Uczelniana Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia (Kadencja na lata 2021-2024)

1.     Dr Elżbieta Szymańska-Czaplak- Przewodnicząca

2.     Dr hab. Dawid Siodłak

3.     Dr Bartosz  Chorkowy

4.     Dr hab. n.med. Jacek Jóźwiak, prof. UO

5.     Dr Zbigniew Bonikowski

6.     Dr hab. Adam Drosik, prof. UO

7.     Dr Dorota Masłowiec

8.     Dr hab. Irena Mudrecka, prof. UO

9.     Dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO

10.  Dr Anna Kocorek

11.  Dr hab. Bartosz Posacki, prof.  UO

12.  Ks. dr hab. Mateusz Potoczny, prof. UO

13.  Mgr Katarzyna Krupa-Walkowiak

14.  Mgr Mariusz Pająk

15.  Dr inż. Józef Hurek

16.  Żaneta Niemczyk

Wydział Filologiczny

Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczny

Wydział Lekarski

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Wydział Sztuki

Wydział Teologiczny

Studium Języków Obcych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia (Kadencja na lata 2021-2024)

 1.     Dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska prof. UO –Przewodnicząca

2.     Dr hab. Anna Poliwoda, prof. UO

3.     Dr hab. Adam Czerwiński, prof. UO

4.     Dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska, prof. UO

5.     Dr hab. n.med. Katarzyna Stęplewska, prof. UO

6.     Dr Grzegorz Engel

7.     Dr Bartosz Maziarz

8.     Dr Elżbieta Szlenk-Czyczerska

9.     Dr hab. Joanna Ryszka, prof. UO

10.  Dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

11.  Prof. dr hab. Edward Syty

12.  Ks. prof. dr hab. Andrzej Anderwald

13.  Mgr Katarzyna Piętos

14.  Mgr Marta Zdzuj

15.  Dr hab. Dominika Malchar-Michalska, prof. UO

16.  Dominika Strzelczyk

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Lekarski

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Wydział Sztuki

Wydział Teologiczny

Studium Języków Obcych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Przedstawiciel UO w projekcie Forthem

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego