Konferencja BbWorld 2021

Przekazujemy zaproszenie dla kadry zarządzającej uczelniami, administratorów e-learningu oraz dydaktyków na wyjątkowe wydarzenie online jakim jest BbWorld 2021. Tegoroczna edycja BBWorld odbędzie się w formie cyklu kilkudziesięciu różnej długości sesji odbywających się na przestrzeni dwóch tygodni, od 13 do 22 lipca. Sesje będą dotyczyły m.in: wdrażania modelu kształcenia hybrydowego, zaangażowania studentów w naukę online oraz wykorzystania danych i analiz w celu poprawy efektów kształcenia. Poruszone zostaną także zagadnienia budowania edukacji włączającej oraz modernizacji i optymalnego wykorzystania rozwiązań IT w edukacji. Wszystkie sesje będą prowadzone w języku angielskim.WIĘCEJ NA STRONIE

Forum Jakości 2021

Polska Komisja Akredytacyjna ma zaszczyt zaprosić do udziału w zdalnym seminarium z cyklu Forum Jakości, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. Link do strony PKA.

Forum Jakości 2021 

Forum Jakości 2021 –  28 maja 2021

Nagranie z webinaru „Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów – wzór proponowany przez PKA krok po kroku” z dnia 17 czerwca 2021 r.

Podczas webinaru ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego Grzegorz Laskowski wskazuje najważniejsze informacje, które należy zamieścić we wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów. Dokonuje przekrojowego połączenia zagadnień wynikających wprost z wzoru proponowanego przez PKA oraz zawartych w innych dokumentach wykorzystywanych przez recenzentów. LINK DO NAGRANIA

Podcasty LUMEN

LUMEN 1 na 1 – Podcast #6 – Transformacja zarządzania uczelnią Link
LUMEN 1 na 1 – Podcast #5 – Zarządzanie uczelnią niepubliczną Link
LUMEN 1 na 1 – Podcast #4 – Zarządzanie uczelnią niepubliczną Link
LUMEN 1 na 1 – Podcast #3 – Zarządzanie internacjonalizacją uczelnią Link
LUMEN 1 na 1 – Podcast #2 – Zarządzanie nauką Link
LUMEN 1 na 1 – Podcast #1 – Liderzy akademiccy Link

Zapraszamy do oglądania podcastów “O szkolnictwie wyższym z liderami zarządzania”. Ich celem jest upowszechnianie problematyki profesjonalizacji zarządzania uczelniami poprzez dyskusje z najwybitniejszymi autorytetami środowiska akademickiego. Organizator: PCG Academia, www.pcgacademia.pl, www.lumen.edu.pl

Wpływ społeczny – III kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej”, dr K. Świerk-webinar IRSW

Obejrzyj nagranie webinaru „Wpływ społeczny – III kryterium w ewaluacji jakości działalności naukowej” dr Katarzyny Świerk, zorganizowanego przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w dniu 6 maja 2020 r. W trakcie webinaru, przeprowadzonego w ramach akcji #PomagamyUczelniom, ekspertka IRSW odpowiada na pytania o podstawy oceny w III kryterium ewaluacyjnym, określa jak zidentyfikować wpływ społeczny, na co zwrócić uwagę w przygotowywaniu opisu wpływu, jakie źródła potwierdzające wpływ można wskazać i jak ich szukać i prezentuje dobre praktyki – na przykładzie brytyjskiego systemu REF. LINK DO NAGRANIA

Współpraca międzynarodowa – możliwości działania w trybie zdalnym

Piąte z sześciu zaplanowanych webinarów, którego celem jest wsparcie władz uczelni w podejmowaniu decyzji w dobie epidemii COVID-19. LINK DO NAGRANIA
Paneliści:
– Prof. dr hab. Marek Kwiek – Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, Uniwersytet im. Adama Mickiwicza w Poznaniu
– Prof. dr hab. Wiesław Banyś – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Śląski
– Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki – Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej KRASP, Politechnika Łódzka
– Dr hab. Maria Próchnicka, Prof. UJ – Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej
– Prof. Łukasz Sułkowski – Prezes PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
– Prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Fundacji Rektorów Polskich.

Wydłużenie ewaluacji naukowej – nowe regulacje i uwarunkowania działania uczelni

Czwarte z sześciu zaplanowanych webinarów, którego celem jest wsparcie władz uczelni w podejmowaniu decyzji w dobie epidemii COVID-19. LINK DO NAGRANIA

Paneliści:
– Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
– Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich
– Prof. dr hab. Stefan Jackowski – Członek Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW, Uniwersytet Warszawski,
– Dr hab. Emanuel Kulczycki prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
– Prof. dr hab Jan Pomorski – Członek Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
– Dr Bartłomiej Skowron – Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska

 

Wpływ epidemii na rekrutację na studiach w perspektywie bieżącej i długoterminowej

Trzecie z sześciu zaplanowanych webinarów, którego celem jest wsparcie władz uczelni w podejmowaniu decyzji w dobie epidemii COVID-19. LINK DO NAGRANIA
Paneliści:
– Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
– Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich
– Dr Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Prof. Grzegorz Mazurek, Prorektor ds. Współpracy Zagranicznej , Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
– Leszek Lewoc, PCG Academia

Komunikacja uczelni w czasie kryzysu”, Mariusz Lorenc – webinar IRSW

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinaru „Komunikacja uczelni w czasie kryzysu” Mariusza Lorenca, zorganizowanego przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w dniu 29 kwietnia 2020 r. W trakcie webinaru, przeprowadzonego w ramach akcji #PomagamyUczelniom, ekspert IRSW odpowiada na pytania na czym polega specyfika komunikacji w sytuacji kryzysu, jakie są potrzeby i oczekiwania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w aktualnej sytuacji, kto powinien kształtować przekaz, jaka jest rola władz – liderów uczelni w czasie kryzysu, jakie są kluczowe cele oraz kluczowe poziomy komunikacji, w jaki sposób podawać informacje (zorganizowanie treści, wizualizacja), w jaki sposób wyjaśniać i nadawać sens faktom oraz decyzjom podejmowanym przez władze (cele, znaczenia, wartości), jak pomóc ludziom poszerzyć perspektywę oceny sytuacji (czas, pozycja percepcyjna, możliwości), jakich błędów unikać, co wpływa na wiarygodność komunikacji? Dowiedz się więcej o IRSW: https://irsw.pl/