwencji, a w sytuacji zagrożenia życia często zachowują się irracjonalnie i nie kontrolują swoich emocji.

         Co mogę poradzić wszystkim, którzy czują niepokój związany z przedłużającym się czasem izolacji i strachem przed pandemią? Wiele już napisano na temat skutecznego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w tym – w czasie trwania różnego rodzaju katastrof i po ich ustąpieniu. Kilka rad, o których chcę tutaj wspomnieć, ma charakter uniwersalny.

         Przede wszystkim postarajmy się zachować spokój i wyciszyć emocje. Pomocne będą strategie, które dotychczas stosowaliśmy z powodzeniem, chociaż ich repertuar w czasie izolacji domowej jest ograniczony i musimy się zaadaptować do istniejących warunków. Róbmy więc to, co jest możliwe, i co sprawia nam przyjemność. W uspokojeniu silnych emocji pomocne będą ćwiczenia relaksacyjne i odprężające, medytacja, modlitwa, słuchanie muzyki, czytanie książek, spacer, ćwiczenia fizyczne itp.

         Bądźmy w kontakcie z osobami bliskimi, rozmawiajmy z przyjaciółmi, znajomymi i sąsiadami (ograniczajmy jednak tematy związane z koronawirusem). Uspokoimy się wiedząc, że u nich jest wszystko w porządku i jednocześnie uspokoimy ich, że nie muszą się o nas martwić.

         Spróbujmy zorganizować sobie codzienną rutynę, np. pracę w określonych godzinach, sprzątanie mieszkanie, pranie i gotowanie. Zadbajmy o zdrowe odżywianie i odpowiednią liczbę godzin snu. Skupianie się na czynnościach dnia codziennego da poczucie kontroli, którego nam teraz tak brakuje i obniży poziom lęku.

         Postarajmy się, w tym trudnym okresie, być otwarci na potrzeby innych. Pomagać ludziom i dawać wyrazy wsparcia można na wiele sposobów, od konkretnych działań (np. pomoc w zakupach i dawanie datków na cele dobroczynne) do wsparcia duchowego poprzez wysłuchanie i wyrażenie akceptacji. Wyświadczenie nawet drobnej przysługi będzie pożyteczne dla innych, a nam da poczucie, że zrobiliśmy coś dobrego.

         Warto też zwrócić uwagę na skuteczność optymistycznego spojrzenia i nadziei. Wiara, że złe czasy miną i wrócimy do normalności dzięki wspólnym wysiłkom, zarówno specjalistów, jak i zwykłych ludzi, będzie źródłem naszej odporności na doświadczany stres, cierpliwości w znoszeniu kwarantanny, a także własnej zaradności.

         Z badań skutków katastrof wynika, że większość z nas ostatecznie dobrze poradzi sobie z doświadczanym kryzysem dzięki dotychczasowym umiejętnościom zaradczym i w oparciu o własną sieć wsparcia społecznego. Natomiast osoby, które mają poczucie, że sytuacja je przerasta i nie radzą sobie z trudnościami powinny skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej dostępnej obecnie on-line.

         W czasie wolnym od pracy i domowych obowiązków dużo czytam, głównie e-booki i oglądam filmy. Mogę polecić obejrzany w ostatnim czasie film „Unortodox”, który, oprócz ciekawego wątku fabularnego, przybliża współczesną, absolutnie unikatową kulturę chasydzką. Zaś miłośnikom dobrej powieści obyczajowej polecam „Czas porzucenia” Eleny Ferrante.

