Szanowni Państwo Dziekani, Koordynatorzy kierunków i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną,
przesyłamy Państwu nowy wzór sprawozdania rocznego z realizacji zadań systemu jakości kształcenia w roku akademickim 2020/2021. Sprawozdanie składa się z dwóch elementów:

  1. sprawozdania z realizacji systemu doskonalenia jakości kształcenia (Załącznik 1.), które należy przesłać w formie elektronicznej do 15 listopada br. na adres mailowy Przewodniczącej Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia: ela@uni.opole.pl
  2. sprawozdania z realizacji systemu oceny jakości kształcenia (Załącznik 2.), które należy przesłać w formie elektronicznej do 15 listopada br. na adres mailowy Przewodniczącej Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia: idobra@uni.opole.pl

Jednocześnie przypominamy, że podpisane przez Dziekanów sprawozdania (zatwierdzone przez Kolegium Dziekańskie) należy złożyć w wersji papierowej w Rektoracie Uczelni.