Jakość kształcenia
mgr inż. Katarzyna Potyrała – pełnomocnik Rektora ds. ECTS
Oleska 48, pok. 26
45-052 Opole
tel. 77 452 7067
e-mail: kkochanowska@uni.opole.pl

Pełnomocnik Rektora UO ds. Jakości kształcenia
dr Maria Bucka
e-mail: mbucka@uni.opole.pl

11 + 12 =