Przydatny link:

ZOSTAŃ W DOMU – POMOC PSYCHOLOGICZNA PSYCHOLOGÓW

http://ptp.uni.opole.pl/#news

Pytała: Barbara Stankiewicz

Dr hab. Kamil Minkner, prof. UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Koronawirus. Nasze pojedynki z czasem pandemii

 

– Początek tej „narodowej kwarantanny” był dla mnie bardzo trudny, bo jestem człowiekiem bardzo aktywnym, nie tylko zawodowo: gram w piłkę, tenisa, chodzę po górach… I nagle zostałem pozbawiony kontaktu z ludźmi (zwykle dużo pracuję w tzw. terenie, mam warsztaty z młodzieżą, jeżdżę na konferencje) i zmuszony do zaniechania aktywności fizycznej. Powoli zaczynam się do tej nowej sytuacji przyzwyczajać, ale czuję się bardzo zmęczony, zwłaszcza psychicznie, jej przygnębiającą klaustrofobią, chociaż są i plusy…

Moja rodzina i tak jest w dobrej sytuacji, bo mamy mały ogródek, więc dzieci (dziesięciolatek i trzylatek) mogą pogodny dzień spędzać na dworze, ale starszemu trzeba towarzyszyć w zdalnej nauce, a młodszemu zapewnić rozrywki, co nie jest łatwe, kiedy mamy do czynienia z dzieciakiem, który chce być w ciągłym ruchu – dokładnie jak jego tata. Ale gros czasu zabiera mi praca zawodowa, o wiele trudniejsza niż zazwyczaj, bo zdalna i jeszcze bardziej nocna niż zwykle. Z wykładami nie ma większego problemu, gorzej jest z ćwiczeniami. Przekonuję się, że nie jestem fanem formy e-learningowego nauczania, i to nie ze względów technicznych, bo z tym nie mam kłopotów…

Głównym przedmiotem, który prowadzę, jest „Cyberkultura”, czyli, najogólniej mówiąc, wpływ nowych technologii na życie społeczne. Paradoksalnie, pandemia jest więc idealną sytuacją, żeby przyjrzeć się tym zjawiskom z bliska, „przerobić” ten temat na żywo… I „przerabiam”, także sam dla siebie. Wnioski: bardzo brakuje mi bezpośredniego kontaktu ze studentami, wynikających z niego emocji, ich reakcji werbalnych i niewerbalnych, informacji zwrotnych… Trochę lepiej czuję się rozmawiając z nimi na skypie, bo widzę rozmówcę, ale nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego. Mam wrażenie, że rozmawiam z chłodną maszyną, a wolałbym z człowiekiem. Jesteśmy przecież zwierzętami społecznymi, informacje pośrednie nam nie wystarczają, potrzebujemy sobie je dopełnić sygnałami niewerbalnymi, informacjami płynącymi z otoczenia… A to otoczenie dziś jest bardzo wysterylizowane. Pomijam już fakt, że taka forma kontaktu jest znacznie bardziej męcząca – mniej zmęczony się czułem wracając do domu po kilku wykładach, niż teraz po jednych zdalnych zajęciach.

Mając na uwadze powyższe wyzwania, na ćwiczeniach zdecydowałem się na formy pisemne. Inna sprawa, że studenci, także kierunków społecznych i humanistycznych powinni pisać, a w normalnym trybie zajęć sam odczuwam, że tego typu aktywności mają za mało. Co dwa tygodnie studenci przygotowują więc dwustronicowy esej. Ja natomiast przygotowuję im materiały do ich napisania, a później wspólnie je omawiamy podczas zdalnych spotkań; podrzucam im słowa kluczowe, problemy, na które powinni zwrócić uwagę, zadaję pytania pomocnicze. Nie jest to więc rzucenie tematu w eter, ale staram się te tematy przepracowywać. Różnie to wychodzi, ale są dopiero na drugim roku, więc jeszcze brak im doświadczenia. Co ciekawe, studenci często sami upominali się, przynajmniej na początku kwarantanny o zajęcia!

Opiekuję się też magistrantami. Tu sprawa jest prostsza, bo to drugi rok studiów magisterskich. Ich prace są już w miarę zaawansowane; niektórzy już finalizują pisanie, inni konsultują mailowo albo poprzez skype swoje bieżące dylematy. Obrony mają się odbyć w lipcu. Mam nadzieję, że nie będą zdalne.

Mój starszy syn powiedział niedawno: „Jak ja już chcę wrócić do szkoły!”. W tym zdaniu streszcza się nasze, podejrzewam, że wszystkich, pragnienie powrotu do normalności. Nawet tej, którą na co dzień nie za bardzo lubimy. Nagle dostrzegliśmy, jak ważne są dla nas rzeczy małe, których już nie dostrzegaliśmy: możliwość wyjścia z domu, swobodnego poruszania się, spotykania się z innymi, bez lęku, że ten kontakt nam zagraża…

Zastanawiałem się, dlaczego tak mało teraz czytam. Wydawałoby się, że to idealna sytuacja, żeby uciec w książki. Ale ja czuję się przebodźcowany – mała przestrzeń, głosy dzieci, brzęczenie radia, dzwoniące telefony, natłok informacji, od których czasem trudno się oderwać… Niby wszystko stanęło w miejscu, bo pandemia. Tymczasem wcale nie stanęło, tylko rozgościło się w znacznie mniejszej przestrzeni. I nawet nie ma jak przewietrzyć myśli, więc buzują… Zwłaszcza, że rozmyślam więcej, niż bym chciał. Dlatego zazdroszczę ludziom, którzy potrafią uciec w lekturę nieskomplikowanych książek, zatopić się w fabule lekkich filmów.

Próbuję czytać beletrystykę, zwłaszcza science fiction, z różnym skutkiem. Łatwiej skoncentrować mi się na filmach, szczególnie serialach. Jeden z nich poleciłem swoim studentom – to serial „Devs”, można powiedzieć, że filozoficzny, a właściwie na styku filozofii i nowych technologii, idealnie się więc wpisuje w obecną rzeczywistość i w to, czym się zawodowo zajmuję. Bardzo dużo słucham również muzyki. Pandemia uniemożliwiła mi wyjazd do Manchesteru na koncert jednego z moich ulubionych zespołów, więc słucham w domu. Nawet więcej niż zwykle.

W ten sposób pojawiają się także różne pozytywne strony kwarantanny: więcej czasu dla rodziny, ale i powrót do zajęć, na które zwykle nie mam czasu. W ostatnich tygodniach wróciłem do moich hobbystycznych badań genealogicznych. W poszukiwaniu moich przodków po różnych archiwach dotarłem już do końca XVIII w. (po mieczu), a po kądzieli – do połowy XVIII wieku. Efektem ubocznym tych poszukiwań jest odnowienie kontaktów z bliższymi krewnymi, z którymi dawno się nie słyszałem, a także nawiązanie nowych. To swoją drogą bardzo ciekawe, że taka potrzeba odezwała się we mnie właśnie teraz, w warunkach przymusowej izolacji.

Pytała: Barbara Stankiewicz

Dr hab. Piotr Stec, prof. UO z Wydziału Prawa i Administracji

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Koronawirus. Nasze pojedynki z czasem pandemii

 

Skoro rządzący światem nie byli przygotowani na koronawirusowy kataklizm, to trudno się dziwić, że zaskoczył on także każdego z nas. Na różne sposoby próbujemy nie dać się obezwładnić temu zaskoczeniu.

Dr hab. Piotr Stec, prof. UO z Wydziału Prawa i Administracji:

Keep calm and carry on

Tytuł tego tekstu w zasadzie podsumowuje nasze prawnicze zmagania z koronawirusem i gdyby nie to, że Redakcja zapewne zabiłaby mnie za przesłanie jednozdaniowego tekstu, mógłbym w tym miejscu zakończyć. Ponieważ jednak chciałbym doczekać emerytury to, świadomy grożącego niebezpieczeństwa, cokolwiek myśl rozwinę.

Grom z jasnego nieba pt. „wstrzymujemy wyjazdy, zajęcia tylko online, a w ogóle to proszę nie pętać się po okolicy” zastał mnie niemalże spakowanego przed wyjazdem na wykłady. Wrodzone lenistwo i pakowanie się na ostatnią chwilę sprawiły, że to „niemalże” ograniczyło się do zdjęcia walizki ze strychu, więc powrót do przedwyjazdowej rzeczywistości był szybki, sprawny i z minimalną liczbą złorzeczeń. Przekląwszy wirusa do dziesiątego pokolenia i siódmej mutacji zabrałem się do ogarniania rzeczywistości stanu nie-nadzwyczajnego. Ponieważ kluczem sukcesu jest dobra analiza dostępnych źródeł, przetrwałem filmowy maraton od Aeon Flux do Zombieland i tak wyposażony wróciłem do obowiązków. No i okazało się, że świat przed pandemią i w trakcie zarazy nie różnią się od siebie aż tak bardzo. Od zawsze staraliśmy się w pracy w szerokim zakresie korzystać z Internetu, co przy dyscyplinie dość mocno rozproszonej geograficznie (specjalistów od jakiegoś drobiazgu można zwykle znaleźć bez trudu na drugim końcu świata i zwykle odpowiadają na maile) jest normą. To, co zniknęło w części naukowej mojego życia to wyjazdy zastąpione interakcjami społecznymi w „wirtualu.” Networking i budowanie nieformalnych więzi leżą i się już pewnie nie podniosą, za to zadania robocze można wykonać szybko i sprawnie. Bez fajerwerków i szansy na przegadanie problemu przy piwie, chyba że każdy przyniesie własne, ale wszystko idzie mniej więcej tak, jak zwykle.

Boleśnie przybyło zadań administracyjnych, bo poza mnożącymi się jak króliki formularzami i sprawozdaniami trzeba pomóc kolegom i koleżankom, dla których przejście na nowe medium bywa problemem. Nawet dla człowieka przyzwyczajonego do tego, że używa iluś tam programów równolegle dorzucenie jeszcze pięciu, które należałoby opanować na wczoraj, jest pewnym wyzwaniem. Natomiast z dydaktyką jest stosunkowo najmniej problemu – dostaliśmy narzędzia umożliwiające prowadzenie zdalnych zajęć, niektóre z nich działają całkiem sprawnie, inne – wymagają doinstalowania wtyczek. Z perspektywy części z nas właśnie dostaliśmy klucze do plantacji bananów i tylko dręczymy Centrum Informatyczne pytaniami o kolejne wtyczki, które można doinstalować na Moodle. Nasi informatycy, co chyba trzeba tu podkreślić, pracują na 110 procent, a odpowiedź na maila wysłanego w środku nocy potrafi przyjść dwie minuty po jego wysłaniu.

Próbę ognia chyba przeszliśmy pozytywnie. Po partyzanckim semestrze pora na poważniejszą refleksję. Wygląda na to, że z COVID-em i edukacją zdalną zostaniemy na dłużej. Trzeba więc pomyśleć o tym, jak może wyglądać następny semestr. Uczelnie na całym świecie pracują nad planami awaryjnymi i zapowiadają, że zajęcia stacjonarne zaczną się najwcześniej w 2021 roku. Dla nas może to oznaczać wakacje spędzone na przygotowaniu profesjonalnej wersji tego, co robiliśmy z marszu. Profesjonalizacja kształcenia online wymagać będzie jednak wsparcia ze strony uczelni. Od kwestii czysto administracyjnych (potrzebnych będzie kilka nowych zarządzeń, zmiana siatek i efektów kształcenia) przez techniczne (ograniczenie stosowanych narzędzi do Moodle i Teams, przygotowanie formatek kursów, umożliwienie profesjonalnych nagrań itd.), aż po opracowanie zgodnych z zasadami sztuki metod dydaktycznych – kurs online i tradycyjny to jednak nie to samo. Przy okazji mamy szansę na pokazanie, że jesteśmy wspólnotą akademicką nie tylko z nazwy, ale i naprawdę. No i jeszcze jedna sprawa w tym kontekście: niezależnie od tego, jak byśmy nie czarowali nazwami, uniwersytet jest szkołą. I widać wyraźnie, że aspektu dydaktycznego nie wolno nam zaniedbać. Widać też, że potrzebujemy silnego zespołu pracowników, którzy skupią się na przekazywaniu wiedzy i uczeniu praktyki. Model, w którym nauczyciel akademicki jest specjalistą od wszystkiego po trochu – nauczania, badań i zarządzania -­ odchodzi, czy nam się to podoba, czy nie, do przeszłości. Dwie równoległe ścieżki kariery coraz sprawniej wdrażają uczelnie brytyjskie, zachęcone do tego tamtejszą ewaluacją, obejmującą (tak, jak u nas) wszystkich pracowników badawczo- dydaktycznych i badawczych. Przyjdzie nam się zmierzyć z koniecznością zdefiniowania „scholarship of teaching” i uprzedzeniami wobec dydaktyków: „nieopłacalni w algorytmie”, „wypasione belfry z liceum,” czy z przypiętą na stałe łatką kogoś, komu „nie wyszło z nauką, więc poszedł uczyć”. Wszyscy mamy swoje zadania w tej naszej republice uczonej i wszystkie są równie ważne. Każdy z nas miał zajęcia z Bardzo Wybitną Osobą, która uczyć nie umiała albo po prostu ją to nudziło, i z fajnym prowadzącym, który publikował rzadko, bo przygotowanie dobrych zajęć zajmowało za dużo czasu. Ważne jest, żeby obie ścieżki traktować jednakowo, tak po względem awansów, jak i wynagrodzeń.

Czeka nas nowa ewaluacja, wydłużona o rok, a w konsekwencji na zupełnie nowych zasadach. Nowego rozporządzenia jeszcze nie znamy, stare, jeśli pozostanie w mocy bez zmian, wymaga przeszacowania osiągnięć i sprawia, że prognozowanie wyników staje się jeszcze trudniejsze. Przed nami dodatkowy wysiłek, jeśli chcemy przetrwać w coraz bardziej niepewnym świecie.

Do przemyślenia jest także trzeci filar funkcjonowania uczelni – współpraca z otoczeniem. Kryzys sprawia, że nasi partnerzy będą musieli przeorientować swoje priorytety, zmienić profile działania, być może ograniczyć działalność w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. To stawia pytanie o naszą rolę jako uczelni glokalnej – czynnej międzynarodowo, ale zakorzenionej w swojej „małej ojczyźnie”, w pomocy otoczeniu i dostosowaniu tego, co dajemy naszym studentom i absolwentom, do nowej sytuacji.

W dodatku w tym roku kończy się dotychczasowa „Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” i w przyszłym semestrze będzie nas czekać praca nad nowym dokumentem. Dokumentem dostosowującym uczelnię do świata VUCA (zmiennego, niepewnego, złożonego i niejednoznacznego), innego niż ten, z którym musiały się zmierzyć dotychczas uniwersytety. Ale czy na pewno innego? Uniwersytet zawsze przekraczał granice, zadawał niewygodne pytania, tworzył scenariusze przyszłości. Był, w imię Prawdy, tam, gdzie nikt nie zaglądał, w strachu, że odpowiedź na niezadane jeszcze pytanie może zmienić świat tak, że nie damy rady się w nim zorientować. Szukając prawdy przekraczaliśmy te granice, dając światu praktyczne narzędzia, jakich bez naszej ciekawości nigdy by nie dostał. Zapomnieliśmy o tym, goniąc za punctum sordidum i do tego będziemy musieli wrócić.

Świat VUCA jest naturalnym środowiskiem uniwersytetu. Takim, w którym może się rozwijać, choć niekoniecznie lekko, łatwo i przyjemnie. Dlatego mogę ten tekst skończyć tak, jak go zacząłem – Keep calm and carry on!

Pytała: Barbara Stankiewicz